Življenje z Jezusom je umiranje sebi

11 julija, 2021

Tema: UČENSTVO

Danes bi rad govoril o drugi plati evangelija. Ena plat evangelija nam pravi, da nas Bog neizmerno ljubi in ima za nas pripravljene neverjetne blagoslove. Druga plat evangelija pa nas poziva k spremembi in drugačnemu življenju, v katerem Jezusa postavimo na prvo mesto. To drugo plat danes na žalost premalo poudarjamo. Za uspešno krščansko življenje vendar potrebujemo celovit evangelij in celotno podobo Božjega namena za človeka. Mnogo današnjih kristjanov bi od Jezusa rado prejelo le dobre stvari. Iščejo Njegovo pomoč v času stiske, ozdravitev v času bolezni in različne druge blagoslove. Zdi se, da ljudje pri Jezusu iščejo le zadovoljitev lastnih potreb. Tako je njihov odnos do Jezusa zelo enosmeren. Toda Jezus si želi, da bi z Njim imeli tesen odnos, v katerem bi poslušali Njegov glas. On nas mnogokrat kliče, naj živimo zanj in mu služimo. Pravi nam, naj se zaradi Njega odpovemo temu svetu in samim sebi.

Go to Top