Kdo smo

Binkoštna Cerkev je protestantska Cerkev reformacijske dediščine. Njena kontinuiteta teče že iz časov ranega krščanstva, od prvih binkošti, ko je bila rojena Cerkev in je bil po Jezusovi obljubi izlit Sveti Duh na učence, kar je spremljalo govorjenje v tujih jezikih. V cerkveni zgodovini je bila Binkoštna Cerkev bolj ali manj prisotna v mnogih krščanskih tokovih. Pomembna prelomnica binkoštnega gibanja je leto 1900 v Topeki (Kansas, ZDA), ko je ena od študentk prva doživela glosolalijo in potem se je to skoraj istočasno razširilo po vsem svetu. Danes je binkoštna Cerkev z okrog 700 milijoni pripadniki druga največja krščanska in največja protestantska Cerkev na svetu. Tri največje lokalne Cerkve na svetu so binkoštne, med njimi je največja v Seulu (Južna Koreja), ki šteje okoli 850.000 vernikov.

Slovenija

Začetke binkoštnega gibanja v Sloveniji beležimo leta 1933 z delovanjem misijonarjev zakoncev Mihok v Veščici pri Murski Soboti. V naslednjih letih se je razširilo gibanje in s tem cerkev še v druge kraje po Prekmurju, po drugi svetovni vojni pa še v razne kraje po Sloveniji. Binkoštna Cerkev ima v Sloveniji več novih, sodobno zgrajenih cerkva, pa tudi znane sakralne spomenike kulturne dediščine. Binkoštna Cerkev v RS je članica svetovne binkoštne zveze Assemblies of God, s tem pa tudi članica raznih drugih svetovnih in evropskih združenj.

V Sloveniji je 14 cerkvenih občin, ki delujejo v sedmih območnih središčih: Ljubljana, Maribor, Koper, Novo mesto, Murska Sobota in Bled.

Vsaka lokalna Cerkev je avtonomna, a hkrati prostovoljno pridružena Zvezi binkoštnih Cerkva Slovenije, le-ta pa je članica evropske in svetovne zveze. Cerkvene občine vodijo pastorji.

Binkoštna Cerkev nasprotuje negativnemu fundamentalizmu, s tem pa tudi nekritičnemu, nestrokovnemu in subjektivnemu razlaganju Svetega pisma, ekskomunikaciji, ekskluzivnosti in elitizmu, ekstremnim fanatičnim pojavom, apokaliptičnemu zastrahovanju ljudi in antidialoškosti ter ne trdi, da je edinozveličavna Cerkev. Ne odrešuje pripadnost veroizpovedi, ampak osebna vera v Jezusa Kristusa.

Binkoštna Cerkev je odprta krščanska Cerkev, ki gradi dialog, strpnost, spravo in sožitje ter spoštuje svobodo posameznika.

Naše verovanje

 1. VERUJEMO v NAVDIHNJENOST SVETEGA PISMA. Sveto pismo je po Svetem Duhu navdihnjena Božja Beseda.
 2. VERUJEMO da je samo EDEN PRAVI BOG. Sveto pismo nam razodeva Troedinega Boga: Očeta in Sina in Svetega Duha.
 3. VERUJEMO v BOŽANSTVO GOSPODA JEZUSA KRISTUSA. Gospod Jezus Kristus je edinorojeni Božji Sin, pravi Bog in pravi človek, spočet po Svetem Duhu, rojen po devici Mariji. Živel je brezgrešno življenje, čudežno deloval, umrl na križu v spravno in zastopniško daritev. Bil obujen od mrtvih tretji dan v poveličanem telesu, šel v nebesa, sedi na Očetovi desnici. Drugič bo prišel po svojo Cerkev.
 4. VERUJEMO da so DUHOVNA BITJA. Angeli so duhovna in svobodna bitja. Bog jih je ustvaril čiste. Del jih je šel za Luciferjem, odpadel od Boga in so danes zli duhovi, obsojeni v večno pogubo.
 5. VERUJEMO da je ČLOVEK PADEL po svoji prostovoljni odločitvi. Sprva pa je bil ustvarjen čist in popoln.
 6. VERUJEMO v ZVELIČANJE ČLOVEKA. Zveličanje je Božji milostni dar, ki ga Bog daje po veri v Jezusa Kristusa in njegovo prelito kri. Jezus Kristus je edini posrednik in Odrešenik med Bogom in človekom.
 7. VERUJEMO in prakticiramo BIBLIČNI KRST V VODI. Biblični krst se opravlja s pogreznjenjem verujočih spreobrnjencev v vodi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, kakor je krščevala prva Cerkev.
 8. VERUJEMO in prakticiramo GOSPODOVO VEČERJO. Gospodova večerja pod obema podobama (obhajilo) – kruh in vino – je spomin na Gospodovo trpljenje, smrt in vstajenje. Izraža edinost z Gospodom in Božjim ljudstvom.
 9. VERUJEMO da je KRST V SVETEM DUHU posebno izkustvo po spreobrnjenju. Krst v Svetem Duhu s spremljajočim znakom govorjenja v drugih jezikih je Božji dar za vernike (glosolalija). Darovi Svetega Duha so namenjeni za duhovno rast posameznih vernikov in Cerkve.
 10. VERUJEMO da se POSVEČENJE po novem rojstvu po Duhu izraža v načinu življenja in krščanskem služenju bližnjim.
 11. VERUJEMO v BOŽANSKO OZDRAVLJENJE, ki je po veri v Gospoda Jezusa Kristusa je možno kot odgovor na molitev.
 12. VERUJEMO da ima CERKEV svoje POSLANSTVO. Cerkev, ki je ena in obča (vesoljna), ima kot Kristusovo duhovno telo dvojno poslanstvo: oznanjevanje Evangelija in duhovno izgrajevanje Cerkve.
 13. VERUJEMO v VSTAJENJE OD MRTVIH. Od mrtvih bodo vstali verni in neverni – prvi za večno življenje, drugi za sodbo in večno pogubljenje v peklu.

Srečko Krajnc

pastor

Ker je sam doživel Božjo ljubezen, ki je spremenila njegovo življenje, želi to spoznanje deliti naprej. Končal je teologijo na Teološki Fakulteti v Osijeku na Hrvaškem. Po končanem študiju je začel kot pripravnik v Binkoštni cerkvi v Mariboru in Voličini. V začetku njegove pastorske službe je veliko pomagal brezdomcem na mariborskih ulicah. Leta je bil vodja mladih v Binkoštni cerkvi SVO. Je ustanovitelj Binkoštne cerkve Emanuel v Mariboru, kjer je še vedno pastor. Njegova največja želja je, da ljudje spoznajo Jezusa, ki je POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE (Janez 14,6).

Cerkve po Sloveniji