Rastimo v spoznanju milosti

11 februarja, 2018

Tema: UČENSTVO

Rastimo v spoznanju milosti

Rastite pa v milosti in spoznanju našega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa. Njemu slava zdaj in do dneva večnosti! Amen. 2 Pt 3, 18 SSP

Naše življenje, naša odrešitev, je dar, milost našega Boga. Peter je spodbujal, naj rasteje v spoznanju milosti in spoznanju Jezusa Kristusa. Piše cerkvam v Mali Aziji in jih svari pred lažnimi apostoli, ki so ljudi zavajali v nebrzdano življenje. Svobodo v Kristusu so sprevračali v lažno svobodi, ki jih je vodila v grešno, sebično življenje. Peter jih svari, naj ne dovolijo, da bi jih odvrnili od žive vere v Kristusa.  V njem je vsa moč in oblast nad sužnostjo greha. Svobodo nad grehom, sebičnostjo, nam lahko da samo Kristus. Mi smo odvisni od njegove moči, ki se razodeva v njegovi milosti in je ponujena vsakemu, ki jo želi sprejeti.

Spoznavajmo Jezusa in njegovo milost

Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. Jn 15, 16 SSP

On nas je izvolil, ponuja nam svojo milost; odpuščanje in zmago nad grehom, ki uničuje naše življenje. On nas je postavil, da obrodimo sad in da sad ostane za vso večnost. To je mnogo več, kot da Bog rešuje samo naše vsakodnevne potrebe. Velikorat smo osredotočeni samo na trenutne probleme in se tako omejimo, da bi spoznavali vso veličino, moč in milost našega Boga.

Poglejmo primer Jezusovih učencev. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na Očetovo obljubo, »o kateri ste slišali od mene; zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu. Ko so bili zbrani, so ga vprašali: »Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?« Rekel jim je: »Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.« Apd 1, 4-8 SSP

Jezus učencem razodeva, kaj bodo potrebovali, ko bo odšel. Povedal jim je, naj čakajo na Očetovo obljubo, da bodo prejeli moč Svetega Duha in da bodo Njegove priče za Jezusa. In kaj je zanimalo učence? Kdaj bo obnovljeno izraelsko kraljestvo. Bili so osredotočeni na svoje zemeljske potrebe. Jezus jih je poklical in izbral, naj prinašajo sad za vso večnost. To je milost, ki jo je Jezus hotel razodeti učencem.

Spoznavajmo naš klic in prinašajmo sadove? Odločimo za najprej za Božjo in ne našo voljo. Jaz sam od sebe ne morem ničesar storiti: kakor slišim, sodim, in moja sodba je pravična, ker ne iščem svoje volje, ampak voljo tistega, ki me je poslal.« Jn 5, 30 SSP

Jezus je prišel izpolnit voljo svojega očeta. Prišel je, da prinese sad za večno življenje. To je milost od Boga.  Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Jn 1, 16-17 SSP

Od Boga prejemamo milost za milostjo. A se zavedamo tega, a smo hvaležni našemu Bogu. Vse je milost od Boga. Ne naše zasluge, ampak princip Božje milosti. To je Nova zaveza.

V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Jn 15, 8 SSP

Da lahko prinašamo sad, bo Jezus spreminjal motive naših src

Sedèl je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo.  Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva novčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.« Mr 12, 41-44 SSP

Množica je dajala denar: bogati, revni, različni ljudje. Za Jezusa so pomembni motivi naših src. Ko nekaj daruješ ali delaš, je pomemben pravi motiv. Naši motivi bodo testirana. Slabe motive želi Bog odstraniti ali spremeniti v dobre. Le tako lahko prinašamo dobre sadove za katere nas je Bog izbral in poklical. Napačni motivi ljudi so napravile že preveč škode za človeštvo.

Poglejmo še en primer. Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se menili med potjo?« Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je največji. Tedaj je sédel, poklical dvanajstere in jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« Mr 9, 33-35 SSP

Veliko je napačnih motivov, ko gre za položaj. Bog nas je poklical in postavi na različne položaje. To ni mesto, kjer bi izkoriščali in vladali, ampak služili. Vsak položaj je prav tako milost od Boga. S pravimi motivi smo lahko na položaju velik blagoslov, kot je bil Jožef v Stari zavezi. Lahko pa smo tudi slab primer, kot je bil Savel. On je prenehal služiti in čez čas, se je boril samo še za položaj.

Ne pozabimo, vse je milost od Boga. Rastimo v spoznanju milosto našega Odrešenika Jezusa Kristusa. Dovolimo Bogu, da naše motive spreminja v ljubezen in služenje, da prinašamo večni sad. Amen.

Go to Top