Najti Boga I 4. del

29 oktobra, 2023

Series: Najti Boga

Tema: OBNOVA

Če bi bila resničnost vstajenja ovržena, bi se celotno krščanstvo v hipu sesulo v prah. Z drugimi besedami: če trditev, da je Jezus vstal od mrtvih, ovržemo, je krščanstvo mrtvo. Glede Jezusovega vstajenja imamo dobre znanstvene pristope, ki jasno pričajo v prid Jezusovega vstajenja. Kritiki si že 2000 let obupno prizadevajo ovreči vstajenje, a tega še vedno ne morejo storiti, saj so dokazana dejstva preprosto preveč stabilna. Glede na vse to, se moramo vprašati naslednje vprašanje: Ali bomo šli tja, kamor nas vodijo dejstva, ali ne?

Go to Top