Čas se je približal

18 aprila, 2021

Tema: UČENSTVO

Ljudje si vedno želimo več časa zase in velikokrat pozabimo na Božji čas. Kaj je Božji čas? Bog je ustvaril vse; On nima začetka in ne konca; Bog je neskončen. Naše želje in interesi ne smejo prevladali nad Božjim časom. Zato mu moramo zaupati – zaupati času, namenjenemu za Njega. On ve, kaj je najboljše za nas.

Go to Top