Živeti v luči

1 julija, 2018
Živeti v luči

Jezus je odgovoril: »Ali nima dan dvanajst ur? Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta. Če pa kdo hodi okrog ponoči, se spotakne, ker v njem ni luči.« Jn 11, 9-10 SSP

Vsi vemo, da je nevarno hoditi ponoči brez luči.  Hoditi po dnevu ali imeti luč, nas varuje, da se v življenju ne spotaknemo. Jezus je povedal, da je luč sveta. Če želimo življenje, ki je varno in pot zaščito, potrebujemo Jezusa v svojem življenju. Mnogi ne vedo, kdo je Jezus, kaj je storil za naše življenje in kaj nam daje?

Živeti v luči, pomeni poznati Jezusa

Toda kako naj ga kličejo, če niso verovali vanj? In kako naj verujejo, če niso slišali o njem? In kako naj slišijo o njem, če ni oznanjevalca? Rim 10,14 SSP

Mi ne moremo nekoga poznati, če nismo slišali o njem. Pavel povdarja, kako pomembno je govoriti o Jezusu. Danes je toliko pomembnih sporočil, toda še vedno je sporočilo o Jezusu najbolj pomembno. Prinaša luč v naše življenje, razsvetljuje globino naših src, kot je povedal sam Jezus v  pogovoru z Judi. Tedaj je Jezus govoril Judom, ki so verovali vanj: »Če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci. In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.« Odgovorili so mu: »Abrahamovi potomci smo in nikoli nismo bili nikomur sužnji; kako praviš ti: ›Postali boste svobodni.‹« Jezus jim je odgovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Vsak, kdor dela greh, je suženj greha.  Suženj pa ne ostane pri hiši za vekomaj; sin ostane vekomaj. Če vas torej Sin osvobodi, boste resnično svobodni. Vem, da ste Abrahamovi potomci, in vendar me skušate umoriti, ker za mojo besedo v vas ni prostora. Jn 8, 31-37 SSP

Vsi imamo svoje ozadje in preteklost. Življenje ima svoj vpliv na nas. Doživljamo lepe in težke trenutke, ki v našem srcu pustijo svoj pečat. To vidimo tudi v pogovorih med Judi in Jezusom. Judje so imeli svojo vzgojo, tradicije in prepričanja, toda v svojih srcih niso imeli svobode. Mislili so, da so njihova življenja vse, kar potrebujejo. Jezus jim je razodeval, da v svojih srcih niso svobodni. Potrebovali so luč, ki jim bo v njihovih srcih pokazala pot do svobode. Danes toliko ljudi govori o svobodi, toda njihova srca so zlomljena in v suženjstvu mnogih stvari.

Jezus je odkril, kje je bil problem Judov. Povedal jim je, da v njihovih srcih ni prostora za njegovo besedo. Jezusove besede razsvetljujejo temo, prinašajo luč v naše življenje.

Kaj je duhovna tema, zakaj potrebujemo luč?

Če ne veruješ v Jezusa in ne dovoliš, da ima njegova beseda v pliv na tvoje življenje, si v duhovni temi. Si vedno v nevarnosti, da se spotakneš in se v življenju izgubiš.

Kaj pravi Sveto pismo o Božji besedi? Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca. Heb 4, 12 SSP

Ko svoje srce odpremo Jezusovi besedi, bo prinesla radikalno spremembo. Kar nas uničuje bo začela odstranjevati iz naših src. Božja beseda je živa in večna, ki prinaša življenje. Ker niste bili prerojeni iz propadljivega, temveč iz nepropadljivega semena, po Božji besedi, ki je živa in večna. 1 Pt 1, 23 SSP

Dovolimo, da Jezusova beseda odstrani vsako temo iz našega življenja. Naj nas duhovna tema ne odpelje vstran od življenja, za katerega smo bili ustvarjeni. Dovolimo, da je Jezus luč našega življenja in hodimo varno. Amen.

Go to Top