Zakaj govoriti o grehu?

8 oktobra, 2017
Zakaj govoriti o grehu?

Tema, ki ni popularna. Beseda greh v ljudeh vzbuja negativne občutke. Kaj sploh v Svetem pismu pomeni beseda greh? Uporablja se kar nekaj besed, ki opisujejo pomen besede greh.

Greh je “hamartia”, ki pomeni neuspeh pri doseganju ciljev. Uporabljali so tudi besedo “parakoe“, ki pomeni opustitev (prepustitev) pozornega poslušanja, ko Bog govori po svoji besedi in po Svetem Duhu. Naslednja besede je “parabasis“, ki pomeni prehajanje čez označeno omejitev ali prekršek jasno priznane zapovedi. “Paraptoma“ pomeni padec, ko bi človek moral stati. Na koncu je še beseda “agonoema“, ki je neka zabloda, v smislu neznanja tistega, kar bi morali vedeti.

Vidimo, da vse besede opisujejo nekaj negativnega. Mogoče zaradi tega nočemo imeti nobenega opravka z njim. Tudi telesna bolezen v ljudeh je nekaj negativnega, vendar moramo z njo imeti opravka, če želimo ozdraviti. Greh je naše duhovna bolezen in če želimo ozdraviti, moramo imeti z njim opravka.

Zakaj je greh duhovna bolezen? Da lahko to razumemo, moramo poznati Božjo voljo, zakaj nas je Bog ustvaril? To je ena od najbolj pozitivnih tem v Svetem pismu.

Bog nas je ustvaril z namenom

Kajti iz njega, po njem in zanj je vse: njemu slava na veke! Amen. Rim 11,36 SSP

Kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj. On je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno vse. Kol 1, 16-17 SSP

Vse je bilo ustvarjeno od Boga, po njem in zanj. Nismo naključje na tej zemlji. Bog nas je ustvaril, da bi imeli oseben odnos z njim. Ustvarjeni smo, da živimo večno. Bog nas je resnično hotel blagosloviti z izpolnjenim in obilnim življenjem. Sam Jezus je povedal, da je prišel, da bi imeli obilno življenje  ( Jn 10,10b ). Ta namen Boga je še danes isti. Pravzaprav je le z Bogom pravo življenje, vse drugo je životarjenje in večno iskanje smisla na zemlji. Velikokrat je naše življenje le trud za preživetje. Pravo življenje se začne, ko se popolnoma predamo Kristusu, ki je ponovno odprl pot nazaj k Bogu.

Ali verujemo to?

Če ne, potem smo zgrešili cilj v življenju. Potem smo zaradi nepozornosti prepustili, kaj nam Bog govori po svoji besedi in Svetem Duhu. Potem smo zaradi neznanja, kar bi morali vedeti, v zablodi. Če ne verujemo Božjim obljubam, smo neverniki, smo zgrešili smisel in cilj v življenju. Smo grešniki zaradi naše nevere, neznanja inp. Mi smo lahko najbolj pošteni ljudje na svetu in če ne verujemo v Boga, bomo večno ločeni od njega, bomo zgrešili cilj v življenju.

Ko živimo v neveri, grehu, prestopimo cono zaščite

“ Parabasis “, prestopimo označeno omejitev in napravimo prekršek jasne zapovedi.

Bog je že v raju, dal Adamu in Evi jasno zapoved. GOSPOD Bog je človeku zapovedal in rekel: »Z vseh dreves v vrtu smeš jesti, le z drevesa spoznanja dobrega in hudega nikar ne jej! Kajti na dan, ko bi jedel z njega, boš gotovo umrl.« 1 Mz 2, 16-17 SSP Adam in Eva sta imeli veliko svobodo, prepoved je bila,  da naj ne jesta od enega drevesa, vse ostalo sta imela na razpolago. Le z drevesa, ki je prinašalo spoznanje dobrega in hudega, nista smela jesti. Bog ju je hotel zaščititi. Njegov načrt ni bil, da bi človek spoznal hudo. Dal jima je jasno mejo, zaščito, med dobrim in hudim. Ker nista zaupala, verovala Bogu, sta zgrešila cilj ( greh ).

To lahko zelo jasno vidimo v 10. zapovedih. Bog je dal jasne zapovedi Izraelskemu ljudstvo. Prve štiri zapovedi se navezujejo na naš odnos do Boga, drugih šest pa na odnose med ljudmi.

»Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg mene! Ne delaj si rezane podobe, ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih in na tretjih in na četrtih, tistih, ki me sovražijo, toda izkazujem dobroto tisočem, tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi. Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga! Kajti GOSPOD ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime. Pazi na sobotni dan in ga posvečuj, kakor je zapovedal GOSPOD, tvoj Bog! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne tvoj vol ne osel ne katero tvoje živinče ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat, da si odpočijeta tvoj hlapec in tvoja dekla kakor ti. Spominjaj se, da si bil suženj v egiptovski deželi in te je GOSPOD, tvoj Bog, od tam izpeljal z močno roko in z iztegnjenim laktom! Zato ti je GOSPOD, tvoj Bog, zapovedal obhajati sobotni dan. Spoštuj očeta in mater, kakor ti je zapovedal GOSPOD, tvoj Bog, da se podaljšajo tvoji dnevi in da ti bo dobro na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog! Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu! Ne žêli žene svojega bližnjega! Ne bodi pohlepen po hiši svojega bližnjega, po njegovem polju, hlapcu, dekli, volu, oslu ali čemer koli, kar pripada tvojemu bližnjemu.« 5 Mz 5, 6-21 SSP

Bog se je razodel Izraelskemu ljudstvo. Daj jim jasne zapovedi, kakšen odnos naj imajo z Bogom in z ljudmi. Tukaj ponovno vidimo zaščito, ki nam jo ponuja Bog. Naj častimo svojega Stvarnika, ki ima za nas čudoviti načrt. Naj si ne delamo nobenih podob, bogov, ki bi jih molili in častili. Naj posvetimo čas za Boga. Ali je to sobota ali nedelja ni toliko pomembno, pomembno je, da ga imamo. Naj ne lažemo, krademo, naj spošujemo itn. Vse to so dela, ki prinašajo življenje, blagoslov.

Na žalost mi nočemo zapovedi, hočemo svobodo, ki pa je ne moremo imeti brez Božje pomoči. Človeštvo vedno išče rešitev brez Boga, toda mi smo rojeni v grehu, zaradi izvirnega greha smo podvrženi grehu in živimo zgrešeno življenje.

Bog nas ni pustil v tem stanju, hoče nam pomagati, pripeljati nazaj k pravemu cilju, za katerega smo bili ustvarjeni

Zato moramo govoriti o grehu tudi danes, da se ljudje vrnejo k Bogu, pravemu namenu, da ne bodo zgrešili cilja in bili večno ločeni od Boga. Jezus je zlomil moč greha, da mi lahko živimo novo življenje. Bog je vključil svojo milost, ki nam odpušča, ko priznamo svoje grehe Kristusu in daje moč Svetega Duha za življenje s pravim ciljem.

Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost, prek spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo. Po njiju nam je podaril tiste dragocene in največje obljube, da bi po teh postali deležni božanske narave in ubežali pred svetno, poželjivo pokvarjenostjo. Prav zato prispevajte vso vnemo in tako dodajte vaši veri krepost, kreposti spoznanje, spoznanju samoobvladanje, samoobvladanju stanovitnost, stanovitnosti pravo pobožnost, pravi pobožnosti bratoljubje, bratoljubju ljubezen. Če imate te kreposti in so vedno večje, vas ne bodo pustile nedejavne in brez sadov za spoznanje našega Gospoda Jezusa Kristusa. Kdor pa teh kreposti nima, je slep in kratkoviden. Pozabil je, da je bil očiščen svojih nekdanjih grehov. 2 Pt 1,3-9 SSP

MOLIMO

Ali želiš verovati – prestopiti iz območja greha? Molimo: “ Bog oprosti mi, da nisem poznal tebe, veroval tebi in sem živel v grehu. Jezus, želim verovati tebi, sprejemam te za svojega Odrešenika in Gospoda. Odpusti mi vsak greh in mi daj novo življenje, da ne bom več suženj greha. Amen

 Se nadaljuje.

Go to Top