Vir življenja

15 maja, 2020

Tema: ŽIVLJENJE

Kaj je vir našega življenja? Kaj nas v življenju žene naprej? Kako se odzivamo na dogodke v našem življunju? Je vir vsega Božja beseda? Iz nje črpamo, da je Božja beseda VIR našega živlejnja. Bog nam govori, da nas bodo drugi spoznali po tem viru: po tem, da Sveti duh prebiva v nas. Našo vero v Boga lahko vidijo tudi drugi. Krščanska vera ni nek skupek navodil, smernic, ali idej, temveč VIR MOČI za človeško življenje.

Go to Top