Razlog za silno veselje v letu 2017

1 januarja, 2017
Razlog za silno veselje v letu 2017

Silno se veselim v GOSPODU, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odel me je z oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti, kakor ženina, ki si nadene venec, kakor nevesto, ki se okrasi z nakitom. Iz 61, 10 SSP

Odnos z Bogom nam prinaša veselje in radost. Izaija govori o silnem veselju v Gospodu. Njegova duša se raduje, kaj je Bog storil za njega. Zaradi tega je tudi Jezus prišel na zemljo, da nam prinese svobodo, ozdravljenje v naših srcih. Na žalost mnogi tega niso sprejeli in razumeli.

Ko je Jezus začel svojo službo na zemlji mnogi tega niso razumeli in sprejeli. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, 17 in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: 18 Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, 19 da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. 20 Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. 21 In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« 22 Vsi so zanj pričevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« 23 On pa jim je rekel: »Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« 24 In rekel je: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju.25 Resnico vam govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, 26 toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. 27 Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Sirca Naamána.« 28 Ko so to slišali, so vsi v shodnici pobesneli. 29 Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. 30 On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje. Lk 4, 16-30 SSP

Če v tem svetu želimo imeti svobodo, radost in veselje, moramo dovoliti, da se v našem življenju Jezus razodeva v vsej moči. On daje jetnikom prostost, slepim vid, zatirane pelje na svobodo,… O, koliko ljudi je v svojem srcu jetnikov. Mi lahko na tej zemlji hodimo zemlji kot svobodni ljudje, toda naša srca so lahko ujeta v žalosti, razočaranju, neodpuščanju, sovraštvu, jezi ipd. Jezus je prišel, da bi osvobodil naša srca. Na žalost je veliko ljudi duhovno slepih in ne vidijo, da nam Bog želi pomagati.

Kaj so rezultati, če ne dovolimo Jezusu, da deluje v našem življenju?

Resnico vam govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, 26 toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. 27 Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Sirca Naamána.« Lk 4, 25-27 SSP

Bilo je veliko vdov, veliko gobavih, bilo je veliko potreb, toda samo eni vdovi in samo enem gobavcu je bilo pomagano, zaradi nevere ljudstva. Človeško omejeno razmišljanje, posvetnost, nevera, neposlušnost, ponos, ne dovolijo, da bi naše življenje bilo osvobojeno in izpolnjeno s silnim veseljem. Vidimo kako so Jezusovi poslušalci odreagirali. Vsi so zanj pričevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« 23 On pa jim je rekel: »Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« 24 In rekel je: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Lk 22-24 SSP

“ A ni to Jožefov sin, on je samo človek, sam potrebuje pomoč. Mi poznamo Jezusa so govorili, naj stori čudež med nami, da bomo verovali, to kar se govori o njem. “

Ne dovolimo, da karkoli uniči naš odnos z Bogom v letu 2017, gradimo in razvijajmo odnos naprej. Kako graditi naš odnos z Gospodom?

1 / Imejmo čas za odnos z Bogom

Glas o njem pa se je čedalje bolj širil in velike množice so se zbirale, da bi ga poslušale in bi jih ozdravil njihovih bolezni. 16 On pa se je umaknil v puste kraje in tam molil. Lk 5, 15-16 SSP

Jezus je bil zaposljen toda iskal je čas , ko je bil sam s svojim očetom. Tako je gradil odnos s svojim očetom. To potrebujemo tudi mi.

2 / Verujmo, zaupajmo, bodimo potrpežljivi, neglede na okoliščine

Kajti smokva ne bo cvetela in na trtah ne bo grozdja, pridelek oljke bo odpovedal in polja ne bodo dajala živeža, drobnica bo izginila iz staj in v hlevih ne bo živine. 18 Vendar se bom veselil v GOSPODU, se radoval v Bogu moje rešitve. 19 Gospod BOG je moja moč, dela mi noge kakor košutam in mi daje stopiti na moje višine. Hab 3, 17-19 SSP

Prerok Habakuk ni obupal v težkih okoliščinah, ampak se je veselil v svojem Bogu in potrpežljivo čakal rešitev.

3 / Bodimo ljudje vere in molimo za njegovo delovanje

GOSPOD, slišal sem, kar je slišati o tebi, bojim se, o GOSPOD, tvojega delovanja. Ožívi ga v bližnjih letih, daj ga spoznati v bližnjih letih, v jezi se spomni usmiljenja! Hab 3, 2 SSP

Verujmo v nadnaravno delovanje Svetega Duha. Kar je Jezus delal na zemlji, želi delati še danes. Naj bo leto 2017 polno radosti, ki ga daje odnos z našim Bogom. Jezus je prišel, da nam prinese notranjo svobodo, radost. S tem spoznanjem lahko gremo naprej polni navdušenja v novo leto. Sprejmimo Jezusovo pomoč in doživljali bomo silno veselje z njim. Amen.

Go to Top