Trije pomembni koraki za življenje z Bogom

Smo cerkev, ki želi rasti v spoznavanju in delovanju Boga. Bog govori, deluje in se razodeva ljudem ves čas. Na žalost tega mnogi ne vidijo in ne doživljajo, ker je njihovo človeško srce otopelo. Jezus sam je povedal: »Otopelo je namreč srce temu ljudstvu; z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil.« Mt 13,15/ SSP3

Če je tvoje srce, tako kot pravi Jezus, “otopelo”, ali želiš, da je še naprej takšno, ali pa želiš, da te duhovno ozdravi? Želiš, da bi še danes duhovno spregledal in slišal, kako Bog govori in se razodeva?

Če je tvoj odgovor “da”, potem si vzemi nekaj trenutkov in spoznaj tri pomembne korake za skupno življenje z Bogom.

Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.« Apd 2,38 / SSP3

V tej vrstici lahko vidimo vse tri korake.

SPREOBRNENJE

Zakaj bi se človek moral spreobrniti?

Ker je grešnik. Greh pomeni zgrešiti cilj v življenju. Ljudje smo bili ustvarjeni za odnos z Bogom, ki je popoln, brez greha, pravičen in odseva ter razodeva svojo slavo. Bog nas je ustvaril po svoji podobi, kar pomeni, da bi morali tudi mi odsevati njegovo slavo. Zaradi našega padca v greh tega več ne počnemo; zgrešili smo svojo življenjsko poslanstvo. Temeljna resnica o grehu je, da greh nasprotuje Bogu. Ker sta Adam in Eva podvomila v Boga, njegovo popolnost in verjela hudičevi laži, sta postala grešnika.

Mi nismo grešniki, ker grešimo, ampak smo grešniki in zato grešimo. 

Na prvem mestu ni problem greh, ampak mi sami, ker je naša človeška narava okužena z grehom. Naši vzgibi, motivi in misli srca so mnogokrat sebični ter pokvarjeni. Zaradi tega lahko celo prvotno dobre stvari na koncu postanejo slabe. Jezus je strogo obsodil farizeje, ki so dajali miloščino, molili in se postili, ker so bili njihovi motivi napačni.  Hoteli so priznanje od ljudi; na prvem mestu jim ni bila pomoč drugim, ampak le njihova osebna korist in samohvala. A se nam ne zdi to nekam znano? A niso tudi naši motivi včasih napačni, kljub temu, da delamo dobre stvari? Če občasno iskreno pretehtamo lastne motive in se primerjamo s popolnim in pravičnim Bogom, a nas ne bo ta iskrenost pripeljala do spoznanja, da si moramo priznati samo eno: »Grešnik sem in potrebujem spreobrnjenje«? Spreobrnjenje pomeni, da v veri sprejmemo to, kar je Jezus storil za nas. Umrl je za naše grehe, da bi obnovil naš odnos z Bogom. Pomeni zavestno odvrnitev grešnika stran od greha in usmeritev k pravičnemu Bogu. Človek prosi Jezusa odpuščanja grehov in se odloči, da želi živeti novo skupno življenje z Bogom. V naši Cerkvi zelo jasno učimo, da je to osebna odločitev vsakega posameznika. Bog je dal človeku svobodno voljo, da se lahko odloči za življenje brez Njega ali pa se vrne nazaj k Njemu.

Iskreno spreobrnjenje prinese duhovno spremembo (rojstvo) v naša življenja. To je delo Svetega Duha. Novo rojstvo je sprememba v naši moralni in duhovni naravi. Naš odnos do greha se spremeni. Prej nam ni bilo toliko mar, ali grešimo ali ne, po tem pa začnemo greh sovražiti in se boriti proti njemu, saj vemo, da uničuje naša življenja.

KRST V VODI

V Novi zavezi zelo jasno vidimo, da do krsta v vodi pride po spreobrnjenju. Krst v vodi je vedno sledil osebnemu sprejetju vere in spreobrnjenju. Peter je pridigal: »Spreobrnite se in se dajte krstiti.«

Poglejmo še nekaj vrstic iz Svetega pisma, ki to potrjujejo.

Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Mr 16,16/SSP3

Jezus je povedal, kdor bo sprejel vero, bo veroval in bo krščen, bo rešen. Za krst je potrebna osebna vera posameznika.

Krisp, načelnik shodnice, je z vso svojo hišo sprejel vero v Gospoda. In tudi veliko Korinčanov, ki so ga slišali, je verovalo in se dalo krstiti. Apd 18,18/ SSP3

Zatem, ko so poslušali Pavla in sprejeli vero, so se dali krstiti. Tudi tukaj vidimo, da so ljudje morali najprej slišati sporočilo, nato pa se odločiti sprejeti vero v Gospoda in se dati krstiti.

Ti odlomki nam dajo vedeti tudi to, da dojenček ne more imeti omenjene osebne vere, kaj šele sposobnosti spreobrnjenja. Odrešeni smo po veri, zato ima krst duhovni pomen: je izraz pristne vere, ne pa samozadosten religiozni obred. Pogoj za krst v vodi je, da je pred tem prišlo do iskrenega spreobrnjenja in sprejetja vere v Kristusa.

DAR SVETEGA DUHA

Na žalost je danes duhovno življenje mnogih kristjanov mrtvo. Krščanstvo so mnogi začeli dojemati kot le eno izmed mnogih svetovnih religij in kot nesmiselno izpolnjevanje dolgočasnih ter za sodobni čas nerelavantnih zapovedi.

Sveto pismo uči, da Božja beseda in Duh prinašata življenje. »(Kristus) nas je tudi usposobil za služabnike nove zaveze, ne črke, ampak Duha. Črka namreč ubija, Duh pa oživlja.«2 Kor 3,6 / SSP3

Jezus je z nami naredil novo zavezo. Na križu je umrl za naše grehe, plačal ceno in nas osvobodil prekletstva, da bi lahko mi v moči Svetega Duha živeli novo življenje. Življenje v Svetem Duhu je vse prej kot dolgočasno.

Spreobrnjenje in krst v vodi sta samo začetek novega življenja z Bogom. Jezusovi učenci so najprej videli Jezusovo življenje in moč, zatem pa še samostojno doživljali delovanje Svetega Duha. »In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: ‘Prejmite Svetega Duha!’« Jn 20, 22/ SSP3.

Tedaj so učenci prejeli Svetega Duha. Tukaj lahko že drugič vidimo, kako so bili napolnjeni s Svetim Duhom.

»Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.« Apd 2, 4/ SSP3

Veliko bi lahko povedali o delovanju Svetega Duha v življenju prve Cerkve, lahko bi teološko razglabljali in pregledali vse podrobnosti. Toda najpomembnejše je spoznanje, da je Bog po Svetem Duhu deloval že v življenjih prvih učencev in prve Cerkve ter da to želi delati še danes v svoji Cerkvi. Poslanstvo današnje Cerkve ostaja isto, kot je bilo v preteklosti, saj Jezus še vedno ni prišel po Njo.

»Potem pa bomo mi, ki živimo in bomo ostali, skupaj z njimi odneseni na oblakih v zrak, naproti Gospodu: tako bomo zmeraj z Gospodom.« 1 Tes 4,17/ SSP3

»Dokler se to ne zgodi, moramo oznanjati evangelij v moči in vodstvu Svetega Duha. V naši Cerkvi to učimo in tudi izvajamo v praksi. “Duha ne ugašajte.« 1 Tes 5,19/ SSP3. »Bodite vneti za duhovne darove« 1 Kor 14,1b/ SSP3

Spreobrnjenje, krst v vodi in življenje v Svetem Duhu so trije pomembni koraki za skupno življenje z Bogom. Brez njih je Cerkev duhovno mlačna – je samo institucija, ne pa živ organizem. Je kot pokvarjena, neuporabna sol, ki ji celo grozi, da bo zavržena od Boga. »Ker pa nisi ne vroč ne mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunem iz svojih ust.« Raz 3,16/ SSP3