Življenje z Bogom

5 novembra, 2017

Tema: ŽIVLJENJE

Življenje z Bogom

Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, v katerih ste nekoč živeli na način tega sveta, ko ste sledili poglavarju oblasti zraka; ta duh zdaj deluje v sinovih neposlušnosti. Sicer pa smo nekoč tudi mi vsi živeli tako kot oni v svojih mesenih poželenjih; počenjali smo, kar sta hotela meso in razum, in smo bili po naravi otroci jeze kakor drugi. Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil – po milosti ste bili namreč odrešeni. Ef 2, 1-5 SSP

Kakšno je bilo življenje brez Boga? Zaradi neposlušnosti in greha smo bili duhovno mrtvi. Sledili smo poglavarju, ki vodi ljudi v neposlušnost. Sledili smo svoji sebičnosti in grešnim željam, ki uničujejo življenje.
Bog je prinesel spremembo v naša življenja. Zaradi Njegove milosti in ljubezni nas je duhovno oživil.

Zato pomnite, da so vas, ki ste v mesu pogani, ti, ki se imenujejo obrezane, a so obrezani z roko v mesu, nekoč imenovali neobrezane. Pomnite torej, da ste bili v tistem času ločeni od Mesija, zunaj Izraelovega občestva in tuji zavezam obljube. Bili ste brez upanja in v svetu brez Boga. Zdaj pa ste v Kristusu Jezusu vi, ki ste bili nekoč oddaljeni, postali po Kristusovi krvi bližnji. Ef 2,11-13 SSP

Bili smo pogani, ločeni od Kristusa, nismo bili del božjega ljudstva, za nas niso veljale obljube. Bili smo brez Boga, brez Kristusa, brez upanja. Zaradi Kristusa smo vse to dobili nazaj, zdaj smo v njegovi bližini, z njim.

Moč za življenje z Bogom prihaja od njega

Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in sili njegove moči. Ef 6, 10 SSP

Naša moč je v Gospodu in njegovi moči.  To je ključ do zmagovalnega življenja. Tega se moramo zavedati, ko smo polni moči in tega se moramo zavedati, ko smo na tleh. Vemo, da nam življenje ni samo z rožicami postlano, mnogokrat se srečamo s težavami. Zlo, krivica, zloraba, bolezen, … vsak dan pritiskajo na nas.

Pavel govori o našem smrtnem sovražniku, da se mu naj upremo.

Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim zvijačam. Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Zato sezite po vsej Božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati. Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami, obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega. Vzemite tudi čelado odrešenja in meč Duha, kar je Božja beseda. Ob vsaki priložnosti molíte v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molíte za vse svete. Ef 6,10-18 SSP

Obstajajo duhovni pritiski na naše življenje in če ne živimo življenja z Bogom in iščemo njegove moči, bomo zavedeni. Božja resnica je naš pas, njegova pravičnost naš ščit, Božja beseda naš duhovni meč itd. Bog je vse pripravil in storil, da lahko živimo življenje z njegovo pomočjo. On je naša moč in zaščita. Seveda pa moramo tudi mi opraviti svoj del. Pavel pravi: naj zajemamo moč od njega, naj si nadenemo celotno Božjo bojno opremo in naj se upiramo hudiču. Spodbujajmo drug drugega, prosimo za darove Duha, da lahko služimo drug drugemu.

Kdor pa prerokuje, govori ljudem in jih izgrajuje, osrčuje in tolaži.  Kdor govori z darom jezika, izgrajuje sam sebe, kdor pa prerokuje, gradi Cerkev.  1 Kor 14,3-4  SSP

Bodimo odgovorni za svoje življenje z Bogom. Samo on nam daje življenje, ki gradi. Bodimo njegovi graditelji in ne uničevalci. Amen.

Go to Top