Zaupanje v principe Božjega kraljestva

12 februarja, 2017
Zaupanje v principe Božjega kraljestva

Bog vse pozna in vidi. Na nas gleda kot ljubeč oče in nas vzgaja v svoji ljubezni. Pred Bogom je vse odkrito.

Ni je namreč stvari, ki bi bila nevidna pred njim. Pred njegovimi očmi je vse razgaljeno in odkrito. Njemu bomo dajali odgovor. Heb 4, 13 SSP

Največkrat si te vrste razlagamo, da Bog vse vidi in komaj čaka, da bi nas kaznoval. Res je, da je pred Bogom vse odkrito, toda on je ljubeči Bog, ki nam želi pomagati. Njegovi principi so nam dani v blagoslov in zato se moramo učiti, da jim zaupamo.

GOSPOD je rekel: »Dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal, kako vpije zaradi priganjačev; da, poznam njegove bolečine. Zato sem stopil dol, da ga rešim iz rok Egipčanov in ga popeljem iz te dežele v lepo in širno deželo, v deželo, v kateri se cedita mleko in med, na področje Kánaancev, Hetejcev, Amoréjcev, Perizéjcev, Hivéjcev in Jebusejcev. In zdaj, glej, je prišlo vpitje Izraelovih sinov do mene in videl sem tudi, kako jih Egipčani zatirajo. In zdaj pojdi, pošiljam te k faraonu, da izpelješ moje ljudstvo, Izraelove sinove, iz Egipta.« 2 Mz 3, 7-10 SSP

Bog vidi in pozna naša življenja, vedno želi pomagati.

Naš problem, da ne zaupamo in veruje Božjim principom

Mojzes pa je Bogu rekel: »Kdo sem jaz, da bi šel k faraonu in izpeljal Izraelove sinove iz Egipta?« Bog je rekel: »Jaz bom s teboj. In to ti bodi znamenje, da sem te jaz poslal: ko izpelješ ljudstvo iz Egipta, boste častili Boga na tej gori.« 2 Mz 3, 11-12 SSP

Prva Mojzesove reakcija je bila: “ Kdo sem jaz, da bi šel k faraonu? ” Bog mu je rekel, da ga on pošilja, toda to ni bilo za Mojzesa dovolj, ni mogel verovati in zaupati.

Mojzes je odgovoril in rekel: »Glej, ne bodo mi verjeli in me ne bodo poslušali, ampak bodo rekli: ›GOSPOD se ti ni prikazal.‹« GOSPOD mu je rekel: »Kaj je v tvoji roki?« Rekel je: »Palica.« In je rekel: »Vrzi jo na tla!« Vrgel jo je na tla in spremenila se je v kačo. Mojzes je zbežal pred njo. In GOSPOD je rekel Mojzesu: »Iztegni roko in primi jo za rep!« Iztegnil je roko in jo prijel in v njegovi roki se je spremenila v palico. »Da bodo verjeli, da se ti je prikazal GOSPOD, Bog njihovih očetov, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.« GOSPOD mu je še rekel: »Vtakni svojo roko v nedrje!« In vtaknil je roko v nedrje. Ko pa jo je potegnil ven, je bila gobava, bela kot sneg. Potem je Bog rekel: »Vtakni roko spet v nedrje!« In spet je vtaknil roko v nedrje. Ko pa jo je potegnil iz nedrja, je bila zdrava kakor drugo njegovo meso. »Če ti ne bodo verjeli in te ne poslušali na prvo znamenje, ti bodo verjeli na drugo znamenje. Če pa ne bodo verjeli niti na ti dve znamenji in te ne bodo poslušali, tedaj vzemi vodo iz Nila in jo izlij na suho! In voda, ki jo boš zajel iz Nila, se bo na suhem spremenila v kri.« 2 Mz 4, 1-9 SSP

Nadalje vidimo, da je Bog napravi nekaj čudežov, da bi prepričal Mojzesa. Ali je Mojzes zaupal Bogu, ko je videl čudeže? Ne.

Mojzes pa je rekel GOSPODU: »O Gospod, nikoli nisem bil spreten v besedah, ne včeraj, ne predvčerajšnjim, pa tudi zdaj ne, odkar govoriš s svojim služabnikom; kajti moja usta so okorna in moj jezik okoren.« GOSPOD mu je tedaj rekel: »Kdo je dal človeku usta? Kdo naredi človeka, da je nem ali gluh, da vidi ali da je slep? Mar nisem to jaz, GOSPOD? Zdaj pa pojdi; s tvojimi usti bom in te bom učil, kaj moraš govoriti.« In je rekel: »O Gospod, prosim, pošlji koga drugega!« Tedaj se je GOSPOD razjezil na Mojzesa in rekel: »Ali ni tvoj brat levit Aron? Vem, da je spreten v govorjenju. Prav zdaj ti prihaja naproti in razveselil se bo v svojem srcu, ko te bo ugledal. 2 Mz 4, 10-14 SSP

To je naš problem, ne zaupamo Bogu in njegovim principom. Niti čudeži nas ne prepričajo. Mojzes je imel veliko problemov z zaupanjem v Božje principe.

Zatem sta šla Mojzes in Aron in rekla faraonu: »Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: ›Odpústi moje ljudstvo, da mi bo obhajalo praznik v puščavi!‹« Faraon je rekel: »Kdo je GOSPOD, da bi moral poslušati njegov glas in odpustiti Izraela? Ne poznam GOSPODA in tudi ne odpustim Izraela.« Tedaj sta rekla: »Bog Hebrejcev nam je prišel naproti. Naj vendar gremo tri dni hoda v puščavo, da opravimo daritve GOSPODU, svojemu Bogu, sicer nas udari s kugo ali z mečem!« Egiptovski kralj pa jima je rekel: »Mojzes in Aron, zakaj odvračata ljudstvo od dela? Pojdita na tlako!« In še je faraon rekel: »Glejta, več jih je že kakor prebivalstva dežele, vidva pa hočeta, da prenehajo s tlako!« In faraon je tisti dan zapovedal priganjačem ljudstva in njegovim nadzornikom in rekel: »Ne dajajte več ljudstvu slame za izdelovanje opeke kakor doslej; sami naj gredo in si nabirajo slamo! 2 Mz 5, 1-5 SSP

Kakšna je bila Mojzesova reakcija po prvem neuspehu?

Mojzes se je obrnil h GOSPODU in rekel: »Gospod, zakaj si storil temu ljudstvu toliko hudega? Zakaj si me vendar poslal? Odkar sem prišel k faraonu, da bi govoril v tvojem imenu, ravna s tem ljudstvom še huje, ti pa nikakor nisi rešil svojega ljudstva.« 2 Mz 5, 22-23 SSP

Sveto pismo nam zagotavlja, da Božji principi delujejo, naj živimo po njih

O tem nam govorijo naslednje vrste iz Svetega pisma.

Ne razburjaj se nad hudobneži, ne zavidaj tistim, ki delajo izprijeno, zakaj kakor trava bodo hitro oveneli, kakor zeleno zelišče bodo usahnili. Zaupaj v GOSPODA in delaj dobro, prebivaj v deželi in se pasi v zaupanju. Razveseljuj se v GOSPODU, pa ti bo dal, kar želi tvoje srce. Izroči svojo pot GOSPODU, zaupaj vanj, in on bo storil. Dal bo, da tvoja pravičnost zasije kakor luč, tvoja pravica kakor poldan. Bodi miren pred GOSPODOM, zaupaj se mu; ne huduj se nad tistim, ki mu pot uspeva, nad možem, ki dela hudobne načrte. Popusti v jezi, zapusti srditost. Ps 37, 1-8 SSP

Tisti, ki živi po principih Božjega kraljestva, bo doživel blagoslov, vsi ostali pa bodo nekega dne doživeli polom, pogubo, propad.

Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega vélikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Nimamo namreč vélikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha. Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Heb 4, 13-16 SSP Amen

Go to Top