Zakaj govoriti o grehu? I 3. del

29 oktobra, 2017
Zakaj govoriti o grehu? I 3. del

Govorili smo, da je greh zgrešen cilj. Izvor greha je hudič, ki se je prevzel in uprl Bogu. Zato je bil vržen iz nebeških prostorov in je postal vladar zemlje. Jezus ga je imenoval vladar sveta.

Ne bom več veliko govoril z vami, kajti vladar tega sveta prihaja. Meni sicer ne more nič. Jn 14,30 SSP

Danes na različne načine vpliva na ljudi in jih zapeljuje.

Nepostavnežev prihod bo v skladu s satanovim delovanjem in se bo kazal z vso močjo, z znamenji in lažnimi čudeži. Z vsakovrstnim krivičnim zapeljevanjem se bo predstavljal tistim, ki gredo v pogubo, ker niso sprejeli ljubezni do resnice, da bi bili rešeni. Zato jim Bog pošilja delovanje blodnjave, da verjamejo láži. 2 Tes 2,9-11 SSP

Skozi komercialen, kulturen in religijsko brezbožen sistem, ima satan že stoletja velik vpliv na svet in ljudi. Enkrat smo pod vplivom ateizma, drugič religioznega sistema ipd. Satan se trudi prepričati ljudi, da ne obstaja, če mu to ne uspe, potem se spremeni v angela svetlobe in deluje preko različnih religioznih sistemov. Nepostavnež, duh antikrista, satanov vpliv; zapeljujejo ljudi, da ne bi verovali Bogu in sprejeli njegovega načrta.

Jezus je za satana povedal, da je oče laži in ubijalec ljudi (Jn 8,44 SSP).

Krivico, laž, prevaro, neiskrenost in sebičnost srečamo vsak dan. Kdo še ni slišal: “ Iskrenost se ne izplača, tisti, ki dela dobro, potegne kratko. Slabo vedno zmaga, samo s komolci lahko prideš naprej itd., če je v tvojo korist, potem se lahko zlažeš itd. “ Velikokrat je lahko naš izgovor: “ Vsi tako delajo. “ To je duh antikrista, ki vpliva na ljudi. Čas satanovega vladanja je določen, toda dokler ne bo zavladal Kristus, bodo ljudje zapeljani in doživljali bomo mnoge krivice.

Ker ima Bog za nas čudovit načrt, ima vedno rešitev, pomoč

Kaj vidimo v odlomku, 2 Tes 2, 9-11? Zapeljani bodo samo tisti, ki niso Božje ljubezni in resnice. Vsak, ki veruje Svetemu pismu, spoznava resnico in prejema moč, da lahko živi v resnici, svobodi in ni suženj zapeljevanju in grehu.

Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost, prek spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo. Po njiju nam je podaril tiste dragocene in največje obljube, da bi po teh postali deležni božanske narave in ubežali pred svetno, poželjivo pokvarjenostjo. 2 Pt 1,3-4 SSP

Resnost o in odgovornost za Božjo besedo nam prinašata razvoj. Verovati moramo, da je Bog naša moč in da nam daje vse, kar potrebujemo, da smo lahko vedno bolj podobni Njemu. Sveto pismo je resnica, ki daje življenje in svobodo. Ne dovolimo, da nas karkoli ali kdorkoli prepriča in prevara, da to ni res. Ne verujmo duhu antikrista.

Pomembno je, kaj razmišljamo, kako živimo? Kaj nam pomenijo Božje zapovedi? Bog vedno obljublja, da življenje po njegovi besedi prinaša blagoslov.

Prav zato prispevajte vso vnemo in tako dodajte vaši veri krepost, kreposti spoznanje, spoznanju samoobvladanje, samoobvladanju stanovitnost, stanovitnosti pravo pobožnost, pravi pobožnosti bratoljubje, bratoljubju ljubezen. Če imate te kreposti in so vedno večje, vas ne bodo pustile nedejavne in brez sadov za spoznanje našega Gospoda Jezusa Kristusa. Kdor pa teh kreposti nima, je slep in kratkoviden. Pozabil je, da je bil očiščen svojih nekdanjih grehov. 2 Pt 1,5-9 SSP 

Resnost o in odgovornost za Božjo besedo nam prinašata razvoj. Verovati moramo, da je Bog naša moč in da nam daje vse, kar potrebujemo ter da smo lahko vedno bolj podobni Njemu. Sveto pismo je resnica, ki daje življenje in svobodo. Ne dovolimo, da nas karkoli ali kdorkoli prevara in prepriča, da to ni res. Ne verujmo duhu antikrista.

Tedaj je Jezus govoril Judom, ki so verovali vanj: »Če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci. In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.« Jn 8,31-33  SSP

Kako lahko ostanemo v resnici, zmagi nad grehom, da ne zgrešimo cilja, ampak živimo, življenje za katerega nas je Bog ustvaril?

– Spoznavajmo in ostanimo v Božji resnici

Vse kar je Bog obljubil in zapovedal v svoji besedi, je resnica. Če želimo zmago nad grehom, jo moramo spoznavati in ostati v njej.

– Doživljajmo Božjo ljubezen in živimo v njej

Bog nam ni dal samo svoje besede, ampak nas ljubi in želi svojo ljubezen razodevati v naših življenjih. Božja lastnost, značaj, karakter, je ljubezen. Bog želi spreminjati tudi nas, da čutimo njegovo ljubezen in da sami ljubimo.

– Bodimo zvesti

Danes mnogi govorijo, vse je ljubezen in potem delajo v imenu ljubezni stvari, ki uničujejo človeška srca. Božja ljubezen je povezana z zvestobo.  Bog je zvest in njegova zvestoba ne uničuje, ampak v ljubezni gradi.

Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom. 1 Kor 1,9 SSP

Skala je, popolno je njegovo delo, zakaj vsa njegova pota so prava; zvest Bog je in v njem ni krivice, pravičen je in iskren. 5 Mz 32,4 SSP

Bog nas je ustvaril, da bi imel z nami odnos. Ena pomembnih lastnosti Boga je tudi zvestoba. V njem ni krivice, je iskren, pravičen in zvest. To je popolno nasprotje greha, zgrešenega cilja za naša življenja. Ne oklepajmo se greha, ampak živimo življenje, ki nam ga je dal Bog. Bodimo vsak dan bolj zvesti našemu Bogu. Amen.

Go to Top