Zakaj govoriti o grehu? I 2. del 

15 oktobra, 2017
Zakaj govoriti o grehu? I 2. del 

Zadnjič smo povedali, da je bilo vse ustvarjeno od Boga, vidne in tudi nevidne stvari.

Kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj. On je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno vse. Kol 1,16-17 SSP

 Danes bomo govorili o nevidnem svetu, ki ga je ustvaril Bog. Govoriti o nevidnem duhovnem svetu ni preprosto, saj je to področje, ki ga ne moremo videti z našimi fizičnimi očmi. Da lahko bolje razumemo od kot prihaja greh, moramo vedeti nekatere stvari tudi o nevidnem duhovnem svetu. Bog je ustvaril tudi angele in druga duhovna bitja, ki jih ne moremo videti. Popolnoma smo odvisni od tega, kar je zapisano v Svetem pismu. Danes se razvijajo vede, kot je na primer parapsihologija, ki preučuje in poskuša najti odgovore na nadnaravne pojave. Res je tudi, da ljudje doživljajo veliko nepojasnjenih pojavov, ki nam potrjujejo, da obstaja nevidni duhovni svet, vendar nam le Sveto pismo lahko da pravi pogled na nevidni duhovni svet.

Angeli in demoni

Sveto pismo jih omenja več kot 250 krat, večinoma v Razodetju.

Kaj Sveto pismo pravi o njih?

Bili so ustvarjeni tako kot mi, vendar nimajo fizičnega telesa, so duhovna bitja.

Mar niso vsi ti le duhovi, ki opravljajo službo in so poslani, da strežejo zaradi tistih, ki bodo dediči odrešenja? Heb 1,14 SSP

Obstaja veliko število angelov

Med videnjem sem vsenaokrog prestola in živih bitij ter starešin slišal glas mnogih angelov. Njih število je bilo desettisočkrat deset tisoč in tisočkrat tisoč. Raz 5,11 SSP

Angeli so močni, niso pa vsemogočni, so inteligentni, niso pa vsevedni. Beseda “malak” v hebrejščini in “angelos” v grščini, se prevaja angel in  pomeni: tisti, ki nosi sporočilo. Angeli slavijo Boga (Raz 5,8-14). Izvršujejo Božje razsodbe, so njegovi služabniki (Raz 8-11). Ščitijo Božje ljudstvo in nadnaravno posredujejo.

Toda Gospodov angel je ponoči odprl vrata ječe, popeljal apostole na prostost.  Apd 5,19a SSP

Vsi angeli so bili ustvarjeni dobri in sveti

Nebesa se ti zahvaljujejo za tvoj čudež, o GOSPOD, za tvojo zvestobo v zboru svetih. Zakaj kdo na oblaku se lahko primerja z GOSPODOM, je podoben GOSPODU med Božjimi sinovi? Ps 89,6-7 SSP

Upor nekaterih angelov

V določenem trenutku je prišlo do upora nekaterih angelov.

Bog še angelom, ki so storili greh, ni prizanesel, temveč jih je strmoglavil v podzemlje in jih dal v verige mračnega brezna, da bodo zastraženi do sodbe. 2 Pt 2,4 SSP. Nekateri angeli so zgrešili in jih čaka kazen. Niso obvarovali svoje oblasti in so zapustili svoja bivališča, so vkljenjeni za sodbo velikega dne. Tudi angele, ki niso obvarovali svoje oblasti, ampak zapustili svoje bivališče, hrani večno vklenjene v temi za sodbo vélikega dne. Juda 1,6 SSP

Sveto pismo jih imenuje hudobni, zli, padli angeli. Prav tisti čas je Jezus veliko ljudi ozdravil bolezni, nadlog in zlih duhov ter milostno naklonil mnogim slepim, da so videli. Lk 7,21 SSP

Imenovani so tudi demoni. Ti veruješ, da je Bog eden? Prav imaš. Tudi demoni verujejo, a trepetajo. Jak 2,19 SSP

Ko je prišel na drugo stran, v Gadársko deželo, sta mu iz grobov prišla nasproti dva obsedenca. Bila sta tako divja, da nihče ni mogel mimo po tisti poti. Zavpila sta in rekla: »Kaj imava s teboj, Božji Sin? Ali si nas prišel sèm pred časom mučit?« Daleč od njiju pa se je pasla velika čreda svinj. Demoni so ga prosili: »Če nas hočeš izgnati, nas pošlji v čredo svinj!« Rekel jim je: »Pojdite!« Šli so torej ven in vstopili v svinje. In glej, vsa čreda svinj je planila po bregu v jezero in v vodi poginila. Pastirji pa so zbežali, odšli v mesto in sporočili vse, tudi o obsedencih. Mt 8,28-33 SSP

Paveli jih imenuje zlohotne duhovne sile. Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Ef 6,12 SSP

Najbolj znani demon je Satan

Ime pomeni nasprotnik. V Stari Zavezi je ta beseda uporabljena več kot petdesetkrat. V NZ v grščini je beseda “ diabolos” , ki pomeni “ obtoževalec, obrekljivec”. Nato mi je pokazal Ješúa, vélikega duhovnika. Stal je pred GOSPODOVIM angelom, na njegovi desni pa je stal satan, da bi ga tožil. Zaharija 3,1 SSP

Satan vodi padle angele in se tudi imenuje poglavar demonov, Belcebub. Farizeji pa so to slišali in dejali: »Ta izganja demone zgolj z Bélcebubom, poglavarjem demonov.« Mt 12, 24 SSP

Posledice upora angelov

In rekel jim je: »Gledal sem satana, ki je kakor blisk padel z neba. Lk 10,18 SSP

Satan je padel kakor blisk z neba.

Ne sme biti novokrščenec, da se ne bi prevzel in zapadel hudičevi obsodbi. 1 Tim 3,6 SSP

Pavel nakazuje, da se je upor zgodil zaradi ponosa.

Satan je očitno hotel prevzeti Božje mesto. Kako si padel z neba, danica, sin zore, zgrmel na zemljo, zmagovalec narodov. Ti pa si rekel v svojem srcu: ›Povzpel se bom v nebo, nad Božje zvezde bom povzdignil svoj prestol. Na gori zborovanja bom sedèl, na skrajnem severu. Povzpel se bom nad višino oblakov, meril se bom z Najvišjim. Iz 14,13-14 SSP

Tvoje srce se je prevzelo spričo tvoje lepote, zaradi svojega sijaja si spridil svojo modrost. Vrgel sem te na tla in te postavil pred kralje, da pasejo oči po tebi. Ezek 28,17 SSP

Težko je razumeti vse te vrste, toda dajejo nam majhen pogled v duhovni svet, da bi razumeli vsaj delček. Vidimo, da se je greh začel iz ljubosumnosti hudiča do Boga. Hotel je postati kakor Bog.  Zato je oče greha, zgrešenega cilja – hudič.

Glavna dejavnost satana in njegovih angelov je nasprotovanje Bogu

Satan ponuja bolj privlačne alternative, ki pa so prevara in vodijo v uničenje. Satan si še vedno hoče prilastiti Božji prestol in postati alternativni vladar. Ljudem govori, naj postanejo gospodarji svojega življenja. Evi je svetoval, naj ne uboga Boga, ker Bog ve, da se bosta tisti dan njej in Adamu odprle oči ter bosta postala kakor Bog. To je bila laž. S skušnjavami je hotel odvrniti Jezusa, da bi šel kelih mimo Njega in nas ne bi odrešil.

Satan se preoblači v angela luči

Nič čudnega, saj se tudi sam satan preoblači v angela luči. Nič posebnega torej ni, če se tudi njegovi služabniki preoblačijo v služabnike pravičnosti. Toda njihov konec bo po meri njihovih del. 2 Kor 11,14-15 SSP

Satan zavaja ljudi. Najbolj si želi, da ne bi verovali njegovemu obstoju. Če mu to ne uspe, potem se preobleče v angela luči in prepričuje ljudi v malikovanje. Ljudje častijo razne podobe in k njim molijo itd.

Satan ponuja alternativnega mesijo v osebi nepostavneža, antikrista

Nepostavnežev prihod bo v skladu s satanovim delovanjem in se bo kazal z vso močjo, z znamenji in lažnimi čudeži. Z vsakovrstnim krivičnim zapeljevanjem se bo predstavljal tistim, ki gredo v pogubo, ker niso sprejeli ljubezni do resnice, da bi bili rešeni. Zato jim Bog pošilja delovanje blodnjave, da verjamejo láži. 2 Tes 2,9-11 SSP Čudeži še niso zagotovilo, da jih je storil Bog.

Satan in demoni se trudijo:

– da ljudje ne bi verovali

Ob poti so tisti, ki poslušajo, nato pa pride hudič in jim vzame besedo iz njihovih src, da ne bi verovali in ne bi bili rešeni. Lk 8,12 SSP

– da ne bi spregledali

Za nevernike, ki jim je bog tega sveta zaslepil misli, tako da jim ne zasveti razsvetljenje evangelija o veličastvu Kristusa, ki je podoba Boga. 2 Kor 4,4 SSP

– da bi bili zavedeni

Vi pa ste od svojega očeta, hudiča, in hočete uresničevati njegove želje. On je bil od začetka morilec ljudi in ni obstal v resnici, ker v njem ni resnice. Kadar govori laž, govori iz svojega, ker je lažnivec in oče laži. Jn 8,44 SSP

Duh izrecno pravi, da bodo v poznejših časih nekateri odpadli od vere in se vdajali zavajajočim duhovom in naukom demonov. 1 Tim 4,1 SSP

– da bi nas lahko obtoževal

Tedaj sem zaslišal v nebesih močen glas, ki je rekel: »Zdaj je prišlo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga ter oblast njegovega Mesija, zakaj vržen je bil obtoževalec naših bratov, ki jih je dan in noč obtoževal pred našim Bogom. Raz 12,10 SSP Satan in demoni še vedno zapeljujejo človeški rod, da bi zgrešili cilj v življenju.

Jezus je premagal satana

Vsi, ki smo sprejeli Jezusa za svojega Odrešenika, nismo več pod satanovo oblastjo.

Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ. Razorožil je vladarstva in oblasti ter jih javno izpostavil, ko je v njem slavil zmago nad njimi. Kol 2,13-15 SSP

Jezus bo zavladal, hudič pa bo kaznovan

Šli so v napad po zemeljski širjavi ter obkolili tabor svetih in ljubljeno mesto. A z neba je padel ogenj in jih použil. Hudič pa, ki jih je zapeljal, je bil vržen v jezero z ognjem in žveplom, kjer sta tudi zver in lažni prerok. Tam bodo mučeni podnevi in ponoči na veke vekov. Raz 20,9-10 SSP

Nam je zapovedano, naj živimo za Boga in se upiramo satanu

Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil. Jak 4,7 SSP

Naj živimo sveto življenje. Bežite pred nečistovanjem. Vsak greh, ki ga stori človek, je zunaj telesa; kdor pa nečistuje, greši proti lastnemu telesu. 1 Kor 6,18 SSP

Bog je naša moč

Znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušani čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. 1 Kor 10,13 SSP

Otroci, vi ste od Boga in ste jih premagali, ker je tisti, ki je v vas, večji od onega v svetu. 1 Jn 4,4 SSP

Mi bomo celo sodili angelom. Mar ne veste, da bomo sodili angelom, pa ne bi vsakdanjim rečem? 1 Kor 6,3 SSP

Se nadaljuje.

Go to Top