Veselje nad vidnim delovanjem Boga

27 septembra, 2020

Series: Veselje

Tema: OBLAST

Veselje nad vidnim delovanjem Boga. Veselimo se, ker Bog deluje med nami. Veselimo se, saj nam Bog daje oblast nad vsem. Jezusovi učenci so se veselili, ko so ozdravljali ljudi in izganjali demone. Tega niso videli le pri Jezusu, ampak je Jezus deloval tudi skozi njih.

Go to Top