Vera, ki raste

16 julija, 2017

Tema: VERA

Vera, ki raste

Oči imate, pa ne vidite, ušesa imate, pa ne slišite. Ali se ne spominjate, ko sem razlomil pet hlebov med pet tisoč ljudi, koliko polnih košar koščkov ste nabrali?« Rekli so mu: »Dvanajst.« »In ko sem jih razlomil sedem med štiri tisoč, koliko polnih košev koščkov ste nabrali?« Odgovorili so mu: »Sedem.« Tedaj jim je rekel: »Mar še vedno ne uvidite?« Mr 8, 18-21 SSP

Jezusovi učenci so počasi dojemali in sprejemali, kdo je Jezus. Na lastne oči so videli čudeže, ki jih je delal, toda njihova vera je rasla zelo počasi.

Kaj pravi Sveto pismo, kaj je vera?

Je pa vera obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo. Heb 11, 1  SSP  

To je obstoj resničnosti, nekaj kar obstaja, toda tega še ne vidimo. Sveto pismo nam govori o mnogih stvareh, ki obstajajo, toda mi jih ne vidimo, ker smo fizično omejeni. Vera nam odpira vrata, da pridemo do njih.

Jezus želi, da rastemo v veri

»Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker.je imela temelje na skali. Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi; zagnali so se v to hišo in padla je in njen padec je bil velik.« Mt 7, 24 – 27 SSP

Obljubil je, da je naše življenje lahko varno in trdno, če mu verujemo in živimo po njegovih besedah.

To je obljuba, ki jo je dal Jezus. Obljubo lahko sprejmemo in dovolimo, da naša vera zraste v Jezusove obljube. V nasprotnem primeru pa vidimo porušeno življenje. Na žalost danes človeštvo bolj zaupa samo v svojo moč, ni pa odprto za pomoč od Boga. Ljudje se največkrat k Bogu zatečejo šele, ko so že v velikih težavah – običajno so takrat posledice že katastrofalne. Jesus je povedal, da bodo prišla neurja, težave, problemi,… Toda, če naše življenje gradimo na dobrih temeljih, bo trdno obstalo.

V enajstem poglavju Hebrejcem so omenjeni heroji vere, ki so po veri prejemali obljube: Noe, Abraham, Sara, Jakob, …

Po veri je bil Noe vpeljan v stvari, ki še niso bile vidne, vidimo v Heb 11, 7a.

Vera ni nekaj slepega, ampak nas pripelje do odgovora. Noe je bil vpeljan v stvari po veri, ker je veroval Bogu in bilj poslušen, je bil rešen.

Poglejmo, kako je Peter rastev v veri.

Peter mu je odgovoril in rekel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.« On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si podvomil?« In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: »Resnično si Božji Sin.« Mt 14, 28-32 SP

Peter je hodil po vodi, do tistega trenutka, ko je zaupal Jezusu, ko pa se je osredotočil na veter, se je začel potapljati. Ena od začetnih lekcij vere za Petra je bila, da je z Jezusom varno, vse mogoče, ko pa začnemo gledati samo na okoliščiče, se naše življenje začne potapljati.

Bog nam včasih pokaže našo nemoč, da lahko spoznamo njegovo moč. Petra padec v vodo ni zaustavil, da ne bi rastel v veri. Jezusu je obljubil, da mu bo veroval, zaupal, tudi če ga vsi drugi zapustijo.

Simon Peter mu je rekel: »Gospod, kam odhajaš?« Jezus mu je odgovoril: »Kamor grem, zdaj ne moreš za menoj, prišel pa boš pozneje.« Peter mu je rekel: »Gospod, zakaj ne bi mogel zdaj iti za teboj? Življenje dam zate.« Jezus je odvrnil: »Življenje daš zame? Resnično, resnično, povem ti: Petelin ne bo zapel, preden me trikrat ne zatajiš.« Jn 13, 36-38 SSP

Peter je moral v veri zrasti do točke, ko je lahko popolnoma zaupal Jezusu in ne svoji moči. Petrova vera je rasla, da so mnogi doživeli nadnaravno moč Boga. Peter je  lahko rekel: “ V Jezusovem imenu vstani in hodi! “

Dovolimo, da naše vera raste v Boga. Gradimo svoje življenje na trdnem temelju, ki je Jezus Kristus. Zaupajmo mu, tudi ko pridejo neurja, težava, saj je obljubil, da je z nami.

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu. Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil.« Jn 14, 12-14 SSP Naj naša vera raste? Amen.

Go to Top