Uspeh prihaja od Boga

2 septembra, 2018
Uspeh prihaja od Boga

Bog je izbral izraelsko ljudstvo, da jim razodene svoj blagoslov. Pavel piše, da njim pripadajo obljube.

Oni so Izraelci. Njim pripadajo posinovljenje in slava, zaveze in zakonodaja, bogoslužje in obljube; njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja Kristus, Bog, ki je nad vsem, slavljen na veke, amen. Rim 9, 4-5 SSP

Bog jim je dal natančna navodila, kako  naj pridejo do uspeha, napredka, blagoslova.

Če pa boš natančno poslušal glas GOSPODA, svojega Boga, in vestno izpolnjeval vse njegove zapovedi, ki ti jih danes dajem, te bo GOSPOD, tvoj Bog, postavil visoko nad vse narode na zemlji. In nadte bodo prišli vsi ti blagoslovi in te dosegli, če boš poslušal glas GOSPODA, svojega Boga. Blagoslovljen boš v mestu in blagoslovljen boš na polju. Blagoslovljen bo sad tvojega telesa, sad tvoje zemlje, sad tvoje živine, prireja tvojega goveda in prirastek tvoje drobnice. Blagoslovljena bosta tvoj koš in tvoje nečke. Blagoslovljen boš ob prihodu in blagoslovljen boš ob odhodu. GOSPOD bo porazil pred teboj sovražnike, ki se vzdigujejo zoper tebe: po eni poti bodo prišli proti tebi, po sedmih pa bodo pobegnili pred teboj. GOSPOD bo zapovedal blagoslovu, da bo s teboj v tvojih žitnicah in pri vsem, česar se lotijo tvoje roke, in te bo blagoslovil v deželi, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog. GOSPOD te bo postavil za sveto ljudstvo, kakor ti je prisegel, če boš izpolnjeval zapovedi GOSPODA, svojega Boga, in hodil po njegovih poteh. In vsa ljudstva na zemljibodo videla, da je nad teboj razglašeno GOSPODOVO ime, in se te bodo bala. GOSPOD te bo obsul z dobrotami: s sadom tvojega telesa, s sadom tvoje živine in s sadom tvoje zemlje v deželi, za katero je GOSPOD prisegel tvojim očetom, da ti jo bo dal. GOSPOD ti bo odprl svojo bogato zakladnico, nebo; tako bo dajal tvoji deželi dežja ob pravem času in blagoslovil bo vse delo tvojih rok. Mnogim narodom boš posojal, ti pa ne boš jemal na pósodo. GOSPOD te bo naredil za glavo in ne za rep; samo navzgor boš šel in nikoli navzdol, če boš poslušal zapovedi GOSPODA, svojega Boga, ki ti jih danes dajem, in jih vestno izpolnjeval in se ne boš odvrnil od nobene izmed besed, ki vam jih danes zapovedujem, ne na desno ne na levo, da bi šel za drugimi  bogovi in jim služil. 5 Mz 28, 1-14 SSP

Glejte, danes polagam pred vas blagoslov in prekletstvo. 5 Mz 11,26 SSP

Bog je Izraelu dal svojo obljubo – svoj blagoslov. To niso bile njihove zasluge; Bog jih jim je enostavno dal, da bi vsem narodom skozi njih razodel svoje blagoslove. Na žalost so velikokrat zavrgli Njegove zapovedi in obljube ter stvari delali po svoje. Bog nam obljublja uspeh; toda ne bo nas silil, da moramo nujno sprejeti njegove zapovedi.

Bog je blagoslovil že Adama in Evo, toda odločila sta se za svojo pot.

Kakor se je torej po prestopku enega človeka zgrnila obsodba na vse ljudi, tako tudi zaradi pravičnega dejanja enega prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje. Kakor so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka mnogi postali grešniki, tako bodo tudi zaradi poslušnosti enega mnogi postali pravični. Postava pa je nastopila zato, da bi se prestopek pomnožil. Toda kjer se je pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila milost, da bi prav tako, kakor je greh kraljeval s smrtjo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu milost kraljevala s pravičnostjo za večno življenje. Rim 5, 18-21 SSP

Človek hoče uspeh, toda brez Boga. To ni uspelo Izraelu, ne bo uspelo nikomur. Dejstvo je, da človek lahko sam veliko doseže, toda to so le začasne zemeljske stvari, ki pa se nekega dne končajo. Kar sta Adam in Eva izpustila, je Kristus pridobil nazaj. Prvi človek nas je pripeljal v propad, obsodbo, Kristus nam vrača življenje.

Uspeh, pravi blagoslov prihaja od Boga in se bo dokončno razodel v večnosti

Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: »Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo.« Tisti, ki je sedèl na prestolu, pa je rekel: »Glej, vse delam novo!« Rekel je tudi: »Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične!«  Nato mi je rekel: »Zgodile so se! Jaz sem Alfa in Omega, začetek in konec. Žejnemu bom dal zastonj od izvirka žive vode. Kdor bo zmagal, bo to podedoval in jaz bom njemu Bog, on pa meni sin. Raz 21, 1-7 SSP

To ni beg od realnega življenja, ampak resničnost, ki se bo nekega dne izpolninla. Takšen je Božji načrt.

Ljudje se sprašujejo, če obstaja Bog, zakaj potem toliko trpljenja?

Eden od odgovorov je sigurno, ker človek hoče svojo pot brez Boga.

Kljub razvoju, napredku, trenutnemu uspehu človeštva, na koncu vedno izpade, da smo razočarani, nezadovljni.

Uspeh prinaša samo Bog v Jezusu Kristusu.. Čeprav gremo na tej zemlji tudi skozi stiske in težave, imamo obljubo, da največji blagoslov, uspeh, še pride.

Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne dá primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov. Stvarstvo je bilo namreč podvrženo ničevosti, in sicer ne po svoji volji, ampak zaradi njega, ki ga je podvrgel, v upanju, da se bo tudi stvarstvo iz suženjstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo ono: tudi mi, ki imamo prvine Duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa. Rim 8, 18-23 SSP

Kljub začasnemu trpljenju, bo Bog nekega dne vse obnovil in razodel se bo popolni Božji uspeh, blagoslov.

Kaj boš storil z blagoslovom, večnim uspehom, ki ti ga ponuja Bog? Ne zavrzimo tega, kar nam ponuja Bog. Amen.

Go to Top