Svetopisemski krst v vodi

24 aprila, 2016
Svetopisemski krst v vodi

Poglejmo na najbolj enostavni način, kaj je Jezus učil o krstu v vodi?

Preden je Jezus zapustil zemljo je učencem naročil: “ Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha 20 in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta. “ Mt 28, 19-29 (SSP)

Od Jezusovega odhoda in njegove zapovedi je minilo že 2000 let. V krščanskem svetu imamo različne prakse glede krsta v vodi. Nekatere cerkve krstijo dojenčke, druge pa odrasle; oziroma osebe zmožne razumeti, kaj pomeni verovati. Kaj je Jezus učil gleda krsta v vodi?

Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Mr 16, 16 (SSP)

Jezus je učil, da je potrebno najprej verovati in se potem krstiti

Kaj je vera?

1. Verovati v odrešujočo delo na križu

Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Jn 3, 16 (SSP)

2. Spoznanje svoje grešnosti

Saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Rim 3, 23  (SSP)

3. Spoznanje svoje izgubljenosti

Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Rim 6,23 (SSP)

4. Priznanje svojih grehov

Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. 1 Jn 1, 9 (SSP)

To je le nekaj vrst iz Svetega pisma, ki nam govorijo, da je za krst v vodi potrebna najprej osebna vera krščenca. Vera, ki sprejema ljubezen Boga, saj je poslal svojega Sina, da umre za naše  grehe. To je vera, ki nas pelje v spoznanje svoje grešnosti, potem priznanje in odpuščanje grehov. Vera pa ni samo golo, slepo verovanje, ampak tudi odgovor Boga, ki prinese spremembo v človeško srce. Jezus je spremembo imenoval rojstvo od zgoraj. Jezus je odgovoril in mu rekel: »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne  rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva.  Jn 3,3 (SSP) Beseda novo rojstvo je grška beseda: paliggenesia, ki pomeni duhovno rojstvo v človekovem življenju. To je delo Svetega Duha.  Novo rojstvo je sprememba v naši moralni in duhovni naravi. Naš odnos do greha se spremeni.  Prej nam ni bilo toliko mar ali grešimo ali ne, zdaj pa začnemo greh sovražiti.  V našem srcu pride do radikalne spremembe. Dobimo željo po branju Svetega pisma, molitvi, obiskovanju bogoslužij, druženje z brati in sestrami itd.  Človek želi slediti Kristusu.

Brez duhovnega rojstva, ne bomo videli Božjega kraljestva

Kako pomembno je duhovno rojstvo, lahko vidimo v Jezusovih besedah, ki pravijo, da brez Njega ne moremo videti Božjega kraljestva. Naše večnost ne določa dejstvo, kateri cerkvi smo pripadali, ampak dejstvo, ali smo verovali v Jezusa, ga sprejeli za svojega odrešenika in doživeli duhovno rojstvo. Jezus je zelo jasno učil, da je za krst najprej potrebna vera, ki v človeško življenje prinese spremembo. Brez naše vere je krst v vodi brez pomena. Amen.

Go to Top