Stoj za Gospoda

11 decembra, 2016
Stoj za Gospoda

Naš Gospod je dober! On je dober vedno in vsepovsod. Čudovito je služiti Gospodu in vedeti, da je On vedno z nami. Kakšen blagoslov je imeti tesen in globok odnos s svojim Stvarnikom in Odrešenikom – imeti pravi odnos z Jezusom Kristusom, ki je dal vse za mene in za tebe. On, ki je bil povsem pravičen, je moral trpeti za nas, krivične. Jezus je s svojo smrtjo plačal kazen za naš greh. Kakšna božja milost in ljubezen! Prav zares, Bog je vedno z nami.

On je z nami takrat, ko nam gre dobro. Takrat, ko v življenju uživamo uspeh in ko smo veseli. In naš Gospod je z nami tudi v časih stiske. Ko smo v težavah in ko nam je res težko. Gospod se takrat od nas ne umakne. Ne, on se nam v tistih trenutkih še bolj razodeva. V tem jutru bi rad, da skupaj pogledamo dogodek iz Danielove knjige v Stari Zavezi. Ta dogodek nam lepo prikaže kako je Bog z nami v zelo težkih časih. Poglejmo kaj pomeni služiti Bogu tudi takrat, ko je vse postavljeno proti tebi.

Lahko zdaj skupaj preberemo nekaj vrstic iz tega odlomka iz Daniela 3,15-18.

Kot smo prebrali so se ti trije izraelski mladeniči Šadrah, Mešah in Abed Nego znašli pred kraljem, ki je od njih zahteval, da se priklonijo zlati podobi, ki jo je postavil ter jo molijo. Njihov odgovor je zares pogumen, kajti odločno so se uprli babilonskemu kralju Nebukadnezarju. Da bi bolje razumeli kaj točno se je zgodilo in v kakšni nevarnosti so bili, poglejmo, kako so se tam sploh znašli. Kot vemo je Izrael pogosto padel in se izneveril Bogu. Namesto, da bi častili samo Njega, so zraven častili in molili še razne druge poganske bogove, ki so jih imeli ljudstva okrog njih. Namesto, da bi bili poslušni Bogu, so ga pogosto ignorirali. Zato jim je Bog povedal, da bo dopustil, da pridejo v suženjstvo in bodo izgnani iz domovine. Tako so jih okrog leta 600 pred našim štetjem vojaško zasedli in porazili Babilonci. Zavzeli so Jeruzalem in uničili Salomonov tempelj. Izrael je bil zares v velikih težavah in hudo so trpeli zaradi svoje neposlušnosti in nezvestobe Bogu. Veliko Izraelcev je bilo tudi izgnanih in zasužnjenih. Babilonci so jih vzeli s sabo v svojo domovino. Vzeli so med drugim najbolj nadarjene, pametne in modre fante, da bi imeli od njih korist.
Tako so se med njimi znašli mladeniči Daniel, Hananja, Mišael in Azarja. Tem mladeničem so dali nova babilonska imena. Daniel je postal Beltšacar, Hananja je bil Šadrah, Mišaelu so dali ime Mešah, in Azarja je postal Abed Nego. S tem so jim skušali vzeti tudi njihovo izraelsko identiteto in jih spremeniti v prave Babilonce.

Prva preizkušnja: nečista hrana

Na začetku so se mladeniči znašli v majhni preizkušnji. Njihova predanost Bogu se je testirala na mogoče zelo nedolžen način. Babilonci so jim skušali dati svojo babilonsko hrano, ki pa je bila proti Božji postavi. V 1. poglavju Danielove knjige beremo, da se je Daniel odločil, da se ne bo omadeževal s to nečisto hrano. Tudi Šadrah, Mešah in Abed Nego niso jedli to nečisto hrano saj niso želeli užaliti Gospoda. Jaz verjamem, da je ta hrana bila zelo okusna. Namesto vode bi dobili tudi najboljše vino, ki ga je sam kralj pil. Prepričan sem, da je ta hrana bila zelo privlačna. Mogoče bi mi naredili drugače. Morda bi se odločili, da bomo vseeno jedli to boljšo hrano in pili kraljevo vino. Pa saj komu bi s tem škodili? Kdo bi nas sploh videl? Ti mladeniči so bili daleč vstran od svoje dežele. Bili so tam sami v suženjstvu in verjetno jih nihče ne bi videl. Toda Vsemogočen Bog bi jih videl. Bog vidi tudi tiste stvari, ki se zgodijo na skrivnem. Oni niso hoteli užaliti Gospoda in želeli so še naprej služiti Bogu, čeprav so bili v velikih stiskah in suženjstvu. Ostali so zvesti Bogu tudi v takšnih najmanjših stvareh. Sveto pismo pravi, da so raje jedli navadne stročnice in pili vodo, kot pa jedli to vrhunsko hrano in pili kraljevo vino. Mogoče se včasih tudi nam ponujajo take na prvi pogled nedolžne stvari. Ponuja se nam napredovanje v službi ali pa boljši zaslužek. Ponuja se nam boljša ocena v šoli, če bomo goljufali pri testu. Ponuja se nam neka nagrada, samo če bomo malo nepošteni. Samo če bomo malo pregrešili, bi lahko dobili take in drugačne lepe stvari. Samo če bomo povedali majhno laž, bi lahko dobili to in to. Tudi mi smo lahko preizkušeni v majhnih stvareh. Ni potrebno, da je to neka ogromna zadeva. Mogoče ne bi nihče izvedel kaj boš naredil. Toda Vsemogočni Bog, ki vidi vse stvari, vidi kaj boš naredil.

Znana pridigarka Joyce Meyer je v enem pričevanju zapisala o tem kako je tudi ona bila postavljena pred podobno težko odločitev. Ko je v svoji preteklosti delala za neko podjetje v računovodstvu, jo je šef prosil, naj iz računov izbriše določeno vsoto denarja, ki bi ga morali izplačati stranki. Joyce se je dobro zavedala, da če to naredi, bo svojemu šefu pomagala krasti denar. Bila je postavljena pred težko odločitev. Ali bo pomagal šefu in obdržala službo? Ali pa bo poslušna svoji krščanski vesti in se bo zoperstavila šefu, ter za to tvegala svojo službo? V tistem času je zares potrebovala to službo. Imela je dobro plačo in imela je še ogromno drugih razlogov zakaj bi naj ravnala krivično. Toda odločila se je, da čeprav bi lahko izgubila službo, ne bo pomagala svojemu šefu krasti ta denar. Molila je k Bogu naj ji da pogum, da bi naredila pravo stvar. Tako je naslednji dan šla v njegovo pisarno in mu povedala, da je kristjanka in da mu zaradi svoje vesti ne bo pomagala izbrisati ta denar, ki so ga bili dolžni stranki. Šef je bil očitno jezen in ji je povedal, da naj gre nazaj na delo. Mislila je, da jo bo odpustil. Toda za nekaj časa je šef prišel k njeni mizi in ji je povedal naj tej stranki pošlje tisti ček, ki so ga dolgovali. Skozi naslednjih nekaj let je kar nekaj krat napredovala na višje položaje v tem podjetju. Na koncu je dobila položaj tik pod šefom. Zato ker čeprav se šef takrat z njo ni strinjal, je vseeno spoštoval njena načela in ji zato še na koncu bolj zaupal. Biti zvest Gospodu, se splača!

Bog poviša zveste služabnike
 

Prišel je čas, ko so mladeniče predstavili kralju. Zato, ker so bili v majhnih stvareh zvesti Gospodu, jih je Bog postavil čez veliko. Podobno kot je Joyce Meyer napredovala v svoji službi, so tudi ti fantje napredovali, ker so bili zvesti Gospodu. Sveto pismo pravi, da je kralj Nebukadnezar ugotovil, da so ti fantje desetkrat pametnejši in bolj razumni od vseh ostalih ljudi v njegovem kraljestvu. Nič njim ni manjkalo, ker niso jedli te boljše hrane. Bili so še lepši od vseh ostalih mladeničev.                                                                                                                                                                                                                                                Kasneje je Daniel dobil priložnost kralju Nebukadnezarju razložiti pomen njegovih sanj. Ker mu je Bog dal to sposobnost in je lahko dobro razložil kralju sanje, jih je kralj bogato nagradil. Bili so promovirani in postavljeni na zelo visoke položaje. Šadrah, Mešah in Abed Nego so dobili upravno oblast čez vso babilonsko pokrajino pravi Božja beseda. Daniel pa je ostal v kraljevi palači. Se pravi bili so čisto na vrhu. Na prvi pogled se zdi kot, če bi dobili vse kar so si želeli. Uspevalo njim je in bili so eni izmed najbolj vplivnih ljudi v Babilonu.                                                                                                                                                      Toda, prav takrat, ko njim je vse tako uspevalo in ko so dobili tako veliko moč, je pred njih prišla zelo velika preizkušnja. Takoj po tem uspehu so bili testirani, če bodo še naprej zvesto služili Gospodu. Se ti je že zgodilo, da si bil preizkušeni takoj po nekem velikem uspehu? Je tvoja vera bila testirana kmalu zatem, ko se ti je zgodilo nekaj dobrega in si bil uspešen? Velikokrat se naša vera preizkuša prav takrat, ko nam gre dobro. Bog želi videti kaj bomo storili v takšnih trenutkih. Ali bomo njemu dali čast za naše uspehe ali pa bomo pripisali uspehe sebi in čisto pozabili na njega.

Druga preizkušnja: Zlata podoba

Tako je zdaj pred te fante prišla še druga, večja, preizkušnja. Kralj Nebukadnezar je dal napraviti zlato podobo. Bila je visoka okrog 30 metrov. Nebukadnezar je izdal ukaz, da vedno, ko bodo ljudje slišali določeno glasbo, se naj vržejo na tla in molijo zlato podobo. Povedal je ljudem, da vsak kdor ne bo poslušen in ne bo molil zlate podobe, bo vržen v ognjeno peč.

Prišel je čas za opravljanje tega testa. Glasbila so zaigrala in vsi ljudje v Babilonu so padli na tla in molili zlato podobo. Toda Šadrah, Mišah in Abed Nego so ostali stoje in se niso priklonili zlati podobi. Stali so trdni v svoji veri v Boga in ostali so zvesti Gospodu. Čeprav so se vsi ostali priklonili podobi, se oni niso. Ti trije mladeniči se niso dali prepričati in niso se podvrgli pritisku množice. Niso se zmenili za to kaj si bodo drugi mislili o njih. Niso bali za svoje visoke položaje. Bili so upravitelji cele babilonske pokrajine. To niso cenili več kot Boga. Stali so, čeprav bi zaradi tega lahko izgubili vse, tudi svoje življenje.                   Ko so drugi Babilonci to videli, so se razjezili in o tem poročali kralju Nebukadnezarju. Povedali so mu kako Šadrah, Mišah in Abed Nego ne upoštevajo kraljevega ukaza in se ne priklonijo in ne molijo zlate podobe. Ko je kralj to slišal se je razjezil. Ukazal je naj jih privedejo pred njega. Potem jih je kralj vprašal ali je to res kaj govorijo o njih ostali Babilonci. In zatem jim je dal še eno priložnost. Verjetno kralj ni hotel izgubiti teh nadvse nadarjenih mladeničev, ki so zdaj bili eni izmed najvišjih in najvplivnejših oseb v Babilonu. Še enkrat jim da možnost naj se vržejo na tla in molijo zlato podobo, ko bodo slišali glasbo, če ne pa bodo vrženi v ognjeno peč.

Njihov odgovor na kraljevo drugo priložnost je neverjetno pogumen. Od 16. do 18. vrste beremo njihov odgovor. Preberimo še enkrat kaj so rekli v Danielu 3,16-18.

Kakšna velika vera in zaupanje v Boga je jasno razvidna iz njihovega odgovora. Tudi, ko jim je kralj dal drugo priložnost. In čeprav so se dobro zavedali kaj so lahko posledice njihove odločitve, so se mladeniči odločili, da bodo še naprej stali trdno za Gospoda. Bomo tudi mi stali, ko se bo vse dvignilo proti nam? Ko nas bodo zasmehovali in nam grozili? Bomo še naprej trdno stali ali temelju, ki je Jezus Kristus? Moja želja je, da bi tudi mi imeli tako vero in bili pripravljeni cel čas zvesto služiti Gospodu. Tudi takrat, ko smo v tako težkih preizkušnjah.

Test je potrebno opraviti

Dragi brat in sestra! V tvojem in mojem življenju bodo prišli izpiti ali testi vere. Prišli bodo trenutki, ko se boste mogli odločiti ali boste služili Bogu ali pa boste raje uživali v drugih stvareh. Ali boste pošteni in trpeli zaradi tega, ali pa boste z lažjo ali krivico uspeli. Prišli bodo ljudje, ki vam bodo veliko ponujali, samo če se boste odpovedali vašemu Gospodu. Samo če ga boste enkrat ali parkrat zatajili. Šadrah, Mešah in Abed Nego bi lahko enostavno zatajili Gospoda in ostali upravitelji babilonske pokrajine. Velike stvari so jim bile ponujene, toda za njih je bilo še vedno vredno veliko več služiti in živeti za Boga. Ti testi resnično pokažejo in dokažejo našo vero in zvestobo do Boga.

Rad bi v tem jutru še posebej nagovoril mlade. Eni pravijo, da danes ni enostavno biti mlad in hkrati biti goreči kristjan. Ljudje danes pravijo, da so časi preveč težki in da je skoraj nemogoče ostati čist. Toda tudi ti trije fantje so živeli v težkih časih in težkem okolju. Živeli so v času, ko bi bilo veliko lažje prelomiti Božjo zapoved in uspeti oz. ostati popularen. Jaz sem prepričan, da je vedno bilo težko in vedno bo težko, služiti Gospodu povsem predano. Zato ni važno v kako težkih časih živimo, važna je odločitev, ki jo sprejmemo. Mladi tudi vi ste lahko velikokrat postavljeni pred težke odločitve. Ali boste stali za Gospoda in mu služili? Ali pa se vdate pritisku svojih sovrstnikov in popustite, ter pokleknete zlati podobi, ki vam jo ponuja ta svet? Ali boste povsem izbrali Gospoda in zvesto stali za njega tudi takrat, ko vsi okrog vas poklekajo in uživajo v grehu. Ali boste naredili tisto kar počnejo ostali tako, da lahko ostanete priljubljeni in uspevate. Takšne odločitve bodo močno vplivale na vaše celo življenje. Zato se odločite za Gospoda tudi takrat, ko bo težko. Opravite preizkušnje vere in zmagajte s Kristusom. To ne velja samo za mlade, to velja za vse generacije.

Ti trije mladeniči so se trdno odločili stati za Gospoda. Mene najbolj navdušuje in inspirira kaj so mladeniči odgovorili kralju v 18. vrsti.
Daniel 3,18. vrsta: »Pa čeprav ne, vedi, o kralj, da ne bomo častili tvojih bogov in ne bomo molili zlate podobe, ki si jo postavil.«

Pred tem so povedali, da jih Bog lahko reši iz kraljeve roke. Tu so pa še dodali, da bodo Gospodu še naprej služili pa če tudi jih ne bo rešil. On je definitivno zmožen jih rešiti in obvarovati pred ognjem. Toda tudi, če jih ne bo rešil, je on še vedno vsemogočen Gospod in njihov Bog. To je bil dokaz prave vere in zaupanja v Gospoda. Prepričan sem, da so ti fantje dobro poznali Boga in Njegovo naravo. Vedeli so, da je Gospod vsemogočen. Vedeli so, da je on pravičen in da se zvesto skrbi za svoj narod. Vedeli so, da tudi če jih ne reši, je še vedno vladar nad vsem in vreden, da častijo samo Njega. Kakšna močna vera?

Dokaz prave vere je, če si pripravljen Bogu služiti tudi če te ne bo rešil iz stiske, tudi če bo dovolil da greš skozi težave. Ali lahko poveš, da boš Jezusu verjel in služil tudi če boš moral zaradi njegovega imena trpeti?

Nihče nam ni obljubil, da bo krščansko življenje brez težav. Biblija nikjer to ne obljublja. Prav nasprotno, še sam Jezus nam govori kako bomo zaradi njegovega imena zasramovani in preganjani. Ko pride v našem življenju tak test, se hitro pokaže naša vera in zvestoba do Boga. Sploh ni vprašanje, ČE bodo preizkušnje in testi prišli v tvoje življenje. Vprašanje je samo KDAJ bodo prišli. Zato, kaj boš storil takrat? Boš še naprej trdno stal za Gospoda ali pa boš pokleknil pred težavo ali grehom?

Ker so mladeniči tako odgovorili kralju Nebukadnezarju, se je ta še bolj razjezil. Ukazal je naj peč 7 krat bolj zakurijo, kot je bila prej. Najmočnejšim možem v svoji vojski je ukazal naj zvežejo Šadraha, Mešaha in Abed Negoja ter jih vržejo v ognjeno peč. In peč je bila tako močno zakurjena, da so ti močni možje, ki so mladeniče vrgli v peč, sami umrli, ker jih je ogenj tako zelo ožgal.

Tako so mladeniči pristali v peči sredi močnega ognja. Zdi se nam lahko, da je zdaj vse končano. Da so hudo trpeli in umrli. Toda Bog je imel drugačen načrt. Ogenj jih ni ubil.

Sam Bog bo posredoval v tvoji stiski in ti pomagal

V Danielu 3,24-25 beremo o tem kako so v peči bili 4 ljudje. Nekdo je bil tam še zraven teh fantov. V peč so bili vrženi samo ti trije fantje. Zdaj pa so bile tam 4 osebe. Sveto pismo pravi, da je ta četrta oseba bila podobna sinu bogov. Verjetno je sam Jezus Kristus prišel do teh fantov in njim pomagal v teh težkih trenutkih.

V tem jutru ti želim povedati, da bo sam Gospod Jezus Kristus s tabo v tvoji stiski. Še posebej takrat, ko boš trpel zaradi njegovega imena. On se takrat ne bo umaknil od tebe. Ne bo te pustil samega. Ne, on ti bo takrat še bolj razodel kdo on je. Še bolj ti bo priskočil na pomoč. Jezus se ti bo v stiski še bolj približal in ti boš še bolj lahko občutil kdo on je. Zato ga išči v stiski in ne teči vstran od njega. Bog ima pravo rešitev za tebe.

Ko je kralj videl kaj se dogaja. Da fantje svobodno hodijo v peči in da je tam še četrta oseba, je ukazal naj pridejo ven iz peči. Povedal je, da nihče ne sme kleti zoper izraelskega Boga, kajti samo on more rešiti ljudi. In častil ter hvalil je Gospoda. Potem je kralj spet postavil mladeniče kot upravitelje nad babilonsko pokrajino. V 27. vrsti piše, da lasje na njihovih glavah niso bili osmojeni, njihova oblačila niso bila spremenjena in nanje ni prišel vonj po ognju. Torej ogenj sploh na njih ni imel vpliva. Bog jih je obvaroval pred ognjem tako močno, da na njih ni bilo niti ene sledi ognja. Gospod lahko tudi tebe obvaruje pred slabimi vplivi stiske, ko trpiš zaradi Njegovega imena, da na tebi ne bo nobenih posledic.

V Izaiji 43,2 piše, da bo Bog svoje ljudstvo rešil pred ognjem. »Ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal.« Še posebej takrat, ko si v ognju zaradi Jezusovega imena.

To ne pomeni, da bo v tvojem življenju vedno vse dobro in lepo. Božja beseda nam to nikoli ne obljublja. Toda, Bog te zagotovo lahko reši iz težav in ti pomaga, da se na tebi ne vidijo posledice. Skozi zgodovino je bilo veliko ljudi preganjanih, mučenih in celo ubitih zaradi svoje vere. O tem lahko beremo že v Apostolskih delih in drugje v Novi Zavezi. Še danes so na mnogih delih sveta kristjani zaradi svoje vere močno preganjani, mučeni in celo ubiti. Ljudje lahko uničijo tvoje življenje, lahko te mučijo, lahko te ubijejo. Toda nihče ne bo mogel uničiti tvoje duše in tega kar je Bog naredil v tvojem življenju. To, da si ti Božji otrok, opravičen in očiščen po Jezusovi krvi. Tega ti nihče ne bo mogel odvzeti. Zato je pomembno, da takrat, ko si v ognju, še bolj kličeš in iščeš Gospoda. On bo prišel na pomoč in ti pomagal. On ti bo stal ob strani, tako kot je ta četrta oseba stala ob strani tem trem fantom v peči. Bog te nikoli ne bo zapustil.

Zdaj je čas, da stojimo za Gospoda

Prišel je čas, da kristjani vstanejo in se uprejo današnji kulturi sebičnosti in uživanja v grehu. Prišel je čas, da mi ostanemo stoje za Gospoda tudi, ko vsi okrog nas pokleknejo grehu. Prišel je čas, da današnji Babilon spozna kdo so pravi častilci in služabniki edinega resničnega in živega Boga. Zato vstani in trdno stoj. Čeprav boš zaradi tega trpel in ti bodo grozili. Čeprav boš zasramovan in ponižan. Stoj trdno, ker nagrada je velika. Človek lahko uniči tvoje telo, toda nič ne more uničiti tvoje duše. Stoj trdno za Gospoda!

Zato je moje glavno vprašanje za tebe v tem jutru to: »Ali boš stal za Gospoda?« Boš stal za njega tudi takrat, ko te bo to dejanje veliko stalo? Boš mu služil tudi takrat, ko boš zaradi tega izgubil stvari? Verjamem, da je zelo pomembno poznati pravi odgovor na ta vprašanja. Ker prišli bodo trenutki, ko bo ta odločitev testirana ali preizkušena.

Vzpodbujam te, da stojiš že v majhnih stvareh. Čeprav je določen test lahko majhen in na prvi pogled nedolžen, je lahko še kako pomemben. Zato ker, če ne boš mogel stati za Gospoda v majhnih stvareh, kako boš potem lahko obstal v velikih preizkušnjah?

Vabim te, da se v tem jutru odločiš, da boš stal za Jezusa Kristusa ne glede na okoliščine. Tudi če bo vse proti tebi, boš stal za Gospoda, ker mu želiš služiti in biti zvest. Jezus je naredil za tebe vse. Umrl je na križu, da bi ti in jaz lahko živela. To da mi stojimo za njega je še najmanj kar mu lahko damo. On, ki je dal za nas vse, si zasluži naše celo življenje. Zato se odloči stati za njega ne glede na ceno in posledice.

Pridruži se tistim, ki stojija za Gospoda! Pridruži se Kristusovi vojski, ki brezkompromisno stoji za svojega Kralja! Pridruži se tistim, ki želijo, da cel svet spozna kdo je Jezus in kako se lahko rešijo. Ne glede na ceno ali na posledice. Stali bomo za Gospoda. Naša okolica in ljudje okrog nas bodo prej kot slej videli, da stojimo za Kristusa. Če bomo mi stali, bo Maribor prej kot slej spoznal, da obstaja živi Bog, ki spreminja življenja in daje novo upanje. Naj jih to spoznanje pelje bližje k Gospodu. Da bi tudi oni lahko bili rešeni in stali za njega. Naj nam Gospod pri tem pomaga. Amen!

Go to Top