Spremenjeno srce

6 avgusta, 2017

Tema: UČENSTVO

Za stanovitno, uspešno življenje, je potrebno imeti spremenjeno srce. Zadnjič smo govorili o slabih lastnostih srca, danes pa poglejmo dve dobri lastnosti.

Goreče srce

Zato te opominjam, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju mojih rok. 2 Tim 1,6 SSP

Bog želi imeti živo, gorečo cerkev; mrtvi ne morejo slaviti Boga. Naša srca morajo biti goreča, polna življenja in elana. Pavel je spominjal in spodbujal Timoteja, naj ponovno razplameni dar, ki je v njem. Pavel je spoznal, da Timotej ponovno rabi gorečnost v svojem srcu. Timotej je rabil spremembo. Verjetno je postal zaskrbljen in razočaran – to mu je vzelo moč, radost ter gorečnost za življenje.

Spomni se, kaj imaš

Kaj mu svetuje Pavel?

Spominjam se namreč iskrene vere, ki je v tebi in ki sta jo prej imeli tvoja stara mati Loída in tvoja mati Evníka. Prepričan pa sem, da jo imaš tudi ti. 2 Tim 1,5 SSP

Včasih je mogoče naše srce gorelo za Gospoda, bili smo navdušeni nad njegovim delovanjem. Bili smo polni elana in moči za življenje. Danes mogoče vidimo samo še težave: doma, v službi, cerkvi, itd. Vse to nam vzame radost, moč za življenje in zapademo v ravnodušnost, mlačnost. Potrebno se je ponovno spomniti, kdo smo v Kristusu in kdo je naš Bog. Naša vera se mora ponovno prebuditi, da vidimo, da je naš Bog Vsemogočen.

Ne popuščajte v vnemi, temveč bodite goreči v duhu, služíte Gospodu. Rim 12, 11 SSP

Poglejmo primer gorečih src.

Ko je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnáum, se je razvedelo, da je v hiši. Veliko se jih je zbralo, tako da še v preddverju ni bilo več prostora, in jim je govoril besedo. Tedaj so prišli in k njemu prinesli hromega, ki so ga štirje nosili. Ker ga zaradi množice niso mogli prinesti predenj, so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho; naredili so odprtino in spustili posteljo, na kateri je ležal hromi. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: »Otrok, odpuščeni so ti grehi!« Sedelo pa je tam nekaj pismoukov, ki so v svojih srcih premišljevali: »Kaj ta tako govori? To je bogokletje! Kdo more odpuščati grehe razen enega, Boga?« Jezus je v duhu takoj spoznal, da pri sebi tako premišljujejo, in jim je rekel: »Kaj tako premišljujete v svojih srcih? Kaj je laže: reči hromemu: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani, vzemi posteljo in hôdi‹? Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,« je rekel hromemu, »ti pravim: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!« Ta je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven vpričo vseh, tako da so bili vsi iz sebe in so slavili Boga ter govorili: »Kaj takega še nikoli nismo videli.« Mr 2, 1-12 SSP

Teh mož ni nič zaustavilo, da ne bi prišli do Jezusa. Goreča srca so v akciji, dokler ne dosežejo odgovora, zmage inp.

Modro srce

In ti govori z vsemi, ki so modrega srca, katere sem napolnil z duhom modrosti, naj napravijo Aronu oblačila, da bo posvečen v službo duhovniško meni. 2 Mz 28, 3 CHR

V našem življenju rabimo veliko modrosti, saj lahko kljub darovom in talentom, napravimo napačne odločitve. Včasih je potrebo imeti le nekaj zdravega razuma, ki je osnova modrosti.  Modro srce nas pelje v spoznanje in poslušnost Bogu.

Modri se boji in se ogiblje hudega, norec dela prestopke in zaupa vase. Preg 14,16 SSP

Včasih iščemo super duhovna razodetja, da bi spoznali Božjo voljo, ne vidimo pa, da nam Bog zelo jasno govori  v svoji besedi.

Modrost zida hišo, razumnost jo utrjuje. Preg 24, 3

Modrost se mora razodevati v našem življenju na različnih področjih: kako se obnašamo, govorimo, kakšen odnos imamo do naših dolžnosti, denarja, ljudi itd. To niso neke super duhovno stvari, vendar so zelo praktične, vsakodnevne, trdno na tleh in za njih rabimo modrost.

Brez modrosti, se lahko človek uniči, to bi se lahko zgodilo Mojzesu.

Tast pa mu je rekel: »To, kar delaš, ni dobro. Sebe in ljudstvo, ki je pri tebi, boš čisto izmučil; kajti to je pretežavno zate, sam tega ne moreš opravljati. 2 Mz 18, 17-18 SSP

Mojzes je od jutra do večera svetoval ljudem sam, to bi uničilo njegovo življenje. Imel je goreče srce, vendar mu je v tem primeru manjkalo modrosti. Njegov tast mu je dal moder nasvet, naj razdeli delo na več ljudi.

Če to storiš in ti Bog to zapove, boš lahko zdržal in tudi vse ljudstvo bo v miru hodilo domov.« 2 Mz 18, 23 SSP

 Drugi primer je David.

Ko se je leto obrnilo, ob času, ko hodijo kralji na vojsko, je David odposlal Joába in z njim svoje hlapce ter vse Izraelce. Porazili so Amónce in oblegali Rabo. David pa je ostal v Jeruzalemu. Proti večeru je David vstal s svojega ležišča in se sprehajal po strehi kraljeve hiše. Tedaj je s strehe videl ženo, ki se je kopala. Žena je bila zelo lepa na pogled. 2 Sam 11, 1-2 SSP

David ni šel s svojo vojsko na bojišče, ostal je doma. Mogoče je mislil, malo si bom spočil, mogoče se je prestrašil, da se mu lahko kaj zgodi? Lahko bi rekli dobra, modra odločitev, toda na koncu se je izkazalo, da ni bila modra. David je padel v prešuštvo in dal na zviti način ubiti človeka.

Mi potrebujemo goreče in modro srce

Goreče srce je navdušeno in v akciji, modro srce gradi in nam pomaga delati prave odločitve ob pravem času.

Pavel je bil goreč in moder, zato ga nobena situacija ni mogla zaustaviti.

Od vseh strani pritiskajo na nas, pa nismo utesnjeni. Ne vidimo poti, pa jo še najdemo. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa nismo uničeni. Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje, da bi se v našem telesu razodelo tudi Jezusovo življenje. Čeprav še živimo, nas zaradi Jezusa vedno pošiljajo v smrt, da bi se tudi Jezusovo življenje razodelo v našem umrljivem mesu. 2 Kor 4, 8-11 SSP

Pavel je bil moder in je vedel, da v našem življenju, srcu, rabimo spremembe.

Ne mislim, bratje, da sem to dosegel. Eno pa: pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj, 14 ter tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. Flp 3, 13-14 SSP

Naše srce je nežno, ranljivo in lahko zakrkne. Zato rabimo spremembe, čeprav včasih niso lahke, toda to je edini način, da naše srce ostane zdravo.  Molimo: “ Bog poznaš moje srce, pomagaj mi, da vidim kjer potrebujem spremembo! “ Amen.

Go to Top