Sprememba našega srca

12 julija, 2017

Tema: UČENSTVO

Sprememba našega srca

In Jezus jim je odgovoril: »Imejte vero v Boga! Resnično, povem vam: Kdor bo rekel tej gori: ›Vzdigni se in se vrzi v morje‹ in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. 24 Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo zgodilo. In kadar vstanete k molitvi, odpustite, če imate kaj proti komu, da vam tudi vaš Oče, ki je v nebesih, odpusti vaše prestopke.« Mr 11, 22- 25 SSP

Človeštvo doživlja razvoj na mnogih področjih: v gospodarstvu, v zdravstvu, v tehniki, itd. Razvili smo se na mnogih področjih in si s tem olajšali življenje. Premalo pa govorimo o razvoju naših src. Res je, da na naše življenje vpliva mnogo dejavnikov, ki nas spreminjajo. Na žalost nas največkrat zaznamujejo težki trenutki, ki zelo negativno vplivajo na naše življenje. Jezus je to dobro vedel, saj v uvodnih vrstah, ki smo jih prebrali, najprej govori o naši veri, ki mora rasti, na koncu pa zaključi, naj drug drugemu odpuščamo.

Odpuščanje je radikalna odločitev, sprememba  v našem srcu, ki prinaša pozitivno, dobro spremembo v naše življenje.

Sveto pismo govori, da je srce središče osebe: našega duha, uma, naše notranjosti, zato je razvoj, sprememba našega srca zelo pomembna.

Kakšno je naše srce?

Kakšni smo pravzaprav znotraj? Kakšne so naše misli, motivi? Vsi doživljamo notranje boje, neurja, vzpone in padce. Mnoge stvari se premlevajo v naših možganih in vse to globoko vpliva in čuti naše srce.

Odpuščanje prinaša spremembo v naše srce

 Zakaj je tako težko odpustiti? Eden od glavnih vzrokov je pomanjkanje Božje ljubezni v našem srcu. Poglejmo kakšna je Božja ljubezen, kakšno je srce Boga.

Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. 6 Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo prešlo. 1 Kor 13, 4-9 SSP

Opis Božje ljubezni nam zelo jasno kaže, da rabimo spomembo našega srca.  Človek lahko dela celo dobre stvari, pa so njegovi motivi napačni.

In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel,ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. 1 Kor 13,3 SSP

Poglejmo podrobneje nekaj vzrokov, zakaj je težko odpustiti, zakaj se naše srce upira dobrim spremembam?

Stanje človeškega srca

Sveto pismo nam opisuje različna stanja človeškega srca.

HUDOBNO SRCE 

GOSPOD pa je videl, da na zemlji narašča človekova hudobija in da je vse mišljenje in hotenje njegovega srca ves dan le hudobno. GOSPODU je bilo žal, da je naredil človeka na zemlji, in bil je žalosten v svojem srcu. Rekel je torej GOSPOD: »Izbrisal bom človeka, ki sem ga ustvaril, s površja zemlje, ljudi in živino, laznino in ptice neba, kajti žal mi je, da sem jih naredil.«  Noe pa je našel milost v GOSPODOVIH očeh. 1 Mz 6, 5-8 SSP

Bog je ustvaril človeka s svobodno voljo. Dovolil mu je, da bi se duhovno, moralno razvijal. Kaj se je zgodilo? Človeško srce je postalo hudobno, tako, da je bilo Bogu žal, da je ustvaril človeka. Danes lahko vidimo človeško hudobijo, ki stori veliko zla človeku.

NEVERNO SRCE

Pazíte, bratje, da v katerem med vami ne bo hudobnega in nevernega srca in bi odstopil od živega Boga. Heb 3, 12 SSP

Neverno srce ne dovoljuje Bogu da ga spreminja, zato postaja vse bolj hudobno, zaprto.

ZAPELJANO SRCE 

Varujte se, da se vaše srce ne da zapeljati, da bi skrenili s poti in služili drugim bogovom in se jim priklanjali. 17 Sicer bi se proti vam vnela GOSPODOVA jeza in bi zaprl nebo, da ne bi bilo dežja, in zemlja ne bi dajala pridelka; hitro bi izginili iz lepe dežele, ki vam jo daje GOSPOD. 5 Mz 11, 16-17 SSP

Polno stvari v našem življenju lahko postane bog. Človeštvo vlaga veliko moči v razvoj, to je dobro,toda premalo ali skoraj nič ne vlaga v spremembo srca. Človeško srce je zapeljano, časti in zaupa samo v svojo moč. Človek je zasedel mesto Boga in si s tem preprečil spremembo srca. Danes lahko vidimo veliki napredek na mnogih področjih, le človeški odnosi se vse bolj uničujejo.

POHLEPNO, OŠABNO SRCE 

Tistega, ki je visokih oči in pohlepnega srca, njega ne morem prenašati. Ps 101, 5b SSP

Človek v svoji ošabnosti in pohlepu, zapira svoje srce Bogu, da bi ga spremenil.

Pogledali smo le nekaj odlomkov, ki govorijo o nezdravem, uničujočem stanju človeškega srca. Dokler se človeško srce ne bo ponižalo in prosilo odpuščanja Boga, do tedaj ne moremo doživeti spremembe, ozdravljenje našega srca. Jezus nam odpušča, ko ga prosimo in nam zapoveduje, naj tudi mi odpustimo.

Imejmo pravo, zdravo stanje srca. To pomeni, da nihče ni popol in rabimo spremembo in to spremembo želimo v našem srcu. Merilo, cilj mora vedno biti 1 Kor 13, 4-9. Molimo, prosimo Boga, naj spreminja naša srca. Amen.

Go to Top