Spoznati Jezusa pomeni razodetje nadnaravnega

13 marca, 2016
Spoznati Jezusa pomeni razodetje nadnaravnega

Spoznati Jezusa pomeni razodetje nadnaravnega

Rekli so mu: »Tukaj imamo samo pet hlebov in dve ribi.« Dejal jim je: »Prinesite mi jih sem!« In velel je ljudem, naj sedejo po travi, vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali, dvanajst polnih košar. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog pet tisoč mož, brez žená in otrok. Mt 14, 17-21 (SSP)

Jezus je nahranil pet tisoč mož s petimi hlebi kruha in dvema ribama. Jezusov blagoslov je razodel nadnaravno delovanje. Ko govorimo o Jezusu in njegovem delovanju, smo postavljeni pred odločitev, ali se želimo soočiti z nadnaravnim. Veliko je že bilo napisano o Jezusu, o njegovem življenju in njegovem delovanju. Mišljenja o njem so zelo različna. Nekateri ga imajo za velikega moralnega učitelja, drugi za najvplivnejšo osebo v zgodovini, nekateri pa preprosto za prevaranta in lažnjivca.

Ljudje smo omejeni v prostoru, času in nam ni lahko sprejeti nadnaravnih stvari

Jezus je to vedel, zato je razodeval svojo moč, oblast, nadnaravnost skozi čudeže. Kljub nadnaravnemu delovanju je  velikokrat naletel na trda človeška srca, ki se niso dala omehčati. O človeškem srcu je povedal, da je otopelo. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu; z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil. Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo! Mt 13, 15-16 (SSP)

Jezus je delal čudeže in učil, da bi se omehčala človeška srca. Uporabljal je prispodobe, prilike iz vsakodnevnega življenja, da bi ga ljudje razumeli in sprejeli. Zato jim govorim v prilikah, ker gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne slišijo in ne razumejo. V njih se izpolnjuje Izaijeva prerokba, ki pravi: Poslušali boste, poslušali – a ne boste doumeli, gledali boste, gledali – a ne boste videli. Mt 13, 13-14 (SSP)

 Če ima Jezus nadnaravno moč, zakaj preprosto ne pokaže, da je vsemogočni Bog?

In govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« Mr 1, 15 Ali bom veroval in se obrnil k Jezusu je moja osebna odločitev. Bog nas v to ne prisili, čeprav deluje nadnaravno, svoje moči ne uporablja, da bi nas prisilil, da verujemo vanj. Odpreti se Jezusu, njegovemu nadnaravnemu delovanju je v naši moči, je volja naše odločitve.

Jezus je povedal priliko o sejalci, ki seje dobro seme in sovražniku, ki seje plevel. Podal jim je drugo priliko; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme  na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. Ko je setev zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal jim je: ›Sovražen človek je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?  ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹« Mt 13, 24-30 (SSP)

Dober človek seje pšenico, kruh, življenje, sovražnik pa seje ljulko. Ljuljka je skupno ime za več (v poljedelstvu) škodljivih rastlin: robido, trnje, plevel itd. Po drugi  strani pa gre za t. i. »omamno ljuljko« (lat. lolium temulentum), ki je na videz podobna pšenici, a povzroča zastrupitev, nekakšno pijanost. Jezus v tej priliki opiše duhovno stanje človeštva, ki je odprto za dobro ali slabo, življenje ali smrt.

Želimo sprejeti Jezusa, potem sprejemamo življenje – nadnaravno

Ko so se prepeljali na drugo stran, so prišli na kopno, v Genezaret. Ljudje tistega kraja so ga prepoznali. Poslali so po vsej tisti okolici in privedli predenj vse bolnike. Prosili so ga, da bi se samo dotaknili roba njegove obleke, in tisti, ki so se ga dotaknili, so bili rešeni. Mt 14, 34-36 (SSP) Kaj se zgodi, ko pridemo k Jezusu? Doživljamo nadnaravne stvari. Tisti, ki so se dotaknili Jezusa, so bili ozdravljeni svojih težav.

Pavel je doživel nadnaravno delovanje Jezusa. Medtem je Savel še naprej besnel in grozil s smrtjo Gospodovim učencem. Šel je k vélikemu duhovniku in si izprosil pisma za shodnice v Damasku, tako da bi lahko vsakega privrženca Poti, moškega ali žensko, vklenil in prignal v Jeruzalem. Med potjo, ko se je bližal Damasku, pa ga je nenadoma obsijala luč z neba. Padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel: »Savel, Savel! Zakaj me preganjaš?« Rekel je: »Kdo si, Gospod?« Glas pa je odgovoril: »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Apd 9, 1-5 (SSP) Pavlovo življenje se je popolnoma spremenilo, ko je doživel nadnaravno doživetje Jezusa.  Oznanjal je dobro seme, pšenico, kruh življenja. Njegovo življenje je imelo pozitiven vpliv na druge ljudi.

Če nismo odprti za dobro seme, pšenico, ki nam jo ponuja Jezus, bomo prejeli ljulko, trnje, strupene stvari, ki uničujejo naše življenje. Tedaj naše srce postaja vse bolj trdo, otopelo, da ne vidimo in ne slišimo, kaj nam ponuja Jezus. Na drugem mestu v Svetem pismo pa vidimo, da zaradi nevere ni storil veliko čudežev, nadnaravnih stvari.

In zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del. Mt 13, 58 (SSP)

Bodimo ljudje odprtih src in sprejmimo Jezusovo besedo in verujmo njegovemu nadnaravnem delovanju. Prosimo v molitve: “ Jezus pomagaj mi, da bo moje srce odprto za tvoje nadnaravno delovanja. Omehčaj moje otopelo srce, da bo odprto za tvojo pomoč. Amen. “

Go to Top