Sodelujmo z Jezusom v 2017 in doživeli bomo čudeže

8 januarja, 2017
Sodelujmo z Jezusom v 2017 in doživeli bomo čudeže

V evangeliju po Mateju 28,20 beremo: **In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta!** Ta obljuba iz Božje besede je gotovost za vsakega svetopisemskega kristjana, za vsakega Božjega otroka! Naše potovanje skozi leto, ki je pred nami, nam bo prineslo nekatera nova doživetja. Ne glede na to, ali nam bo šlo dobro ali pa slabo, se lahko počutimo varno v gotovosti, da bo Gospod Jezus Kristus z nami v vsaki situaciji našega življenja. Jezus nam je obljubil: **Da bo z nami vse dni do konca sveta!** Vsak dan, vsako minuto, vsako sekundo! Na podoben način beremo v evangeliju po Marku 16,20: **Oni pa so šli in povsod oznanjali Jezusa Kristusa in Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.**

Bog nam je obljubil, Jezus nam je obljubil in Sveti Duh nam je obljubil: **Da bo z nami vse dni do konca sveta!** Že v Stari zavezi je Bog obljubil svojemu ljudstvu Izraelu svojo zvestobo in svojo ljubezen: **Hči sionska pa pravi: »Zapustil me je GOSPOD, Gospod je name pozabil.« Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim. Glej, na obe dlani sem te napisal, tvoje življenje je vedno pred menoj.** (Izaija 49,14-16)

1. Jezus Kristus je naš dober prijatelj

**Jezusu je ime Emanuel, kar pomeni Bog je z nami.** Te besede zvenijo zelo prijateljsko. Jezus nas je ustvaril in oblikoval tako, da nam je povsem blizu! Brez Boga, brez Jezusa Kristusa in brez Svetega Duha smo veliki reveži.

Kakor sta bila Adam in Eva, prva človeka, ustvarjena drug za drugega in za Boga, tako smo tudi mi ustvarjeni in poklicani za Jezusa. Jezusova cerkev je ustvarjena za Jezusa Kristusa in Jezusova Cerkev je ustvarjena drug za drugega! Izraelski kralj David se je vprašal: **Kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ? Naredil si ga malo nižjega od Boga, s slavo in častjo si ga ovenčal. Dal si mu oblast nad deli svojih rok, vse si položil pod njegove noge!** (Ps. 8,5-7) Odgovor je že v vprašanju. Bog se nas spominja zato, ker nas je ustvaril in ker nas ljubi ter ima z nami čudovit načrt. Jezus pozneje govori še o eni bolj prisrčni zvezi: **Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.** (Janez 14,23);

Jezusova obljuba, da bo vedno z nami, nas obvezuje k temu, da mu služimo z vsem svojim življenjem. To je naloga, ki jo kot kristjani moramo opravljati in opravljamo jo lahko skupaj z Gospodom. Še preden je Jozue izraelsko ljudstvo popeljal v Kanaan, v obljubljeno deželo, mu je Bog povedal: “Nihče se ti ne bo mogel ustavljati vse dni tvojega življenja; kakor sem bil z Mojzesom, bom tudi s teboj. Ne bom te pozabil, ne bom te zapustil. Bodi krepak in odločen, kajti ti boš razdelil temu ljudstvu v dedno last deželo, ki sem jo s prisego obljubil njegovim očetom, da jim jo dam. Samo krepak bodi in odločen, da boš ohranil in storil vse po postavi, kakor ti je zapovedal Mojzes, moj služabnik. Ne odstopaj od nje ne na desno ne na levo, da boš uspeval, kjer koli boš hodil. Naj knjiga te postave ne zapusti tvojih ust, temveč jo premišljuj dan in noč, da boš storil povsem, kakor je zapisano v njej. Le tako boš imel uspeh na svoji poti, le tako boš uspeval. Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi? Ne boj se in se ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s teboj GOSPOD, tvoj Bog.” (Jozue 1,5-9)

Na podoben način je Jezus pooblastil svoje učence za oznanjanje evangelija: Jezus je zapovedal: **Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.** (Matej 28,19-20)

Jezusova prisotnost ni le tolažilna, ampak nam nudi svoje sodelovanje. Dragi moji, naj smo še tako slabotni in krhki, Jezus nas je izbral za svoje najtesnejše sodelavce. Jezus Kristus, naš Odrešenik računa z nami in samo mi smo na tem mestu, kjer živimo in delamo Jezusova luč, Jezusovi pričevalci in njegovi ambasadorji. Jezusovi ambasadorji živijo za Jezusa in govorijo o čudovitih delih, ki jih je storil Gospod za nas in za ves svet.

Jezus, Sin Božji, še danes odpušča, Jezus še danes ozdravlja, Jezus še danes osvobaja, Jezus še danes dela vse novo v našem življenju, če mu mi dovolimo!

2. Bog je za svoje kraljestvo izbral slabotne ljudi, ki so odvisni od njega

Bog, Sin Božji, Jezus Kristus, je postal eno z nami. V pismu Hebrejcem beremo 1,5 da Jezus ni prevzel angelske podobe. Z nebeškega prestola na zemljo ni prišel v podobi mogočne nebeške inteligence ali v obliki angela. Jezus, Božji Sin, je prevzel podobo človeka! Spustil se je na stopnjo človeka, utrpel bridke bolečine in na koncu doživel smrt.

Iz te pozicije, v popolni slabosti pribit na križ, je izšel zmagovito. Bog je za gradnjo svojega kraljestva poklical ljudi, ki se močno oklepajo njega. Nikomur se ni potrebno opravičevati zato, ker je slaboten, krhek in nepomemben. Bog je v preteklosti iskal in tudi danes išče takšne, ki niso nič. Bog v tem jutru išče slabotne, išče ničle, išče tiste, ki se mu želijo sto odstotno predati v njegove roke in v njegovo vodstvo. Bog nas želi imeti popolnoma pri sebi!! V tem jutru ni toliko pomembno, kako se počutimo, dobro ali slabo; zelo pa je pomembno, da vemo, da je Bog naš očka in Jezus Kristus naš odrešenik.

V prvem pismu Korinčanom 1,26-30 nam apostol Pavel piše ganljive besede: **Glejte, bratje, svojo poklicanost! Ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu. Nasprotno, Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil modre. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Bog si je izbral tisto, kar je na svetu neplemenito po rodu in zaničevano, tisto, kar ni bivajoče, da bi onesposobil bivajoče, da se pred Bogom ne bi ponašalo nobeno meso. Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in odkupitev, da bi se – kakor je pisano – tisti, ki se hvali, hvalil v Gospodu **

3. Enostavni ljudje, ki sodelujejo z Bogom, doživijo čudeže

V Stari zavezi, v knjigi Sodnikov 6-8 poglavlja beremo o Gideonu in o njegovi življenjski situaciji. Gidion in izraelsko ljudstvo so bili v veliki nevarnosti in stiski. Gedeon je imel tudi svoje človeške slabosti, vendar ga je Bog vseeno želel uporabiti. Gospodov angel ga je pozdravil z naslednjimi besedami: **Gospod s teboj, MOČNI JUNAK!** Iz Gideonovega odgovora lahko začutimo, kako zelo se ga je dotaknil ta način pozdrava. Gideon se je skrival pred svojimi sovražniki, pred Midjanci.

Gideon je odgovoril Gospodu: **Toda, moj Gospod, če je Gospod z nami, zakaj nas je potem vse to zadelo? Kje so vsa njegova čudežna dela?** Gideon se je bal roparskih in morilskih čet, ki so vdrle v deželo, zato ga je Bog poslal, da Izrael osvobodi strahu in suženjstva.

Dragi moji, Gideonov meč je bil Božji meč in njegova bedna vojska je bila Božji bataljon. Gideon je bil močan, ker je Bog bil z njim. V Izraelski deželi ni ostal niti en Midijanec. S samo 300 bojevniki je Gideon z Gospodom premagal ogromno vojsko Midijancev.

V prvi Samuelovi knjigi 17 poglavju beremo o boju med Davidom in Goljatom. Od vrste 17,40-51 beremo:**David je vzel v roko svojo palico, si izbral pet gladkih kamnov iz potoka, jih položil v svojo pastirsko torbo, ki jo je imel, v malho, v roko pa je vzel svojo fračo in šel proti Filistejcu. Filistejec je prihajal vse bliže k Davidu, pred njim pa je hodil njegov ščitonoša. Ko je Filistejec pogledal in videl Davida, je začutil do njega prezir, kajti bil je mladenič, rdečkast in lep na pogled. Filistejec je rekel Davidu: »Sem mar pes, da prihajaš k meni s palicami?« In preklinjal je Davida pri svojih bogovih. Potem je Filistejec rekel Davidu: »Pridi k meni, da dam tvoje meso pticam neba in živalim polja!« David pa je rekel Filistejcu: »Ti prihajaš k meni z mečem, s sulico in s kopjem. Jaz pa prihajam k tebi v imenu GOSPODA nad vojskami, Boga Izraelovih bojnih vrst, ki si jih zasramoval. Danes te bo GOSPOD izročil meni v roko; ubil te bom in ti odsekal glavo. Še danes bom dal trupla filistejske vojske pticam neba in zverem zemlje, in vsa zemlja naj spozna, da ima Izrael Boga. In vsa ta množica bo spoznala, da GOSPOD ne rešuje z mečem in sulico, kajti boj je GOSPODOV, in dal vas bo nam v roke.

Ko se je Filistejec vzdignil in prihajal bliže proti Davidu, je David hitro stekel k bojni vrsti proti Filistejcu. Segel je s svojo roko v torbo, vzel iz nje kamen, ga zalučal ter zadel Filistejca v čelo. Kamen se mu je zaril v čelo in padel je z obrazom na zemljo. Tako je David premagal Filistejca s fračo in kamnom. Udaril je Filistejca in ga usmrtil, ne da bi bil meč v Davidovi roki. David je pritekel, stopil k Filistejcu, vzel njegov meč, ga potegnil iz nožnice in ga usmrtil, tako da mu je z njim odsekal glavo. Ko so Filistejci videli, da je njihov junak mrtev, so zbežali.**

Jezus je rekel:**Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.**

Mogoče se sprašujemo, ali je možno delati večja dela, kot jih je opravljal Jezus? Kaj je lahko večje od ozdravljenja slepega, gluhega, hromega, celo prebuditi mrtvega v življenje? Ko so se učenci, ki jih je Jezus poslal, vrnili s svoje posebne misije, niso mogli poročati o množičnih spreobrnitvah, zato pa so govorili o ozdravljenjih in izgonih demonov. Jezus, Sin Božji jim je odgovoril, naj se ne veselijo tega, da jih poslušajo duhovi, ampak naj se veselijo tega, da so njihova imena zapisana v nebesih. V nebesih napisana imena ljudi so *večja dela* kot izganjanje demonov. Odrešenje je večje od ozdravljenja. V nebesih je veselje zaradi tistih grešnikov, ki se spreobrnejo.

Kako je mogoče, da je po Petrovi pridigi v nebeško kraljestvo prišlo 3000 ljudi, medtem ko pri Jezusu ni poročil o takšnih velikih spreobrnenj! Pred Jezusovo smrtjo, pred njegovim vstajenjem in odhodom v nebesa je bil evangelij sporočilo pričakovanja. Z njegovim opravljenim odrešenjem pa je bil evangelij uresničen in je dobil moč iz višave! Prvi trije evangeliji govorijo o pričakovanem Božjem kraljestvu, evangelij po Janezu in Apostolska dela pa opisujejo moč evangelija in njegovo delovanje.

Jezus, naš rešitelj je umrl, vstal, odšel k očetu in nam poslal tolažnika Svetega Duha. Sedaj s pomočjo Svetega Duha, lahko naredimo *večja dela!* Sedaj je Sveti Duh vsepovsod prisoten, kje so kristjani in kjer se kristjani zbirajo v imenu Jezus.

Mi, kot njegova cerkev, Njegovo telo, lahko naredimo večje stvari. Imena ljudi se v nebesih lahko zapišejo v knjigo življenja. Danes in v tem letu je čas enkratnih priložnosti.

Dragi bratje in sestre, ne delujmo sami. Bog je z nami, Jezus je z nami in Sveti Duh je z nami in z njim je mogoče prav vse! DELUJMO v tem letu z troedinim BOGOM! Bogom Očetom, Sinom in Svetim Duhom!

Za leto, ki smo ga danes začeli, nam Jezus daje čudovito obljubo: **In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.** Ko bomo spet šli na delovno mesto ali boš opravljal dela doma, bodi v molitvi povezan z Gospodom. On želi biti z nami! On želi biti s teboj! On te želi uporabiti v tem letu! On želi uporabljati ljudi, ki se dajo uporabiti in voditi od njega. Bog bo v tem letu, v letu 2017 z nami gradil svoje kraljestvo. Moja je molitev:**Naj bodo še mnoga imena zapisana v knjigo življenja v nebesih!** Amen.

Go to Top