Resnica o človeški svobodi

5 junija, 2016
Resnica o človeški svobodi

Vsi ljudje v svojem življenju iščemo svobodo. Humanisti in ateisti zaupajo v svojo moč ter verujejo, da jih bo ta osvobodila. Drugi iščejo pomoč in svobodo v duhovnosti. Imamo tudi dve vrsti kristjanov: prvi verujejo v Boga in hodijo v cekrev, toda Bog nima nobenega vpliva na njihova življenja. V bistvu živijo življenje v človeški moči, ki je pod vplivom greha; živijo v neki lažni svobodi. Drugi so tisti, ki so v svojem življenju doživeli moč in delovanje Boga.

Kaj pravi Sveto pismo o naši svobodi?

Kaj torej? Naj mar grešimo, ker nismo pod postavo, temveč pod milostjo? Nikakor! Ali ne veste: če se izročite komu kot sužnji, da bi mu bili pokorni, ste pač sužnji tistega, ki se mu pokoravate; bodisi greha, ki pelje v smrt, bodisi pokorščine, ki pelje v pravičnost. Zahvalímo se Bogu, ker ste bili sužnji greha, pa ste iz srca postali pokorni podobi nauka, ki vam je bil posredovan. Osvobodili ste se greha in postali sužnji pravičnosti. Zaradi šibkosti vašega mesa govorim pač po človeško. Kakor ste torej usužnjili svoje ude nečistosti in nepostavnosti, da bi živeli v nepostavnosti, tako usužnjite svoje ude pravičnosti za posvečenje. Kajti ko ste bili sužnji greha, ste bili svobodni v svojem razmerju do pravičnosti. Toda kakšen sad ste imeli takrat od dejanj, ki se jih zdaj sramujete? Saj je njihov konec smrt. Zdaj pa, ko ste se osvobodili greha in ste postali sužnji Bogu, pobirate sad, ki vam je v posvečenje, konec tega pa je večno življenje. Rim 6, 15-22 (SSP)

Pavel nam razodeva, da človek nekomu mora služiti.  Suženj si lahko Bogu, ki prinaša človeku pravičnost, življenje ali grehu, ki nas pelje v smrt.

Mnogi nimajo tega spoznanja. V bistvo ima človek vedno dve izbiri, z Bogom ali brez njega. To izbiro sta imela tudi Adam in Eva. Izbrala sta greh in postala sužnja grehu. Zaradi Kristusove žrtve na križu in njegove milosti, imamo ponovno možnost, da se lahko znova odločimo za Boga. To je svoboda v Kristusu.

Kako živeti v milosti?

Kaj torej? Naj mar grešimo, ker nismo pod postavo, temveč pod milostjo? Nikakor! Rim 6, 15 (SSP)

Nevarnosti božjih otrok je, da se duhovno ohladimo in začnemo napačno razumeti milost, začnemu lagati Svetemu Duhu, izgubljamo svobodo, ki je v Kristusu.

Poglejmo primer v Svetem pismu.

Toda mož po imenu Hananija je z ženo Safíro prodal posestvo in si pridržal nekaj izkupička in njegova žena je vedela za to; drugi del pa je prinesel in položil k nogam apostolov. Peter mu je rekel: »Hananija, zakaj je satan napolnil tvoje srce, da si lagal Svetemu Duhu in si pridržal del izkupička od zemljišča? Če ga ne bi bil prodal, ali ne bi imetje ostalo tvoje? In ko si ga prodal, ali ti ni bil denar na voljo? Zakaj si v srcu sklenil takšno dejanje? Ne ljudem, temveč Bogu si lagal!« Apd 5, 1-4 (SSP)

Hananija in njegova žena Safira sta bila navdušena nad delovanjem Sveteg Duha. Mnogi so prodajali svoja premoženja in pomagali ljudem v potrebi. To je verjetno njiju tako navdušilo, da sta tudi samo prodala zemljišče. Toda njun motiv je bil sebičen in ju je pripeljal v neiskrenost, laž. Zavestno sta se odprla laži. V srcu sta se sprenevedala in lagala, da sta dale ves denar. Navajala sta lažna dejstva. Lagala sta, zatrjevala nekaj, za kar sta vedela, da ni res.

Kaj pomeni lagati Svetemu Duhu? To je namerno pretvarjanje; laž, nekaj, za kar točno vemo, da ni res. V cerkvi so slabotni, kateri potrebujejo pomoč, da jih dvignemo, ko padejo. So pa tudi takšni, ki se pretvarjajo in če ne dovolimo Svetemu Duhu, da jih spremeni, bodo duhovno propadli.

Bog želi, da ima naše življenje pred njim vrednost

Bog želi, da smo iskreni, resnični, da smo notranje svobodni.

Kdor bo torej nevredno jedel ta kruh in pil ta Gospodov kelih, se bo pregrešil nad Gospodovim telesom in krvjo. Naj torej vsak sebe presodi in tako jé od tega kruha in pije iz keliha, kajti kdor jé in pije, jé in pije svojo obsodbo, če ne razpoznava telesa. Zato pa je med vami veliko slabotnih in bolehnih in precej jih je že zaspalo. Ko bi mi presojali sami sebe, bi ne bili sojeni. 1 Kor 11, 27-31 (SSP)

Mi moramo obsoditi sami sebe, greh priznati in ga predati Bogu; potem ne bomo sojeni, ker je bil Jezus obsojen na mesto nas. Bodimo iskreni do sebe in do Svetega Duha, ki je v nas. Presojajmo, kaj razmišljamo, kaj govorimo, kaj delamo; kakšni so naši motivi.

Sveti Duh je prišel v naše življenje, da bi lahko prevzel oblast nad našim življenjem Sveti Duh nam je dal božansko življenje, da bi ga imeli za gonilno silo, za notranji zakon. Želi, da smo pred drugimi to, kar v resnici smo.

Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost, prek spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo. Po njiju nam je podaril tiste dragocene in največje obljube, da bi po teh postali deležni božanske narave in ubežali pred svetno, poželjivo pokvarjenostjo. 2 Pt 1, 3-4 (SSP)

Za človeka obstaja samo ena svoboda, da je poslušen Svetemu Duhu. Zato bodimo kakor kralj David, ki je hrepenel po Božji moči in Božji slavi v svojem življenju.

Tako sem v svetišču zrl vate, da bi videl tvojo moč in tvojo slavo. Ps 63, 3 (SSP) Amen.

Go to Top