Reformacija

31 oktobra, 2021

Tema: REFORMACIJA

Je ima sporočilo reformacije pomen tudi za današnji čas? Kaj je bilo glavno sporočilo reformacije, za katero so se Martin Luther, naš rojak Primož Trubar in mnogi drugi tako zavzemali? Ena izmed glavnih reformacijskih tem je bila tudi svoboda kristjana. Večno aktualna tema, ki nam lahko tudi danes globoko spregovori in razodene osnovne potrebe vsakega človeka.

Go to Top