Principi Božjega kraljestva vedno delujejo

5 februarja, 2017
Principi Božjega kraljestva vedno delujejo

Božjih principov ne more nihče zaustaviti. Okoliščine lahko izgledajo popolnoma drugačne, toda tisti, ki zaupajo in živijo po Božjih principih bodo doživljali polnino in smisel življenja.

Poglejmo primer Jožefa, ki je pokopal Jezusa. Prišel je tudi mož, ki mu je bilo ime Jožef. Bil je član vélikega zbora, dober in pravičen mož, ki ni soglašal z njihovim sklepom in ravnanjem. Doma je bil iz judovskega mesta Arimateje in je pričakoval Božje kraljestvo. Ta je stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. In snel ga je s križa, ga zavil v kos platna in položil v grob, izdolben v skalo, kamor ni bil še nihče položen. Lk 23, 50-53 SSP

Vsakodnevno se srečujemo s principi zemeljskega življenja, a obstajajo tudi principi Božjega krajljestva. Ko je Jezus umrl, je izgledalo, kot da vladajo samo principi zemeljskega kraljestva. Celo Jezusovi učenci, apostoli, so takrat verjetno mislili tako. Ko so videli, da je Jezus umrl, se je vse v njihovih življenjih podrlo. Niti niso prišli, da bi pokopali Jezusa. Mislili so, da je z Njegovo smrtjo vsega konec in da vladajo zgolj zemeljski principi.

Bil pa je mož, ki je očitno živel po principih Božjega kraljestva. Jožef iz Arimateje je pričakoval Božje kraljestvo. Ponavadi to truplja kaznovancev puščali nepokopana ali so jih v najboljšem primeru pokopalili na pokopališčil za reveže. Za trupla so lahko prosili sorodniki, da je Jožef prosil za Jezusa in ga pokopal je bila zelo pogumna poteza.  Očitno se je zavedal, da je Jezus več kot človek in se bo zgodba njegovega življenja nadaljevala. To se je zgodilo, ko je Jezus vstal od mrtvih. Nato jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.« Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči. In glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega Očeta; vi pa ostanite v mestu, dokler ne boste odeti v moč z višave.«  Lk 24, 44-49 SSP

Mi se moramo učiti živeti po principih Božjega kraljestva, neglede na okoliščine ali so slabe ali dobre, principi Božjega kraljestva delujejo

 Poglejmo primer Jakoba in Labana. Potem ko je Rahela rodila Jožefa, je Jakob rekel Labánu: »Odpusti me, da grem v svoj kraj in v svojo deželo! Naj vzamem ženi, za kateri sem ti služil, in otroke ter odidem. Saj veš, kako sem ti služil.« Labán pa mu je rekel: »O, da bi našel naklonjenost v tvojih očeh! Iz znamenj sem spoznal, da me je GOSPOD blagoslovil zaradi tebe.« Pristavil je še: »Določi si plačilo in ti ga dam!« Rekel mu je: »Veš, kako sem ti služil in kaj se je zgodilo z živino v moji oskrbi. Kajti tisto malo, kar si imel pred menoj, je zrastlo in se pomnožilo. GOSPOD te je blagoslovil za vsak moj korak. Zdaj pa – kdaj bom tudi jaz lahko delal za svojo hišo?« In je rekel: »Kaj naj ti dam?« Jakob je rekel: »Ničesar ti ni treba dati, le tole mi stôri: naj še naprej pasem in varujem tvojo drobnico! Danes bom šel po sredi vse tvoje drobnice in izločil vsa črno pikasta in marogasta jagnjeta in vse črne ovce. Prav tako tudi koze z belimi marogami ali belo pikaste. To naj bo moje plačilo! Tako naj se izkaže moja pravičnost v prihodnosti, ko boš prišel k meni zaradi mojega plačila: vse, kar ne bo belo pikasto ali marogasto pri kozah in kar ne bo črno pri ovcah, to naj velja pri meni za ukradeno!« Labán je rekel: »Prav, naj se zgodi, kakor si rekel!« 1 Mz 30, 25-33 SSP

Jakobu je bilo ponujeno plačilo za njegov uspeh, toda razumel je Božji princip in si ni izbral tistega, kar je dosegel, ampak princip, kako je to dosegel. A vajin oče me je varal in mi desetkrat spremenil plačilo. Toda Bog mu ni pustil, da bi mi škodoval. 1 Mz 31, 7 SSP Bog me ni pustil, da bi mi škodoval, so bile Jakobove besede.

A je Jakob bil prevaran? Seveda, najprej mu je Laban dal Leo za ženo, čeprav je sedem let služil za Rahelo.  Kaj bi lahko Jakob naredil? Marsikaj, lahko bi se sprl, uprl inp. Lahko bi odšel in rekel, dovolj mi je vsega, vendar je ostal  in se učil živeti po principu Božjega kraljestva.

Življenje po božjem principu včasih izgleda uspešno, drugič ne, toda Bog ima vse pod kontrolo, zato je pomembno, da živimo po principih Božjega kraljestva

Zakaj je sploh pomembno, da živimo po principih Božjega kraljestva? Uresničijo se samo Gospodovi sklepi. V človekovem srcu je veliko načrtov, uresniči pa se GOSPODOV sklep. Preg 19, 21 SSP Seveda se v življenu marsikaj uresniči in izpolno, toda veliko vprašanje je, a so to Gospodovi sklepi. Mi smo velikorat duhovno slepi in ne razumemo Božjih  principov. Jezus se je večkrat vznemiril in žalostil, kako smo počasni in nedoumljivi za principe Božjegra kraljestva. In on jima je rekel: »O nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki! Lk 24, 25 SSP

Tako smo ustvarjeni, da je življenje po principih Božjega kraljestva edino življenje, ki nas lahko izpolni in resnično usmerja k večnemu cilju

On pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« Mt 4,4

GOSPOD, na veke ostaja tvoja beseda, trdno stoji v nebesih. Ps 119, 89 SSP

Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi. Ps 119, 105 SSP

Go to Top