Poznati znamenje časa in služiti

19 marca, 2017
Poznati znamenje časa in služiti

Živimo v času nenehnih sprememb. Kako poznati čas in duhovno stanje, v katerem se nahajamo? V Svetem pismu imamo primere, ko je Bog ljudem razodeval takratne dogodke. Enega najbolj znanih primerov smo pogledali že zadnjič: Daniela v Stari zavezi.

V prvem letu Dareja, Kserksovega sina, iz rodbine Medijcev, ki je kraljeval nad kraljestvom Kaldejcev, 2 v prvem letu njegovega kraljevanja sem jaz, Daniel, preiskoval v knjigah število let, ki naj se nad jeruzalemskimi razvalinami izpolnijo po GOSPODOVI besedi preroku Jeremiju: sedemdeset let. 3 Obrnil sem svoj obraz k svojemu Gospodu Bogu, da bi ga iskal z molitvijo in s prošnjami, s postom v raševini in pepelu. Dan 9, 1-3 SSP

Bog gradi svoje kraljestvo v vsakem času. Daniel je živel v okoliščinah, ki nismo bile preveč ugodne, toda opravil je svoje poslanstvo. Tudi nam je dal različne darove, talente, da služimo v izgradnjo in blagoslov drug drugemu.

Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. 5 Različne so službe, Gospod pa je isti. 6 Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. 7 Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh. 1 Kor 12, 4-7 SSP

Bog je postavil Cerkev, da opravlja duhovno poslanstvo na zemlji. V Božjem kraljestvu je vedno veliko dela in velike potrebe. Vprašanje je samo ali to razumemo in delamo?

Služiti v svojem času

Nismo vsi isti in nimamo vsi istega dela. Imamo različne darove in talente s katerimi naj služimo v svojem času za blagoslov in gradnjo Božjega kraljestva.

Sicer pa naročam po milosti, ki mi je dana, vsakomur izmed vas: ne imejte visokih misli, saj je to v nasprotju s tem, kar je treba misliti, ampak mislite na to, da boste premišljeni; vsak pač po meri vere, ki mu jo je Bog dal. Rim 12, 3 SSP

Kajti kakor imamo v enem telesu mnogo delov, ti deli pa nimajo vsi istega delovanja, 5 tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu, posamezni pa smo si deli med seboj. 6 Imamo različne milostne darove, pač po milosti, ki nam je bila dana. Če ima kdo dar preroštva, naj ga uporablja v skladu z vero. 7 Kdor ima dar služenja, naj ga uporablja za služenje. Kdor ima dar učenja, naj uči. 8 Kdor ima dar spodbujanja, naj spodbuja. Kdor daje, naj daje širokosrčno. Kdor je predstojnik, naj ga odlikuje vestnost. Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z veseljem. Rim 12, 4-8 SPP

Služiti v zmožnosti, ki nam jo je odmeril Bog

Dobro je, da smo drug drugemu vzgled, toda moramo se zavedati, da imamo različne darove, talente s katerimi Bog želi, da mu služimo. Ne moremo in ne smemo posnemati drug drugega, vsak je original.

Mi pa se ne bomo hvalili čez mero, temveč sorazmerno s področjem, ki nam ga je odmeril Bog. To pa je takšno, da smo prišli tudi do vas. 2 Kor 10, 13 SSP

Če želimo služiti imejmo odprta srca za Boga. On nas ljubi in želi urediti našo duhovno zmedo.

BOG TE LJUBI Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Jn 3, 16 SSP

ČLOVEK JE V VELIKEM PROBLEMU Saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Rim 3, 23  SSP

 VRNIMO SE BOGU IN MU SLUŽIMO Zagotovo naj torej vé vsa Izraelova hiša: tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija.« 37 Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: »Bratje, kaj naj storimo?« 38 Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Apd 2, 36-38  SSP Amen.

Go to Top