Poznati znamenje časa in izkoristiti svojo priložnost

26 marca, 2017
Poznati znamenje časa in izkoristiti svojo priložnost

Zbral je okrog sebe dvanajstere in jim rekel: »Glejte! V Jeruzalem gremo in nad Sinom človekovim bo izpolnjeno vse, kar je pisano po prerokih. 32 Izročen bo namreč poganom, ki ga bodo zasmehovali, z njim grdo ravnali, vanj pljuvali, 33 ga bičali in umorili, in tretji dan bo vstal.« 34 Vendar oni niso doumeli nič od tega. Ta govor jim je ostal prikrit in niso razumeli, kar je govoril. Lk 18, 31-34 SSP

Učenci niso razumeli končnega poslanstva v Jezusovem življenju. Jezus jih je zbral okrog sebe in jih začel učiti o izpolnitvi najbolj pomembe naloge, zaradi katere je prišel na zemljo. Jezus jih je pripravljal, da prepoznajo čas v katerem so živeli, da spoznajo svojo priložnost. Prihajal je trenutek, ki bo drugačen od čudežov, čudovitega učenja in vsega kar je delal Jezus. Prej je izgledalo, da je Jezus vedno imeli odgovor, rešitev, zdaj je prišle čas za katerega je Jezus povedal: “Dan na dan sem bil med vami v templju in niste vzdignili rok nad mene. Toda to je vaša ura in oblast teme.” Lk 22, 53

Kako pomembno je, da poznamo znamenje časa. Hitro smo lahko razočarani nad Bogom, ko gremo skozi težke trenutke. V težkih situacijah se lahko prehitro vdamo in začnemo razmišljati po človeško, kar nas pogosto vodi v greh. Jezusovi učenci so bili razočarani, ko so Jezusa križali. Misli so, da je konec Jezusove uspešne zgodbe. Ko je Jezus vstal, so videli in prepoznali čas ter namen njegovega prihoda.

Poznati znamenje časa, je naša priložnost

Jezus nas želi naučiti, da je on Gospodar časa, življenje, vsega.

Ko so šli naslednji dan iz Betanije, je bil lačen. 13 Od daleč je zagledal smokvino drevo, ki je imelo listje. Šel je pogledat, če bi morda kaj našel na njem. Prišel je do njega, pa ni našel drugega kot listje; ni bil namreč čas za smokve. 14 Tedaj mu je rekel: »Naj od tebe nikoli več nihče ne jé sadu!« In njegovi učenci so to slišali. 20 Ko so šli navsezgodaj mimo tiste smokve, so videli, da se je posušila do korenin. 21 Peter se je spomnil in mu rekel: »Rabi,poglej, smokva, ki si jo preklel, se je posušila.« 22 In Jezus jim je odgovoril: »Imejte vero v Boga! 23 Resnično, povem vam: Kdor bo rekel tej gori: ›Vzdigni se in se vrzi v morje‹ in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. 24 Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo zgodilo. Mr 11,12-14.20-24  SSP

Jezus je bil lačen, ker ni bilo sadu na smokvi, jo je preklel, da se je posušila. Zakaj je Jezus preklel smokvo, če tako ni bil čas obiranja smokev? Ali je bil tako razočaran in jezen, ker ni imel kaj za pojest. Ne vemo točno, toda vidimo, kako je Jezus zaključil to zgodbo. Učencem je povedal naj verujejo, zaupaju njemu, saj je Gospodar vsega, tudi časa prinašanja sadu. Imejto vero v Boga, molimo, vključimo se  v znamenje časa, izkoristimo svojo priložnost.

Poglejmo primer. Ko so odhajali iz Jerihe, je šla za njim velika množica. 30 Ob poti sta sedela dva slepa človeka. Ko sta slišala, da Jezus prihaja mimo, sta zavpila: »Usmili se naju, Gospod, Davidov sin!« 31 Množica ju je pograjala, naj umolkneta, ona dva pa sta še bolj zavpila: »Usmili se naju, Gospod, Davidov sin!« 32 Jezus je obstal, ju poklical in rekel: »Kaj hočeta, da vama storim?« 33 Dejala sta mu: »Gospod, da bi se nama odprle oči!« 34 Jezus se ju je usmilil. Dotaknil se je njunih oči in takoj sta spregledala ter šla za njim. Mt 20, 29-34 SSP

Slepa sta prepoznala znamenje časa in izkoristila svojo priložnost. Vidimo njuno reakcijo, odločitev, ko sta slišala, sta zavpila: “ Usmili se naju Gospod, Davidov sin! ” Vpila sta tako dolgo, dokler se Jezus ni ustavil, kjub nasprotovanju drugih, da naj utihneta. Jezus ju je poklical in rekel: “ Kaj hočeta, da vama storim? ” Jezus je izpolnil njuno prošno. Od priložnosti, ki sta sta jo izkoristila in je Jezus uslišal njuno prošno, sta šla za njim.

ZAKLJUČEK

A razumemo čas v katerem živimo, a želimo izkoristiti svojo priložnost? Kaj in kako mi razumemo, današnji čas? A je to samo boj za golo življenje ali pa je naše življenje mnogo več? Če še nisi, najprej poskrbi, kaj boš storil z Jezusom? On stoji pred vrati tvojega srca in trka, izkoristi svojo priložnost. Amen.

Go to Top