Od kot črpaš moč za življenje?

10 aprila, 2016
Od kot črpaš moč za življenje?

fŽivljenje ni gola slučajnost, vse je bilo ustvarjeno z namenom, da bi človek večno živel

Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan. 1 Mz 1, 31 (SSP)

Seveda je to Svetopisemski odlomek, ki ga mnogi ne sprejemajo, saj verjamejo v evolucijo, golo slučajnost. Sveto pismo nam razkriva, da je Bog vse naredil z namenom, ki je bil zelo dober. Seveda se velikokrat sprašujemo, zakaj je toliko trpljenja in težav, če je bilo vse ustvarjeno kot zelo dobro. Bog ima svoj načrt, ki ga bo izpolnil.

Kar je Bog začel, bo nekega dne tudi dokončal

Človek je prestopil mejo zaščite, udobja, obilnega življenja in med nas prišle bolezni ter druge uničujoče stvari, toda Bog ni obupal nad nami. Jezus nam je zelo jasno povedal, zakaj je prišel.

Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jn 10,10 (SSP)

Jezus tukaj opisuje hudiča, ki je tat in uničuje naše življenje. Uničenje se je začelo, ko sta Evo in Adam v Edenskem vrtu bila zapeljana v greh ( greh pomeni zgrešiti cilj ) in sta stopila na področje spoznanja hudega, slabega, uničujočega. Jezus je prišel, da uniči dela greha in nam ponovno vrne življenje, obilje, za katerega smo bili ustvarjeni.

Konec našega življenja ni smrt, ampak večno življenje, Jezus je vstal

Naša domovina pa je v nebesih, od koder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobno telesu svojega veličastva. Flp 3, 20-21 (SSP)

Kar smo izgubili v Edenskem vrtu, bomo zaradi Jezusa, ki je umrl za naše grehi, dobili nazaj v večnosti. Vsak, ki veruje in sprejme Jezusa za Odrešenika, bo večno živel. Naša domovina je v nebesih, tam bomo dobili nova telesa, ki ne bodo več podvržena bolezni, smrti, …

Kako lahko prejemam moč za življenje?

Vse kar smo do sedaj povedali je temelj, da smo navdušeni nad življenjem. Daje nam osnovo, da prejemamo moč za življenje, seveda pa je pomemnbo, da zaupamo svoje življenje Bogu.

Ne vzamimo življenja v svoje roke, ampak ga predajmo v Božje roke. Življenje je od Boga, ne zapravimo ga samo za svoje osebne interese. Varen si, ko daš življenje v Božje roke in mu dovoliš, da te On vodi; ne boj se, ne bo ti vzel svobode.

Naša moč prihaja od Jezusa

Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali. Heb 12, 2-3 (SSP)

Vsako našo situacijo moramo predati Bogu. Ko smo v težavah ali ko iščemo pravo odločitev, uprimo oči v Jezusa. On je premagal smrt, prinesel ponovno življenje, kako nam nebi pomagal, ko ga prosimo za njegovo pomoč in vodsto. On je začetnik in dopolnitelj vsega.

Zakaj imamo včasih tako malo moči?

Zakaj so celo ljudje, ki so bili postavljenji od Boga, imeli tako malo Božje moči in notranje svobode tudi v Jezusovem času? Njihove želje, motivi, cilji, ambicije so bile sebične.

Vsa svoja dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli. Mt 23, 5a (SSP)

Normalna reakcija vsakega človeka je, da bi nam bilo dobro. Bog nas je ustvaril, da bi nam bilo dobro, toda problem se začne, ko v svoji sebičnosti izključimo Božjo pomoč. Tedaj izgubimo svobodo in moč za življenje.

Znova in znova poglejmo na Jezusa, na Boga in On bo pomagal

Naj nam naslednje vrste o Jezusu dvignejo vero in zaupanje vanj: Ko je prišel z gore, so ga spremljale velike množice. In glej, pristopil je gobavec, se poklonil pred njim do tal in rekel: »Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.« Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: »Hočem, bodi očiščen!« In pri priči je bil očiščen gob. Nato mu je Jezus rekel: »Glej, da nikomur ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi dar, ki ga je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« Ko je prišel v Kafarnáum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil ter govoril: »Gospod, moj služabnik leži doma hrom in hudo trpi.« Jezus mu je rekel: »Pridem in ga ozdravim.« Stotnik pa mu je odgovoril: »Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj ter rečem temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stôri to‹ in stori.« Ko je Jezus to slišal, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem: »Resnično, povem vam: Pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere! Povem vam, da jih bo veliko prišlo z vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo z Abrahamom, Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu. Sinovi kraljestva pa bodo vrženi ven v najzunanjejšo temo; tam bo jok in škripanje z zobmi.« Stotniku pa je Jezus rekel: »Pojdi, in kakor si veroval, naj se ti zgodi!« In služabnik je ozdravel tisto uro.  Mt 8, 1-13 (SSP)

Od kot prejemaš moč za življenje? Komu zaupaš svojo trenutno težko situacijo?  Ne vzamimo življenje v svoje roke, predajmo ga v Jezusove, tedaj bomo vsak dan prejemali novo moč in spoznavali obilje. Amen.

Go to Top