Naša popolnost

21 februarja, 2016
Naša popolnost

Vsi hrepenimo po življenju, ki je popolno. Ne želimo napak, težav, trenutkov, ki uničujejo naše življenje. Toda ostaja dejstvo, da v življenju doživimo neuspehe, ranitve, ki jih velikokrat tudi sami povzročamo. Človeštvo se kljub razvoju, napredku, še vedno sooča z enim od temeljnih človekovih problemov, našo osebnostjo, ki je velikokrat ranjena, bolna, motena, utrujena. Hvala Bogu za psihologijo, medicino in mnoge vede, ki se ukvarjajo s človeško dušo in so dosegle velik napredek in pomoč ljudem k lepšemu življenju.

Svojo pomoč nam ponuja tudi Bog

Svetopisemski odlomek

Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola. Heb 12, 2-3 (SSP) Sveto pismo ni samo knjiga, ki nam govori o Bogu, ampak nam tudi ponuja, da napravimo praktične korake, odločitve v svojem življenju. Odlomek nas spodbuja, naj upremo svoje oči v Jezusa, ki je pretrpel križ, bil preziran in sedel na desnico Božjega prestola. Zakaj je to storil? Zaradi veselja, ki ga je čakalo. Kaj je vzrok veselja? Jezus je trpel zaradi mene in tebe. Trpel je zaradi naše nepopolnosti, da bi lahko v njem mi imeli popolnost. Jezus je videl našo nepopolnost, grešnost, neuspeh, da bo iz njih naredil zmago, ozdravljenje, popolnost. To ga je izpolnjevalo z velikim veseljem. Ne pozabimo, Bog je navdušen, ko mu dovolimo, da nam lahko pomaja in vpliva na naše življenje.

Prerok Izaija opisuje trpljenje Jezusa kot naše ozdravljenje – popolnost. Pognal je kakor mladika pred njim, kakor korenika iz suhe zemlje. Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Iz 53, 1-5 (SSP)

Zakaj je Jezus moral tako kruto trpeti? Naše nepopolnost je uničujoča. Kako globoko lahko ranimo drug drugega že samo z besedami. Dnevno vidimo kruto trpljenje, ki ga povzroča človek. Kakšne so posledice? Občutek osamljenosti, zavrženosti, bolečine, trpljenje. Mnogi živijo z občutkom krivde, da nekaterih stvari ne bodo mogli nikoli več popraviti, … To je moč naše nepopolnosti, ki milijone omreži in nemočne odnese tok življenja. Celo ljudje, ki so uspeli, podležejo svoji nepopolnosti. Mnogokrat samo slišimo novico kako si je slavna, uspeša oseba vzela življenje. Jezusovo trpljenje na križu je kruta slika, kaj se dogaja v naših življenju zaradi naše nepopolnosti.

Iz naše nepopolnosti v Kristusovo popolnost

Sveto pismo nam razodeva, da celo mnogi možje vere Abraham, Mojzes, … ki so doživljali velike čudeže, niso dosegli popolnosti. Kajti Bog je za nas priskrbel nekaj boljšega, tako da oni ne bi dosegli popolnosti brez nas. Heb 11, 40 (SSP)

Čeprav je bil Sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti, dosegel popolnost in postal vsem, ki so mu poslušni, izvir večnega odrešenja. Heb 5,8-9 (SSP) Jezus je za nas s svojo poslušnostjo živel življenje popolnosti. V njegovem življenju ni bilo napake, živel je življenje popolne kontrole. Vse kar je delal, je prinašalo napredek, pomoč ljudem. Njegovo življenje je bila daritev za naše nepopolno življenje. Plačal je ceno za našo neposlušnost, da mi lahko živimo in gradimo novo življenje.

Vse kar smo v življenju zaradi naše nepopolnosti zgrešili nam Jezus odpusti in daje novo priložnost.  Zato je potrebno naš duhovni pogled usmeriti na Jezusa, sprejeti njegovo popolnost, oziroma priznati našo grešnost in ga prositi za moč, nov začetek. Ko priznamo svoje grehe Jezusu, nam odpusti in prejmemo njegovo popolnost v naše življenje. V duhovnem smislu pride do ozdravljenja naših notranjih ran. Spoznamo, da nas Jezus ljubi, da nismo zavrženi, ampak pri Bogu sprejeti.  Spoznamo, da poraze v našem življenju želi Bog spremeniti v zmage.

Upri svojo nemoč v Jezusovo pomoč

Mogoče si v svojem življenje že iskal pomoč, toda znova so te težave prevzele in zvezale. Dovoli Jezusu, da ti pomaga. Prosi ga v molitvi za pomoč. Moli s preprostimi, toda iskrenimi besedami. “ Jezus prosim, pomagaj mi. Priznavam svojo nepoplnost, grešnost, odpusti mi, saj sem zaradi nje mnoge prizadel in tudi sam doživel prizadetost, ranjenost, bolečino. Sprejemam tvojo popolnost in me uči novega življenja, amen. ”

Go to Top