Namen človeštva je odnos z Bogom

7 maja, 2023

Tema: UČENSTVO

Bog nas je ustvaril, da bi živeli v harmoniji z vsem stvarstvom, drug z drugim in z Bogom. Na žalost se je človeštvo skozi vso svojo zgodovino soočalo s problemom: kako graditi odnose? Kljub razvoju znanosti, gospodarstva in lepšemu življenju, človeštvo vedno znova podleže sebičnosti, strahu za golo preživetje ali želji po vladanju. Človek je ustvarjeno bitje, sam po sebi ni stvarnik, zato se mora učiti biti v odnosu z Bogom – v bistvu je to naša moralna odgovornost.

Go to Top