Največja prevara o božičnih praznikih

2 decembra, 2018

Tema: BOŽIČ

Največja prevara o božičnih praznikih

Ponovno prazniki, veseli december se je ponovno začel. Kako naj razumemo, se pripravljamo in praznujemo božične praznike? Na kaj smo naj pozorni, da ne bomo prevarani in ukradeni blagoslovov, za katere je Jezus prišel na zemljo? Mnogi so prevarani, praznujejo Jezusovo rojstvo samo kot cerkveni ali družinski praznik. Govori se o miru, spravi, družini, ko pa prazniki minejo, je spet vse po starem.

Ne zgrešimo Jezusa

Če ni Jezus v centru božičih praznikov, smo najbolj prevarani ljudje, ko praznujemo božič. Jezus je prišel, da bi nam razodel nekatere temeljne duhovne resnice?

Učil je, kaj je resnični razlog za strah?

»Vam, svojim prijateljem, pa pravim: Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, potem pa ne morejo storiti nič več. Pokazal vam bom, koga se bojte. Bojte se tistega, ki ubije in ima potem oblast vreči v peklensko dolino. Da, rečem vam, tega se bojte! Ali ne prodajajo pet vrabcev za dva novčiča? In vendar Bog ni pozabil na nobenega od njih. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se! Vredni ste več kakor veliko vrabcev.« Lk 12, 4-7 SSP

Danes mnogi živijo v strahu, kaj bo jutri. Velikokrat smo zaskrbljenjeni in prestrašeni, kako bomo preživeli. Jezus pa v tem odlomku govori o tem, da Bog skrbi za nas in da je edini razlog za strah samo, če nismo poskrbeli za večno življenje. Človek je v največji nevarnosti, ko je pod vplivom okolice, ki ga hoče zapeljati stran od Jezusa. Praznovati Jezusovo rojstvo, a hkrati ne poskrbeti za svojo večnost, je velika prevara. Če nam je le malo mar za večnost, potem živimo v veliki prevari.

Življenje brez Jezusa prinaša samo še globlji duhovni polom

Na mesto, da bi Jezusov mir vladal v našem srcu, smo velikokrat v konfliktu.  V današnjem času človeških odnosov izgleda, kot da vladajo puške in bajoneti.

Jezus je izganjal demona, ki je bil nem. Ko je demon šel ven, je nemi spregovoril. Množice so se začudile, nekateri izmed njih pa so rekli: »Z Bélcebubom, poglavarjem demonov, izganja demone.« Tudi drugi so ga preizkušali in so zahtevali od njega znamenje z neba. On pa je poznal njihove misli in jim je rekel: »Vsako kraljestvo, ki je razdeljeno proti sebi, se opustoši in hiša se na hišo zruši. Če pa je tudi satan razdeljen proti sebi, kako bo obstalo njegovo kraljestvo, ko pravite, da z Bélcebubom izganjam demone? Če namreč jaz z Bélcebubom izganjam demone, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki. Če pa z Božjim prstom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo. Ko močni z orožjem varuje svoj dom, je varno njegovo premoženje. Ko pa pride močnejši od njega in ga premaga, mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal, in razdeli svoj plen. Kdor ni z menoj, je proti meni, in kdor z menoj ne zbira, raztresa.« Lk 11, 14-23 SSP

Z Jezusom v našem življenju zbiramo, gradimo, ustvarjamo. Brez njega raztresamo, uničujemo. Jezus daje duhovno svobodo, mir, odpuščanje, večno življenje. Če ne sprejmemo Jezusa, bomo vse večji sužnji našega sebičnega grešnega življenja. Na naše življenje bodo imele vpliv negativne duhovne sile. »Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih krajih in išče pokoja, in ga ne najde. Tedaj pravi: ›Vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem odšel.‹ Ko pride, jo najde pometeno in urejeno. Tedaj gre in si privzame sedem drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kot je bilo na začetku.« Lk 11, 24-26 SSP

Dovolimo Jezusu, da vpliva na naše življenje. Naj bodo prazniki miru in svobode, za katero je prišel Jezus. Pridimo k Jezusu, obrnimo se k njemu, to je edini način, da živimo svobodno.

Potrebno se je spreobrniti – obrniti nazaj k njemu

Prav v tistem času je bilo tam navzočih nekaj ljudi, ki so mu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami. Odgovoril jim je: »Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so to pretrpeli? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani. Ali pa onih osemnajst, na katere se je podrl stolp v Síloi in jih ubil, mar mislite, da so bili večji dolžniki kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani.« Lk 13, 1-5 SSP

Mi velikokrat gledamo na tragične dogodke kot Božjo kazen. Nekako ocenjujemo, da so eni večji grešniki kot drugi in so to zaslužili. Toda pred svetim Bogom smo vsi grešniki in potrebujemo Jezusovo odpuščanje, zato moramo priti k njemu. Če še nisi sprejel Jezusa, naj bodo ti prazniki, trenutek, ko se boš odločil za Jezusa. On je kot vinogradnik, ki daje novo priložnost. In povedal je tole priliko: »Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku: ›Glej, tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?‹ Ta pa mu je odgovoril: ›Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad; če pa ne, jo boš posekal.‹« Lk 13, 6-9 SSP

Ne zgrešimo duhovnega blagoslova. Z odprtim srcem sprejmimo, kar nam ponuja Jezus. Tedaj ne bomo prevarani, ampak rasnično blagoslovljeni. Doživljali bomo resnični namen božičnih praznikov. Ko je to govoril, je neka žena iz množice povzdignila glas in mu rekla: »Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile!« On pa je rekel: »Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.« Lk 11, 27-28 SSP

Amen.

Go to Top