Modrost v letu 2019

6 januarja, 2019
Modrost v letu 2019

V današnjem tempu življenja ni veliko časa za razmišljanje in velikokrat samo pademo v neki tok dogajanja. Na začetku leta si postavimo neke nove odločitve, običajno pa kar hitro spet zaidemo na stare tirnice. Na žalost mnogi samo plujejo v toku dogajanja in se borijo le za golo življenje.

To pa ni volja Boga. Bog želi, da življenje jamljemo kot največje darilo,  ki smo ga dobili. Življenje nam je dano, da z njim ravnamo modro in odgovorno.

Bogu je mar za naše življenje. Skozi svojo besedo nam to razodeva, želi nas učiti in razodevati, kaj je najboljše za nas.

Skrbno torej pazíte, kako živite, ne kot nemodri, ampak kot modri. Skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi.  Zato ne bodite nerazumni, ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja. Ef 5, 15-17 SSP

Zelo pomembno vprašanje, kako bomo živeli v letu 2019? Kaj bodo naše prioritete? Kaj je prava modrost? Kako uporabiti čas, ko nas mnoge stvari zaposlujejo? Kako bomo skrbeli za zemeljske potrebe in kako za duhovne? Novo leto je prelomnica, ko moramo o nekaterih stvareh spet dobro premisliti.

Jezusovi učenci so se tudi soočali s prelomnicami.

Ko so bili zbrani, so ga vprašali: »Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?« Rekel jim je: »Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.« Apd 1, 6-8 SSP

Obdobje Jezusovega življenja se je zaključevalo na zemlji. Učence je zanimalo, kaj bo sledilo po tem: “ Jezus, a boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo? “ Zanimalo jih je zemeljsko življenje. To  zanima tudi nas v novem letu, kako bomo živeli, kaj bo?

Modrost, ki prihaja od Boga

Jezus odgovarja učencem z novim spoznanjem. Uči jih modrosti, ki jo potrebujejo. Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je določil Oče v svoji oblasti. Obstajajo področja, ki jih je določil in jih vodi Boga. Obstaja popoln Božji načrt, katerega je določil in ga vodi. To ni naša stvar, to vodi Bog.

Ko gre za načrte Vsemogočnega Boga, je človek premajhen. Če samo pogledamo naše veselje, se takoj lahko počutimo tako majhne.  Kako velike so samo zvezde? Nekatere so 300 – 500 krat večje od sonca. Bog je Jobu odkril nekaj malega, da se jutranje zvezde veselijo ( Job 38, 7a ). Kaj vemo o veselju zvezd? Hvala Bogu za znanost in vse kar vemo o našem vesolju, toda to je še vedno vse tako malo.

Jezus razodeva učencem, da smo za nekatere stvari premali. Čepraj je Bog dal človeku odgovornost za zemeljske stvari, moramo razumeti, da so nekatere stvari, ki jih razume in vodi samo Bog. Bog bo dosti bolje vodil novo leto 2019, kot lahko mi razmišljamo ali verujemo.

Pomembno duhovno področje v našem življenu za katerega moramo skrbeti v letu 2019.

Jezus potem nadaljuje: “ Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel na vas in boste moje priče…“ Novo obdobje. Prej je Jezus živel z učenci, jih učil, delal čudeže…, zdaj pa prihaja novo obdobje, obdobje Svetega Duha, tretje Božje osebe, ki želi biti v nas.

Prejeli boste moč Svetega Duha

Kdo je Sveti Duh? Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Jn 14, 26 SSP

Tretja Božja oseba, želi prebivati v našem življenju in ga voditi skozi  Sveto pismo, molitev, načrtovanje, skrbnost, modrost, Božjo voljo. Prava modrost je, zato ne bodite nerazumni, ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja ( Ef 5, 17 ).

Kdo te bo duhovno vodil v letu 2019? Horoskop, vedeževalci, duhovni voditelji, ki celo omenjanjo Boga. v njihovem nauku je polno nasprotij z Božjo resnico. Bodi kristali, kipi, imeli vpliv na tvoje življenje, ker veruješ v njihovo moč ali jih častiš in moliš?  Živimo v času duhovne zmede, kjer so mnogi zavedeni, na žalost tudi kristjani.

Zelo podobna zgodba Stare zaveze.

Da bi Bog lahko vodil in zaščitil izraesko ljudtvo, jim je dal zapovedi, nasvete, naj si ne delajo podob, da bi se pred njimi prikljanjali in jih častili

Ne delajte si ničnosti in ne postavljajte si rezanih podob ne spominskih stebrov, tudi poslikanih kamnov ne postavljajte v svoji deželi, da bi se pred njimi priklanjali; kajti jaz sem GOSPOD, vaš Bog. 3 Mz 26,1 SSP

Zakaj ne delati nobenih podob? Ker so dobili razodetje Boga. Jaz sem Gospod vaš Bog.

Duhovna zmeda, gnusoba, malikovanje Izraelcev.

Iztegnil je nekakšno roko in me zgrabil za koder na moji glavi. Duh me je vzdignil med zemljo in nebo in me v Božjih videnjih pripeljal v Jeruzalem k vhodu notranjih vrat, ki gledajo proti severu. Tam je stal kip ljubosumnosti, ki zbuja ljubosumnost. In glej, tam je bilo veličastvo Izraelovega Boga, enako prikazni, ki sem jo videl v dolini. Rekel mi je: Sin človekov, vzdigni oči proti severu! Vzdignil sem oči proti severu, in glej, severno od oltarnih vrat, ob vhodu, je bil ta kip ljubosumnosti. Rekel mi je: Sin človekov, ali vidiš, kaj počenjajo? Velike gnusobe, ki jih tu počenja Izraelova hiša, da bi se oddaljila od mojega svetišča? A še večje gnusobe boš videl. Nato me je odpeljal k vhodu v dvor. Videl sem: glej, luknja je bila v zidu. Potem mi je rekel: Sin človekov, prebij zid! In ko sem prebil zid, glej, je bil tam vhod. Rekel mi je: Vstopi in poglej hude gnusobe, ki jih tu počenjajo! Tako sem vstopil in videl: glej, vsakršna laznina in ogabne živali, vsi maliki Izraelove hiše so bili vklesani krog in krog po zidu. Sedemdeset mož izmed starešin Izraelove hiše je stalo pred njimi, Šafánov sin Jaazanjá pa je stal v njihovi sredi. Vsak je imel svojo kadilnico v roki in vonj kadilnega oblaka se je dvigal. Tedaj mi je rekel: Ali si videl, sin človekov, kaj počnejo starešine Izraelove hiše v temi, vsak v sobi svojega malika? Govorijo namreč: »GOSPOD nas ne vidi, GOSPOD je zapustil deželo.« Potem mi je še rekel: Videl boš še večje gnusobe, ki jih počenjajo. Nato me je peljal k vhodu vrat GOSPODOVE hiše, ki so proti severu. Glej, tam so sedele ženske in objokovale Tamúza. Rekel mi je: Si videl, sin človekov? Še večje gnusobe kakor te boš videl. Tedaj me je peljal v notranji dvor GOSPODOVE hiše. In glej, pri vhodu v GOSPODOV tempelj, med preddverjem in oltarjem, je bilo kakih petindvajset mož. S hrbtom so bili obrnjeni proti GOSPODOVEMU templju in z obrazom proti vzhodu; kleče proti vzhodu so molili sonce. Rekel mi je: Si videl, sin človekov? Mar je Judovi hiši premalo, da počenjajo gnusobe, ki jih tu počenjajo? Ali morajo deželo polniti z nasiljem in me vedno znova izzivati k jezi? Glej, vejico si dajejo pod nos. Zato bom tudi jaz ravnal srdito z njimi. Moje oko se ne bo usmililo, ne bom prizanesel. Četudi mi z močnim glasom vpijejo na ušesa, jih ne bom poslušal. Ezek 8, 3-18 SSP

V Templju, ker je bila Božja slava, so malikovali. Kjer bi morali častiti Boga Stvarnika, so častili stvarsto. Zamenjali so živega Boga za mrtve podobe in malikovali. Tamuz je bil bog plodnosti. Bogu je to gnusoba.

V letu 2019 ponovno potrebujemo modrost in spoznanje, kdo je naš Bog

Ne nam, GOSPOD, ne nam, temveč svojemu imenu daj slavo zaradi svoje dobrote, zaradi svoje zvestobe. Zakaj bi narodi govorili: »Kje je vendar njihov Bog?« Naš Bog je v nebesih, vse, kar mu ugaja, je storil Njihovi maliki so srebro in zlato, delo človeških rok. Usta imajo, pa ne govorijo, oči imajo, pa ne vidijo, ušesa imajo, pa ne slišijo, nos imajo, pa ne duhajo, svoje roke, pa ne tipajo, svoje noge, pa ne hodijo, glasu ne dajo iz svojega grla. Kakor oni so tisti, ki so jih naredili, vsak, ki zaupa vanje. Izrael, zaupaj v GOSPODA, on je njihova pomoč in ščit. Hiša Aronova, zaupaj v GOSPODA, on je njihova pomoč in ščit. Tisti, ki se bojite GOSPODA, zaupajte v GOSPODA, on je njihova pomoč in ščit. Ps 115, 1-11 SSP

Ali te bo v letu 2019 vodil Sveti Duh? A želimo modrost? A želimo, da nas Bog vodi v svoji mogočnosti? Tedaj iščimo njegovo voljo. On nas želi voditi.

Kakšno bo duhovno stanje Jezusove cerkve v letu 2019? V tretjem stoletju, pa nadelje, so se mnoge stvari iz poganstva začele mešati v cerkev.  Danes imamo polno malikov, podob, ki jih ljudje molijo in častijo. Bog želi, da ga osebno poznamo, da prebiva v našem srcu in živimo v njegovi moči.

Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, temveč se veseli v GOSPODOVI postavi in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči. Tak je kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah, ki daje svoj sad ob svojem času in njegovo listje ne ovene; vse, kar dela, uspeva. PS 1, 1-3 SSP

Berimo Sveto pismo, premišljujmo o Božji besedi. Spoznavajmo, kaj je  Božja volja. Postavimo jo v vsakodnevne situacije. Modrost za prave odločitve bo vse bolj rastna v našem življenju. Razultat bo, da bo naše življenje oblikovano tako kot hoče Bog. Prinašali bomo sad, blagoslov v tem svetu…Bog nas ni postavil, da životarimo, ampak prinašamo sad.

GOSPODOVA postava je popolna, poživlja dušo. Ps 19, 8a

Zdaj vem, da GOSPOD pomaga svojemu maziljencu do zmage; iz svojih svetih nebes mu odgovarja z zmagovito močjo svoje desnice. Ti na vozove, oni na konje, mi pa se zanašamo na ime GOSPODA, našega Boga. Oni klecnejo in padejo, mi pa vstanemo in se obdržimo. Ps 20, 7-9 SSP

Želim vam modro, blagoslovljeno in polno zmag letu 2019. Amen.

Go to Top