Moč za življenje

9 julija, 2023

Tema: OBNOVA

Za življenje potrebujemo več kot samo optimizem. Potrebujemo moč ter upanje, ki je  podobno pogumu in je mnogo več kot samo optimizem. Rabimo odskok, ki nas dvigne iz pesimizma v živo upanje. Jezus nam obljublja pomoč in tudi moč: »Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal.« Zato se moramo učiti, kako od Njega prejemati moč za življenje!

Go to Top