Moč pravega evangelija

10 februarja, 2019

Tema: SVETI DUH

Moč pravega evangelija

Cerkev, ki jo je razglasil Duh na Binkošti, si ne sme domišljati, da bo dosegla popolnost s pomočjo postave, s pomočjo človeških, »mesenih« opravil in ustanov, sicer usužnjuje ljudi, namesto, da bi jih vzgajala, v svobodi Božjih otrok.

Obstajajo zapovedi, pravila, ki so koristna za Božje kraljestvo, cerkev, toda brez moči evangelija, ki spreminja človeška življenja, ne koristijo kaj dosti. Mi smo lahko vključeni in pripadamo cerkvi, kar je seveda pomembno, toda, če nam to ne prinaša osvoboditve od stvari, ki nas uničujejo, nam nič ne koristi.

Pavel, apostol ne od ljudi in tudi ne po človeku, temveč po Jezusu Kristusu in Bogu Očetu, ki ga je obudil od mrtvih, in vsi bratje, ki so z mano, Cerkvam v Galatiji: milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa, ki je daroval sam sebe za naše grehe, da bi nas iztrgal iz sedanjega pokvarjenega sveta, kakor je hotel naš Bog in Oče, kateremu bodi slava na veke vekov! Amen. Gal 1, 1-5 SSP

Pavel jasno govori o moči, ki prihaja od Boga. Jezus je daroval sam sebe, da bi nas iztrgal iz sedanjega pokvarjenega sveta. Jezus je daroval svoje življenje za naše grehe, podaril nam je svobodo, da nam ni treba živeti, kot živijo ljudje v tem svetu, kjer vlada hudič.

Evangelij, ki ga oznanja Pavel, govori o svobodi, moči, ki prihaja od Boga.

Izjavljam vam torej, bratje: evangelij, ki sem ga oznanil, ni po človeku. Nikakor ga namreč nisem prejel in se ga naučil od človeka, temveč po razodetju Jezusa Kristusa. Gal 1,11-12 SSP

To niso samo človeške ideje, navodila, ampak moč Boga, ki stoji za svojo besedo.

Čudim se, da se od tistega, ki vas je poklical po Kristusovi milosti, tako hitro obračate k nekemu drugemu evangeliju, ki pa ni drug evangelij, pač pa so nekateri, ki vas begajo in hočejo Kristusov evangelij postaviti na glavo. Toda tudi če bi vam mi sami ali pa angel iz nebes oznanjal drugačen evangelij, kakor smo vam ga mi oznanili, naj bo preklet! Kakor smo prej rekli, tako pravim ponovno: če vam kdo oznanja evangelij, ki je drugačen od tistega, ki ste ga prejeli, naj bo preklet! Gal 1, 6-9 SSP SSP

Drugega evangelja ni, obstaja samo pravi ali lažni evangelij. Obstaja samo nevarnost, da se pravi evangelij postavi na glavo. Evangelij postavljen na glavo oznanja, da se človek odreši po dobrih delih. To ni pravi evangelij, v njem ni moči. Takšno sporočilo prinaša prekletsvo, pogubljenje, človek se ne more sam odrešiti.

Pravi evangelij razodeva Kristusa

Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe. Ne zametujem Božje milosti; kajti če je pravičnost po postavi, potem je Kristus umrl zaman. Gal 2, 20-21SSP

Kristus živi v nas, naša volja je podrejena njegovi. Evangelij sporoča o popolni odrešitvi, novo življenje v Kristusu, nismo več sužnji greha. Potrebno je ostati trdno v tem spoznanju. Obstaja nevarnost, da spremenimo mišljenje, ko zgrešimo in se ponovno začnemo naslanjati na svoja dela, svojo moč. Začnemo razmišljati, zdaj pa se moram spremeniti s svojo močjo, da tega ne bom več delal. Počasi ponovno začnemo živeti po mesu in sledi še samo poraz za porazom. Izgubimo spoznanje Božje dobrote in njegove moči.

O nespametni Galačani, le kdo vas je uročil, ko je bil prav vašim očem prikazan Jezus Kristus, in sicer križani? Rad bi izvedel od vas samo tole: ste prejeli Duha zaradi del postave ali zaradi vere v to, kar ste slišali? Tako nespametni ste? Začeli ste z Duhom, zdaj pa končujete z mesom? Ste toliko pretrpeli zaman? Ko bi vsaj bilo zaman! Mar ta, ki vam daje Duha in dela med vami čudeže, to dela zaradi del postave ali zaradi vere v to, kar ste slišali? Tako je bilo z Abrahamom, ki je verjel Bogu in mu je bilo to šteto v pravičnost. Gal 3, 1-6 SSP SSP

Ko postavimo svojo moč pred delovanje Svetega Duha, postanemo nespametni. Kot, da nas je nekdo uročil, zaslepil, prevaral. Ko želimo graditi Božje kraljestvo s svojo močjo, je to neumnost, človeški poraz, duhovni propad.

Vrniti se moramo k moči evangelija

Naj nas ponovno prevzame radost in spoznanje, da Bog deluje po svoji moči in Duhu. Kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu. Rim 14,17 SSP

Brez Svetega Duha, ostane samo človeška mesenost, ki vodi v grešnost, izgubimo moč, veselje Božjega kraljestva. Ptrebno je živeti po Duhu

Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne boste stregli poželenju mesa. Kajti meso si želi, kar je zoper Duha, Duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete. 18 Toda če se daste voditi Duhu, niste pod postavo. Gal 5, 16-18 SSP

Življenje po Duhu nam daje moč, da se lahko upiramo sebičnim željam. Naša grešna narava vedno hoče delati nasproti Duhu. Dajmo se voditi Svetemu Duhu in Njegovi moči, saj nismo podvrženi zgolj zakonom, telesu in naši moči. Ne podležimo dejanjem mesa, ki nas vodijo v uničenje.

Sicer pa so dela mesa očitna. To so: nečistovanje, nečistost, razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost, jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva, nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in kar je še takega. Glede tega vas vnaprej opozarjam, kakor sem vas že opozoril: tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva. Gal 5, 19-21 SSP

To je suženjstvo in ne svoboda. Napačni evangelij ali življenje brez pravega evangelija, nas pelje v takšno stanje. Življenje brez Boga, je resnično suženjstvo greha in njegovi moči.

Kaj prinaša moč evangelija?

Pavel razodene vso lepoto, svobodo, spremembo, ki jo prinaša Sveti Duh, moč evangelija. Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred. Gal 5, 22-25 SSP

Sveti Duh prinaša popolno spremembo v našem življenju, ozdravljenje naših src. Dovolimo, da Sveti Duh deluje, čeprav je treba plačati tudi ceno. Naša sebičnost je zelo močna, toda ne razočarajmo se nad sabo, ampak zaupajmo Bogu, da bo svoje delo nadaljeval, ne odnehajmo, ne naveličajmo se.

Ne naveličajmo se, ko delamo dobro; kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi. Gal 6, 9 SSP

Pravi evangelij ne nalaga bremena, ampak prinaša veselje, mir, ljubezen

A verujemo to? Moramo živeli iz vere. A zaupamo Bogu, da On to lahko stori v našem življenju ali bomo še naprej sužnji mesu in bomo jokali nad svojo nemočjo? Pavel ni obupal nad težkim stanjem vernih v Korintu.

Vedno se za vas zahvaljujem svojemu Bogu za Božjo milost, ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu, 5 kajti v njem ste vsestransko obogateli v vsej besedi in v vsem spoznanju. Pričevanje o Kristusu se je namreč med vami utrdilo, tako da vi, ki pričakujete razodetje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ne pogrešate nobenega daru milosti. On vas bo tudi do konca utrdil, da boste brez krivde na dan našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom. 1 Kor 1, 4-9 SSP

–       Vse nam je na razpolago v našem Bogu

Zahvaljujmo se Bogu za Božjo milost. V njem smo vsetransko obogateli, njegovo delovanje nam prinaša največjo bogastvo, sad Duha, življenje. Zaradi Gospoda Jezusa Kristusa, ne pogrešamo nobenega daru milosti.

–       On bo svoje delo v nas dokončal, če mu zaupamo

On vas bo tudi do konca utrdil. Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo, v odnos s svojim Sinom Jezusom Kristusom. Amen.

Go to Top