Moč križa

3 decembra, 2017

Tema: VELIKA NOČ

Moč križa

Moč Križa, odpira vrata za rešitev po veri

Beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost; nam, ki smo na poti rešitve, pa je Božja moč. Saj je pisano: Uničil bom modrost modrih, razumnost razumnih bom zavrgel. Kje je modrec, kje je pismouk, kje razpravljavec sveta? Mar ni Bog modrosti tega sveta obrnil v norost? Ker pač svet prek modrosti ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog po norosti oznanila sklenil rešiti tiste, ki verujejo. Judje namreč zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo križanega Mesija, ki je Judom v spotiko, poganom norost. Tistim pa, ki so poklicani, Judom in Grkom, je Mesija, Božja moč in Božja modrost. Kajti Božja norost je modrejša od ljudi in Božja slabotnost močnejša od ljudi. 1 Kor 1, 18-25 SSP

Vsem ki gredo v pogubo, se jim zdi nesmiselno, da je Jezus na križu umrl za naše grehe. Človeška modrost, filozofija, je pred Bogom prazna, če ne priznava Boga. Človek ne more spoznati Boga na temelju svoje modrosti, saj potem Bog ne bi bil več Bog. Judom je bil križ spotika, saj Bog za njih ne more umrelti križu. Grkom je bil križ nekaj preveč enostavnega za njihovo modrost in filozofijo. Toda, apostol Pavel, ki je doživel moč in spoznal Boga, je zapisal: “ Mi pa oznanjamo križanega Mesijo in tisti, ki zverujejo vanj, je Božja moč in Božja modrost, ki vodi v odrešitev.

Če je bil križan Emanuel, “Bog z nami”, potem je resnično potrebno razmisliti o tem, kakšen je Bog? Kakšne vrste Bog je ta, ki bi za nas izkrvavel in umrl? Podrobneje si poglejmo trpljenje na križu, ki nam odpira vrata, da smo lahko odrešeni izključno po veri.

Bi kdaj pomislili, da je človek, ki umira na križu, definicija ljubezni, sama ljubezen?

Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Jn 3, 16 SSP

Bi kdaj pomislili na nepravično sojenje Jezusu in si rekli, da se nad vsem tem kaže popolna pravičnost  Boga.

Njega je Bog javno določil, da bi bil s svojo krvjo orodje sprave, h kateri prideš po veri. S tem je hotel pokazati svojo pravičnost, tako je v svoji potrpežljivosti odpustil prej storjene grehe. Rim 3, 26 ssp

Bi kdaj pomislili, da bi Vsemogočni nepreklicno pokazal svojo moč tam, pribit na križu med navadnima zločincema. Na človeku v smrtnih mukah na videz ni nič mogočnega. A ko tam visi, stre kači glavo, zveže močnega, izžene vladarja tega sveta, uniči smrt, javno izpostavi sile mračnosti in slavi zmago nad njim.

Kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove silne moči, ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem. In vse je položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse kot glavo Cerkvi. Ef 1, 19-22 SSP

Na križu vidimo resnično, čisto moč, uporabljeno kot je treba: za blagoslov. Križ je napad Božje svete ljubezni na nečloveškost človeka in tiranijo zla. Na križu vidimo, kako ponižen, kako razdajojoč se, kako popolno daražljiv in usmiljen je živi Bog.

Njegova luč, razkaže našo temo

Njegova ponižnost, razgalja našo ošabnost, njegova nedožnost, našo krivdo. Njegova popolna daražljivost, razkriva našo sebičnost. V križu ne vidimo samo Božje dobrote, ampak tudi lastno sprevrženost, grešnost.

Zato je naša odrešitev od Golgote naprej, kjer je Jezus umiral za nas, odvisna od naše vere.

Ker pač svet prek modrosti ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog po norosti oznanila sklenil rešiti tiste, ki verujejo.  1 Kor 1, 21 SSP

Če želimo odpuščanje svojih grehov, večno življene, spoznati Božjo moč, ki se je razodela na križu – moramo svoja srca v veri odpreti Jezusu in ga povabiti v svoje srce. On je vse storil, naša dobra dela, modrost, znanje ne zadošča. Lahko smo najbolj izobraženi, pravični, toda pred Bogom je naša pravičnost kot umazana obleka. Apostol Pavel je to razumel, čeprav je bile den od največjih intelektualcev tistega časa. Molimo: “Bog odpusti mi grehe, spremeni moje življenje po svoji moči. Amen.

Go to Top