Moč evangelija danes I 3. del

28 maja, 2017
Moč evangelija danes I 3. del

Še nekaj zaključnih misli o pridigah, Moč evangelija danes.

Bog želi, da je naše življenje pod njegovo zaščito. Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. 1 Tes 5, 23 SSP

Duh, duša in telo naj bodo ohranjeni, neoporečni. Bodimo popolni nas spudbuja Božja beseda.

Vemo, da negativne okoliščine vplivajo na našo psiho. Mnogi negativni dogodki imajo uničujoč vpliv na naše življenje. Bog želi zaščititi in obvarovati in nam podarja moči Svetega Duha.

Ko ne žalostimo in ne ugašamo Svetega Duha, kaj se zgodi?

Sveti Duh želi v našem življenju delovati v vsej svoji polnini in moči. Ena izmed pomembnih stvari, ki jih dela moč Svetega Duha, je tudi, da nam pomaga izogibati se negativnim dejavnikom, ki uničujejo naša življenja. Bog želi, da je naše celotno bitje pod njegovo zaščito. Ne želi, da bi doživljali veliko bolečine, ampak želi, da bi bilo naše življenje izpolnjeno z Njegovim mirom in veseljem. Moč Svetega Duha nas vsakodnevno želi izponiti z upanjem, radostjo in novo močjo za življenje.

Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju, da bi bili v môči Svetega Duha polni upanja. Rim 15, 30 SSP

Jezusova delovanje in učenje je veliko upanje in spodbuda za nas

Ko je prišel z gore, so ga spremljale velike množice. 2 In glej, pristopil je gobavec, se poklonil pred njim do tal in rekel: »Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.« 3 Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: »Hočem, bodi očiščen!« In pri priči je bil očiščen gob. 4 Nato mu je Jezus rekel: »Glej, da nikomur ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi dar, ki ga je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« 5 Ko je prišel v Kafarnáum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil 6 ter govoril: »Gospod, moj služabnik leži doma hrom in hudo trpi.« 7 Jezus mu je rekel: »Pridem in ga ozdravim.« 8 Stotnik pa mu je odgovoril: »Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. 9 Kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj ter rečem temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stôri to‹ in stori.« 10 Ko je Jezus to slišal, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem: »Resnično, povem vam: Pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere! 11 Povem vam, da jih bo veliko prišlo z vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo z Abrahamom, Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu. 12 Sinovi kraljestva pa bodo vrženi ven v najzunanjejšo temo; tam bo jok in škripanje z zobmi.« 13 Stotniku pa je Jezus rekel: »Pojdi, in kakor si veroval, naj se ti zgodi!« In služabnik je ozdravel tisto uro. 14 Ko je Jezus prišel v Petrovo hišo, je videl, da njegova tašča leži in ima vročico. 15 Dotaknil se je njene roke in vročica jo je pustila. Vstala je in mu stregla. 16 Ko se je zvečerilo, so privedli k njemu veliko obsedenih. Z besedo je izgnal duhove in ozdravil vse bolnike. 17 Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju: On je odvzel naše slabosti in odnesel naše bolezni. Mt 8, 1-17 SSP

Jezus je deloval v moči in nam daje Svetega Duha, da delamo isto

Ali Jezus želi pomagati? ” Hočem, bodi očiščen je odgovoril gobavcu. ” Kako priti do Jezusove pomoči? Primer nam je stotnik, kateremu je Jezus rekel: “ Pojdi in kakor si veroval, naj se ti zgodi. “ Jezus je prišel, da ozdravi naše rane in bolezni.

V Božjih in naših rokah je delovanje Svetega Duha. Moč in delovanje prihaja od Boga, nam pa je dal svobodno volja ali ga bomo v veri iskali. Amen.

Go to Top