Moč evangelija danes I 2. del

14 maja, 2017
Moč evangelija danes I 2. del

Že smo zadnjič povedali o dveh velikih nevarnostih za cerkev:

1. Žalostitev Svetega Duha

2. Ugašanje Svetega Duha

Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo. 30 Ne žalostite Božjega Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve. 31 Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. Ef 4, 29-31 SSP

Ko žalostimo Svetega Duha je samo en način, da to uredimo.

Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Ef 4, 32 SSP

Ko uničujemo človeške odnose, žalostimo ljudi in Svetega Duha. Da lahko ponovno zgradimo odnose z ljudmi in Svetim Duhom, moramo odpuščati in hkrati prositi odpuščanja. Kjer smo žalostili Svetega Duha, moramo prositi odpuščanje našega Boga. Kjer smo porušili odnose z ljudmi, moramo urediti odnose z njimi. Samo tako se lahko v naša življenja in v življenje Cerkve vrne moč evangelija. Če urejanje odnosov s Svetim Duhom in z ljudmi ni redna praksa v našem krščanskem življenu, bo naše srce postalo zagrenjeno in trdo – IZGUBILI BOMO MOČ SVETEGA DUHA. Vrnili se bomo nazaj v duhovno temo in postali duhovno mrtva generacija.

Umrl pa je Nunov sin Józue, GOSPODOV služabnik, star sto deset let. 9 Pokopali so ga na ozemlju njegove dediščine, v Timnát Heresu, na Efrájimskem pogorju, severno od gore Gáaš. 10 Tudi ves tisti rod se je pridružil svojim očetom. Za njim je nastopil drug rod, ki ni poznal GOSPODA in tudi ne njegovih del, ki jih je storil v prid Izraelu. 11 Izraelovi sinovi so delali, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, in služili Báalom. 12 Zapustili so GOSPODA, Boga svojih očetov, ki jih je izpeljal iz egiptovske dežele, ter hodili za drugimi bogovi, za bogovi ljudstev, ki so prebivali okoli njih, in jih molili. Tako so razjezili GOSPODA. Sod 2, 8-12 SSP

Letos se spominjamo 500 let začetka reformacije, kako danes veruje Evropa v moč evangelija?

Nekateri ljudje danes rečejo: “ Kaj so me naučili moji starši to bom ostal. Jaz pa te vprašam, a so ti starši govorili o evangeliju in njegovi moči?  Če te niso, si v istem problem kot generacija po Jozuetu. “

Danes je nov dan, Božji načrt se izpolnjuje, Jezus nas kliče, da se spreobrnemo

Bog je zatisnil oči nad časi, ko so ljudje tavali v nevednosti; zdaj pa naroča, naj se vsepovsod vsi spreobrnejo. Apd 17, 30 SSP

Moj evangelija, Jezus, prinaša nov stil življenja.

Zato vas jaz, jetnik v Gospodu, opominjam, da živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani, 2 v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug drugega. 3 Prizadevajte si, da ohranite edinost Duha z vezjo miru: 4 eno telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani v enem upanju svojega poklica. Ef 4, 1-4 SSP Živimo vredno klica s katerim smo bili poklicani. PRIZADEVAJMO SI, DA OHRANIMO EDINOST DUHA Z VEZJO MIRU, eno telo, en Duh.

Ne ugašajmo Svetega Duha

Prosimo pa vas, bratje, zavedajte se, kdo so tisti, ki s trudom delajo med vami in so vaši predstojniki v Gospodu ter vas opominjajo; 13 zaradi njihovega dela imejte do njih največje spoštovanje in ljubezen. Živite v miru med seboj. 14 Opominjamo pa vas, bratje: opozarjajte tiste, ki nočejo delati, tolažite malodušne, podpirajte slabotne, bodite potrpežljivi z vsemi. 15 Glejte, da bi kdo ne vračal komu hudega s hudim, ampak si zmeraj prizadevajte za to, kar je dobro za vas in za vse. 16 Zmeraj se veselite.  17 Neprenehoma molíte. 18 V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas.  19 Duha ne ugašajte.  20 Preroštev ne zaničujte. 21 Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. 22 Zla, pa naj bo kakršno koli, se vzdržite. 23 Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. 1 Tes 5, 12- 23 SSP

Tukaj imamo čudoviti način kako naj živimo, da ne bomo ugašali Svetega Duha. Imejmo pravilen odnos do vodij v cerkvi. Molimo za njih, da jih Bog vodi. Mi jih včasih raje kritiziramo, namesto, da bi jih spoštovali in podpirali. Živimo v miru med seboj. Pomagajmo slabatnim, malodušnim, obupanim, razočaranim. Odpuščajmo in vračajmo hudemu z dobrim. Zmeraj se veselimo, saj nas Bog ljubi, odpustil nam je grehe, zbrisal preteklost in nam daje novo življenje. Neprenehoma molimo: prosimo Boga za vodstvo, modrost in pomoč na vsakem koraku našega življenja. Ne zaničujmo preroštev, čudežev, nadnaravnega delovanja Boga. Vse preizkušajmo, analizirajmo, kaj je dobro za naše življenje. Tako bomo vsak dan bolj posvečeni in želeli biti v Božji bližini. Bog želi za naše življenje najboljše: “ Da boste popolni, duh, duša in telo, naj bodo neoporečni. “

Ne žalimo, ne ugašajmo Svetega Duha, saj brez njega na tej zemlji samo životarimo in smo duhovno mrtva generacija brez Boga. Amen.

Go to Top