Moč evangelija danes I 1. del

7 maja, 2017
Moč evangelija danes I 1. del

Eden izmed vas jih je podil tisoč, kajti GOSPOD, vaš Bog sam se je bojeval za vas, kakor vam je govoril. Joz 23, 10 SSP

Skrbno pazite na svoje življenje, da boste ljubili GOSPODA, svojega Boga. 12 Kajti če odpadete in se oklenete ostanka teh narodov, teh, ki ostanejo z vami, in boste z njimi stopali v svaštvo ter prišli mednje in oni med vas, 13 zagotovo vedite, da GOSPOD, vaš Bog, ne bo več pred vami preganjal teh narodov, ampak vam bodo zanka in past, bič na vaših bokih in trni v vaših očeh, dokler ne izginete s te lepe zemlje, ki vam jo je dal GOSPOD, vaš Bog. Joz 23, 11-13 SSP

Vidimo veliko razliko, ko je z nami Bog in ko izgubimo njegovo vodstvo in moč. Z božjo močjo jih lahko podimo tisoč, brez Boga propada narod.

Živimo v času, ko imajo ljudje toliko problemom v svojem življenju in nimajo nobene moči, da bi pomagali drugim. Do leta 2020 bodo psihične težave največji problem ljudi. Kako bomo pregnali ali pomagali tisoč ljudem, če včasih ne  moremo rešiti svojih osebnih težav in problemov?

Kje je moč evangelija danes?

Poglejmo najprej prvo Cerkev.

Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. 43 Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamenj. 44 Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Apd 2, 42-44 SSP

Poznavanje besede, občestvo, molitev, božji strah, čudeži, ljubezen in skrb drug za drugeja, so bile značilnosti prve Cerkve. Že zadnjič smo povedali, da je center evangelija vstali Jezus. Moč evangelija vedno gradi, spreminja življenja in postavlja v ospredje vstalega Jezusa, ki nas je odrešil. Ko v Cerkve ni več teh znakov, je izgubila moč.

Kako lahko Cerkev izgubi moč evangelija?

Če se na kratko ozremo na Jezuetove besede: “ Skrbno pazite na svoje življenje, da boste ljubili Gospoda, svojega Boga. “ Joz 23,11SSP

To je temelj krščanskega življenja – LJUBITI BOGA. V ljubezni do Boga je zvestoba, zaupanje, poslušnost, smisel, veselje, moč, … Ko ljubimo Boga, potem se njegova moč razodeva skozi naše življenje. Kristjani toliko govorimo o hudičevi moči, njegovih trnjavah, delovanju, da posabimo na moč Boga. On ima moč in oblast, Jezus je odvzel moč in oblast hudiču na križu.

Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe 14 in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ. 15 Razorožil je vladarstva in oblasti ter jih javno izpostavil, ko je v njem slavil zmago nad njimi. 16 Naj vas potemtakem nihče ne obsoja zaradi jedi in pijače ali zaradi praznikov, mlajev in sobot. 17 Kajti vse te reči so senca prihodnjih, telo pa je Kristusovo. 18 Ne pustite, da vam vzame nagrado tak, ki se vdaja samoponiževanju in čaščenju angelov, ko vrta v svoja domnevna videnja in se brez vzroka napihuje v svojem mesenem umu, 19 ne drži pa se glave, iz katere se po sklepnih vezeh hrani in povezuje celotno telo in tako uspeva v Božji rasti. Kol 2, 13-19 SSP SSP

To je naša zmaga, naša moč, Bog ima vso moč in oblast. Še vedno je moč evangelija tako močna, da jih eden lahko preganja tisoč v duhovni borbi za Božje kraljestvo. Z močjo Boga lahko mnoge pripeljemo v Božje kraljestvo.

Kje, kdaj, kako, lahko izgubimo moč evangelija? Sveto pismo nam razodeva dve veliki nevarnosti za Cerkev:

1.  Žalostitev Svetega Duha

2.  Ugašanje Svetega Duh

1. ŽALOSTITEV SVETEGA DUHA

Poglejmo najprej, kje je je mesto Svetega Duh v Novi zavezi? ” Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas? “1 Kor 3, 16 SSP

Ko sprejmemo Jezusa za svojega osebnega Odrešenika, pride Sveti Duh v naše življenje. Mi smo tempelj v katerem prebiva Sveti Duh. V Stari zavezi je bil tempelj zgradba v kateri je bilo najsvetejše in je predstavljajo prostor  kjer se je razodeva Bog. Ko govorimo o delovanju Svetega Duha ali žalostitvi Svetega Duha V Novi Zavezi, govorimo o našem življenju, našem bitju, naši notranjosti. Nekaj kar se dogaja v naši intimi z našim Bogom, govorimo o odnosu med nami in Bogom.

V življenju kristjanov je zelo pomembno, kaj razmišljamo, kaj govorimo in seveda kaj delamo. Pomembno je s kom se družimo in zakaj. Naša duhovna rast ali padec se dogajata v naši notranjosti. Izraelci so odpadli od Boga, ker so se ukvarjali z napačnimi motivi ter z drugimi narodi. Drugim narodom bi morali predstavljati luč in sol tega življenja. Zaradi napačnih motivov pa so padli pod vplive poganskih narodov in začeli častiti razne malike.

Poglejmo odlomek, ki govori o žalostitvi Svetega Duha.

Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo. 30 Ne žalostite Božjega Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve. 31 Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. Ef 4, 29-31 SSP

Kaj opazimo v tem odlomku? Govora je o zelo osebni stvari človeka, nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust.  Naj izginejo med vami ujedljivost, besnenje, jeza, rohnenje, prekljinanje, hudobija, …

To povzroča v našem življenju žalostitev Svetega Duha. Podira naš odnos z Bogom in človekom. Vse bolj nas prevzema takšen stil življenje, vse bolj vpliv Svetega Duha v našem življenju izgublja moč. Če nič ne ukrenemo, ne spremenimo, začnemo nekega dne živeti življenje brez vsakega vpliva Boga. Kaj se zgodi? Duhovna slepota. Brez delovanja Boga v našem življenju je človek duhovno slep. Zaradi nevednosti, ki je v njih, in zaradi trdote njihovega srca jim je razum otemnel in so se odtujili Božjemu življenju. Ef 4, 18  SSP

Samo Sveti Duh nam lahko odpre duhovne oči, omehča trdoto človeškega srca in odstrani duhovno slepoto. Potrebno je slišati evangelij in odpreti svoje srce – da potem lahko Sveti Duh opravi svoje delo v našem srci.

Kaj moramo storiti, ko žalostimo Svetega Duha?

Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Ef 4, 32 SSP

Ko uničujemo človeške odnose, žalostimo ljudi in Svetega Duha. Da lahko ponovno zgradimo odnose z ljudmi in Svetim Duhom, moramo odpuščati in prositi odpuščanja. Kjer smo žalostili Svetega Duha, moramo prositi odpuščanje našega Boga. Kjer smo porušili odnose z ljudmi, moramo urediti odnose z njimi. Samo tako se lahko vrne moč evangelija v naše življenje, v življenje Cerkve.

Se nadaljuje.

Go to Top