Ko se srečata Božje in človeško kraljestvo

3 novembra, 2019
Ko se srečata Božje in človeško kraljestvo

Božje kraljestvo

Božje kraljestvo se je razodevalo skozi Jezusa. Ko so se prepeljali na drugo stran, so prišli na kopno, v Genezaret. Ljudje tistega kraja so ga prepoznali. Poslali so po vsej tisti okolici in privedli predenj vse bolnike. Prosili so ga, da bi se samo dotaknili roba njegove obleke, in tisti, ki so se ga dotaknili, so bili rešeni. Mt 14, 34-36 SSP

Božje kraljestvo se je razodevalo skozi apostole – Cerkev. Po rokah apostolov se je dogajalo veliko znamenj in čudežev med ljudmi; in vsi so se enodušno zbirali v Salomonovem stebrišču. Od drugih se jim nihče ni upal pridružiti, ljudstvo pa jih je zelo cenilo. Vse bolj je rastlo število mož in žená, ki so verovali v Gospoda.  In tako so prinašali bolnike na ceste ter jih polagali na ležišča in nosila, da bi se, kadar je šel Peter mimo, vsaj njegova senca dotaknila katerega izmed njih. Tudi iz krajev v okolici Jeruzalema so prihajali ljudje in prinašali bolnike in takšne, ki so jih mučili nečisti duhovi; in vsi so bili ozdravljeni. Apd 5, 12-16 SSP

Božje kraljestvo se je razodevalo skozi službo apostola Pavla. Bog je po Pavlovih rokah delal nenavadne čudeže, tako da so ljudje prinašali bolnikom robce ali rute, ki so se dotaknile Pavlovega telesa, in bolezni so izginjale in zli duhovi so jih zapuščali. Apd 19, 11-12 SSP

Bog želi razodeti svojo slavo, moč in kraljestvo, da bi človeštvu pomagal.

Človeško kraljestvo

Zdaj pa poglejmo , kako se odzove človek na Božje kraljestvo, če ga ne želi sprejeti, oziroma želi ostati v človeški oblasti in moči. Ko pa je sedèl na sodnem stolu, mu je njegova žena poslala sporočilo: »Nič ne imej s tem pravičnim, kajti danes sem v sanjah veliko trpela zaradi njega.« Véliki duhovniki in starešine so pregovorili množico, naj zahtevajo Baraba, Jezusa pa dajo umoriti. Upravitelj jim je odgovoril: »Katerega od teh dveh hočete, da vam izpustim?« »Baraba,« so rekli. »Kaj naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus?« jim je rekel Pilat. Vsi so dejali: »Križan naj bo!« Rekel jim je: »Kaj je vendar hudega storil?« Oni pa so še bolj kričali: »Križan naj bo!« Ko je Pilat videl, da nič ne pomaga, ampak da hrup čedalje bolj narašča, je vzel vodo, si vpričo množice umil roke in rekel: »Nedolžen sem pri krvi tega človeka. Vi glejte!« Vse ljudstvo je odvrnilo: »Njegova kri na nas in na naše otroke!« Tedaj jim je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga je izročil, da bi bil križan. Mt 27, 19-26 SSP

Pilat je podlegel duhovnim voditeljem, ki so bili proti Jezusu. Zaradi pritiska množice, čeprav je razglasil, da ne vidi na Jezusu nobene krivde, je dovolil, da križajo Jezusa. Tedaj so se polni nevoščljivosti dvignili véliki duhovnik in njegovi somišljeniki iz ločine saducejev. Prijeli so apostole in jih vrgli v mestno ječo. Apd 5, 17-18 SSP

Poklicali so apostole, jih dali pretepsti in jim zabičali, da ne smejo govoriti v Jezusovem imenu; nato so jih izpustili. Apd 5, 40

Apostoli, prva cerkev je bila preganjanja za radi nevoščljivosti. Nato je šel v shodnico, tam je kake tri mesece pogumno govoril, razpravljal in jih prepričeval o Božjem kraljestvu. Toda nekateri so se zakrknili in se niso dali prepričati, temveč so pred. Apd 19, 8-9 SSP

Ko človek zakrkne svoje srce in se ne da prepričati Božjemu kraljestvu, postane njegov sovražnik. Božje kraljestvo nima nič skupnega: s človeško preračunljivostjo, negativnim vplivom, nevoščljivostjo, zakrnjenostjo srca. Bog želi osvoboditi naša srca, da bi živeli in ne uničevali življenja.

Jezus je izpolnil svoje poslanstvo. Apostoli, prva cerkev je oznanjala naprej. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Iz 53, 5 SSP

In apostoli so zapustili véliki zbor, veseli, da so bili vredni trpeti zasramovanje zaradi Imena. Dan za dnem so v templju in po hišah neutrudno učili in oznanjali evangelij o Kristusu Jezusu. množico sramotili Pot. Apd 5, 41-42 SSP

Božjega kraljestva ne moreš zaustaviti, lahko ga samo zavržeš

Tudi danes se srečujeta Božje in človeško kraljestvo. Vsak človek se v nekem trenutku svojega življenja znajde pred odločitvijo, kaj bo storil z Božjim kraljestvom? Glas kliče: V puščavi pripravite pot GOSPODU, zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu! Vsaka dolina naj se vzdigne in vsak hrib in grič naj se poniža, kar je vijugasto,   naj bo ravno, in grebeni naj bodo ravnina. Razodelo se bo GOSPODOVO veličastvo in videlo ga bo hkrati vse meso, kajti GOSPODOVA usta so govorila. Iz 40, 3-5 SSP

Trava se posuši, cvetica ovene, ko GOSPODOV dih pihne vanjo; zares, ljudstvo je trava. 8 Trava se posuši, cvetica ovene, beseda našega Boga pa obstane na veke.« Iz 40, 7-9 SSP

Komu torej hočete primerjati Boga, kakšno podobo hočete postaviti poleg njega? Malika je ulil kovač, zlatar ga je prevlekel z zlatom, srebrar s srebrnimi verižicami. Kdor je bil preubog za takšen dar, je izbral les, ki ne trohni, in si poiskal spretnega rezbarja,da bi naredil malika, ki se ne bo majal.Mar ne poznate, ali ne slišite? Ali vam ni oznanjeno od začetka,mar ne razumete temeljev sveta? On je, ki prestoluje nad zemeljskim krogom, katerega prebivalci so kakor kobilice, ki razprostira nebo kakor pregrinjalo, ga razpenja kakor šotor za prebivanje. On, ki daje v nič kneze, spravlja v zmedo zemeljske sodnike.Komaj so vsajeni, komaj vsejani, komaj se njihovo steblo ukorenini v zemlji, že pihne vanje, da se posušijo in vihar jih odnese kakor strnje.»Komu me torej hočete primerjati, da bi mu bil enak?« govori Sveti. Povzdignite kvišku svoje oči in poglejte: kdo je ustvaril te reči? On, ki izpeljuje njihovo vojsko po vrsti in kliče vse po imenu: zaradi njegove vrhovne oblasti in silne moči nobena ne manjka. Iz 40, 18-25 SSP

Ali bomo vladali s svojo človeško močjo in s svojim kraljestvom ali pa se bomo ponižali in dovolili, da Božje kraljestvo vstopi v naša življenja? Ne zavrzimo trenutka, ko se bomo srečali z Božjim kraljestvom, da le-to ne bo šlo mimo nas. Za nekatere je prav zdaj ta trenutek. Amen.

Go to Top