Kaj nam lahko da le Bog?

27 avgusta, 2017
Kaj nam lahko da le Bog?

Naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem v vodi,da se on razodene Izraelu.« In Janez je izpričal: »Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat v vodi,mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem Duhu.«  Jn 1, 29-33 SSP

Janezu Krstniku je bilo razodetu, da je Jezus ta, ki krščuje v Svetem Duhu. Pomeni, da je to nekaj, kar nam lahko da le Jezus. Tudi Jezus je učil, da bodo učenci krščeni v Svetem Duhu, kar je pomenilo, da bodo prejeli posebno moč.

Dejstvo je, da vsi mi iščemo moč za naše življenje, in to na različnih mestih ter v različnih stvareh. Poglejmo najprej nekaj primerov ljudi v Bibliji, ki so iskali moč za svoje življenje.

Samarijanka je iskala, svojo moč v idealnem moškem. Rekel ji je: »Pojdi in pokliči svojega moža in pridi sem!« 17 Žena je odgovorila in mu rekla: »Nimam moža.« Jezus ji je rekel: »Dobro si rekla: ›Nimam moža‹; kajti pet mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. To si prav povedala.« 19 Žena mu je dejala: »Gospod, vidim, da si prerok. Jn 4, 16-19 SSP

Bogat mladenič v bogastvo. Jezus mu je rekel: »Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hôdi za menoj!« 22 Ko je mladenič slišal to besedo, je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje. Mt 19, 21-22 SSP

Duhovniki in farizeji v oblasti. Véliki duhovniki in farizeji so sklicali zbor in govorili: »Kaj naj storimo? Ta človek namreč dela veliko znamenj. Če ga pustimo kar tako, bodo vsi verovali vanj. Prišli bodo Rimljani in nam vzeli sveti kraj in narod.« Jn 11, 47-48 SSP

To so pomembne potrebe v našem življenje, toda, če so to naša edina moč, bomo razočarani. Vse te stvari lahko mogoče delujejo nekaj časa. Ženi je nekaj časa delovalo in potem je iskala drugega moškega, veliko bogastva, hitro preide v željo še več, oblasti se hitro menjajo in ostanemo praznih rok.

Jezus krščuje v Svetem Duhu, to je moč, ki nam jo lahko da le Bog in mnogi se tega v svojem življenju ne zavedajo

To so potrebovali tudi učenci. Bili so z Jezusom, prejeli so Duha, videli so vstalega Jezusa, toda ko se je Jezus poslavljal od njih, jim je dal, naj čakajo na obljubo.

Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živi: štirideset dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na Očetovo obljubo, »o kateri ste slišali od mene; zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu«. Apd 1, 3-5 SSP Vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu. Jezus pove isto, kot je bilo razodetu Janezu Krstniku.

Kaj bi naj krst v Duhu pomenil za Cerkev danes?

1Mi danes potrebujemo moč Svetega Duha. Sveti Duh nadaljuje delo, ki ga je opravljal Jezus.

2Močna izkušnja z Bogom, vedno prinaša spremembo v življenju. Ljudje pa smo nagnjeni k temu, da se spremembam upiramo.

3Če želimo rasti v svojem delovanju za Kristusa, se moramo biti pripravljenji spremeninjati. Bog želi neprekinjeno vplivati na božje ljudstvo s svojo močjo. Naše največje poslanstvo je Mt 28, 18-20, ki ga velikokrat opravljamo tako neuspešno.

4Krst v Svetem Duhu je opolnomočenje zavoljo pričevanja. Sveto pismo nas poziva, naj delimo dobroto Boga z vsemi narodi, naprej s tistimi, ki so nam blizu in tudi s tistimi, ki so daleč.

5Naloga Cerkve je, da oznanja evangelij – veselo novico, zdravi bolne, prerokuje, navdušeno slavi Boga, …

Kaj se je zgodilo v prvi Cerkvi, ko je doživela krst v Svetem Duhu? V 2. poglavju Apostolskih del vidimo, da Cerkev ni mogla biti prikrita, ampak je imela vpliv izven svojih zidov. Prej so se učenci prestrašeni skrivali, zdaj pogumno oznanjajo.  To moč potrebujemo tudi danes, da ljudje doživijo moč in spremembo v našem življenju. Cerkev se danes velikokrat ukvarja s stvarmi, ki nimajo nobenega pozitivnega vpliva na okolico.  To moč nam lahko da samo Bog, tega se moramo zavedati.

Kako lahko prejmemo, to kar nam lahko da  le Jezus?

Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: »Bratje, kaj naj storimo?« Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.« Apd 2, 37-39 SSP

1Spreobrnite se, obrnite se nazaj k Bogu, Jezusu.

2Molimo, prosimo, samo Jezus nas lahko krsti v Svetem Duhi in da moč, da uspešno oznanjamo evangelij, ki daje moč in vse novo.

Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na Očetovo obljubo, »o kateri ste slišali od mene; zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu«. Apd 1, 4-5 SSP AMEN

Se nadaljuje.

Go to Top