Jezus te želi umiti

9 maja, 2021

Pridigar: Srečko Krajnc

Pri pashalni večerji, tik preden so Jezusa izdali, si je Jezus vzel čas in učencem umil noge. V tem Jezusovem dejanju služenja se skriva zares veliko sporočilo za vse nas. Čeprav je Jezus vedel, da mu je Oče dal v roke vse in da ima v sebi Božjo moč, se je vseeno ponižal in začel učencem umivati noge. Imel je status Božjega Sina, toda tega statusa se ni oklepal, ampak ga je dal na stran, da bi lahko bil ponižen vse do svoje smrti na križu.

Čiščenje nog so v tistem času opravljali le najnižji služabniki ali sužnji. Tega niso delali niti običajni služabniki. Izraelci judovskim služabnikom običajno niso dovolili delati kaj takega. V Izraelu so to opravljali le poganski sužnji.

Go to Top