Jezus stoji pred teboj v vsej prijaznosti in ljubezni

12 marca, 2017

Tema: LJUBEZEN

Jezus stoji pred teboj v vsej prijaznosti in ljubezni

Katere ljudi najrajši srečamo? Prav gotovo tiste, ki so prijazni z nami. Če srečamo takšne ljudi, se nekaj odpre v našem srcu. V Tituvem pismu 3,3-5 beremo: **Saj smo bili mi nekoč neumni, nepokorni in v zablodah. Stregli smo najrazličnejšim poželenjem in nasladam.  Živeli smo v hudobiji in nevoščljivosti. Neznosni smo bili in sovražili drug drugega. Ko pa sta se pojavili dobrota in človekoljubnost  Boga našega odrešenika, nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu.**

Pojavili sta se Božja dobrota in Njegova ljubezen do nas ljudi! Nihče ni tako dober oziroma prijazen do človeka kot Jezus. V čem vidimo ali spoznavamo to prijaznost in dobroto?

Brali smo, da je Bog, da je Jezus  Kristus človekoljuben, da je prijatelj ljudi! Prijatelji so ljudje, ki nas imajo radi v dobrem in zlu; to so ljudje, s katerimi delimo stvari, ki jih z drugimi ne moremo deliti. Jezus je postal naš prijatelj, ker želi z nami deliti tisto, kar je v Njegovem srcu.

Prebrali bomo še Božjo besedo iz prvega Janezovega pisma 4,9: **Božja ljubezen do nas (ali Božja prijaznost do nas) pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem.** Jezusova prijaznost in ljubezen se kaže v tem, da je zapustil nebesa, ker je videl, da ljudje, na zemlji, potrebujejo odpuščanje in skupnost z Bogom.

Ko je Jezus prišel na ta svet, je svojo prijaznost pokazal na različne načine. Ko je bil povabljen na poroko, je doživel stisko ljudi. Zmanjkalo je vina; organizatorji poroke so slabo načrtovali in vina več ni bilo. Kaj je na tej poroki storil Jezus? V svoji prijaznosti in dobroti do ljudi je vodo  spremenil v vino.

Potem je Jezus k sebi poklical veliko tistih, ki so bili bolni. Ker so bili v stiski, jih je ozdravil. Ljudje so bili ozdravljeni razno raznih bolezni!

Nekoč je njegove učence na jezeru dohitel vihar. Ukazal je vetru naj se umiri in rešil svoje učence, ki so bili v stiski.

Jezus je prišel na ta svet zaradi naše stiske, zaradi naših grehov, zaradi naših problemov, zaradi naših bolezni. Ni prišel zato, da bi ustanovil novo religijo. Stiska nas ljudi je bila razlog, da je prišel na ta svet!

Nekoč je govoril pet tisočim ljudem in so postali lačni. Potrebno jih je bilo nahraniti. Kaj je Jezus storil? Pomnožil je kruh in ribe, (pet kruhov in dve ribi) ki so bile na razpolago in  nahranil je vse prisotne.

Jezus je poskrbel  tudi za posameznike! Jezus se je srečal pri Jakobovem stonencu z Samarijanko. Prišla sta v pogovor in v tem pogovuru je Samarijanka spoznala,  da Jezus ima nekaj, kar bi izpolnilo njeno srce. Pogovarjala sta se o smislu življenja, o vodi večnega življenja. Pa čeprav je Samarijanka že imela šestega moža, ji je nekaj najpomemnejšega manjkalo.  Njeno srce ni bilo zadovoljno in izpolnjeno. Jezus je Samarijanki povedal: **Vsak kdor bo pil vodo iz Jakobovega vodnjaka bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu bom jaz  dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Samarijanka mu je rekla. Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat!** (Janez 4,13-15) Če bi sedaj dalje brali Božjo besedo, bi prebrali, da je Samarijanka sprejela Jezusa v svoje srce in takoj je začela Jezusa oznanjati svojim sorodnikom, znancem in Sveto pismo pravi, da je veliko  Samarijanov iz tistega mesta začelo verovati v  Jezusa!

Jezus se je dotikal ljudi v njihovi stiski in jim pomagal na čudežen način!

Veliko je ljudi, ki Jezusa ne vidijo kot prijaznega in dobrotljivega. Veliko ljudi ima sliko o Bogu, ki v svoji strogosti samo čaka, koga bo udaril; ki samo gleda in išče ali sem naredil kaj narobe. Veliko ljudi ima napačno predstavo, napačno sliko o Jezusu.

Prvo, s čemer se je Jezus približal ljudem, je bila njegova prijaznost in dobrota do človeka. Tudi v tem jutru ti Jezus kot prvo, ponuja svojo prijaznost in dobroto, ker vidi tvojo stisko in ti želi pomagati.

Skupaj bomo pogledali primer iz Svetega pisma, ki nam Jezusova prijaznost pokaže na čudovit način. To je primer iz Janezovega evangelija 8,3-4 vrstica: **Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu rekli: „Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju.“** Predstavljajte si to situacijo: verski voditelji, pismouki in farizeji, stojijo v krogu, v sredi pa žena, ki so jo zasačili v grehu. Po Mojzesovi postavi so imeli vso pravico, da jo kamnajo. Zdaj Jezusa postavijo v to situacijo. Kaj naj Jezus pove za to situacijo? Pri Jezusu vidimo tisto, česar ti ljudje, verski vodje, niso imeli. To je Njegova prijaznost do človeka, Jezusova dobrota, Jezusova ljubezen. Jezus je videl stisko v srcu ljudi.

Najprej se je obrnil k pismoukom in farizejem, ki so pritiskali na to ženo. Ta žena je bila v smrtnem strahu. Po postavi Stare zaveze bi jo morali kamnati in ubiti! Trepetala je, ker je vedela, da ji verjetno bije zadnja ura. Jezus jo je rešil kot prvo pritiska teh ljudi. Tako jih je nagovoril, da nenadoma nobeden od njih ni mogel vreči prvega kamna v njo.

Tu spoznamo Jezusovo srce! JEZUS ne želi ljudi obsoditi zaradi tega, kako živijo! Kot prvo, Jezus želi človeku pomagati v njegovi stiski, Jezus želi človeku pomagati tako, da bo stiska in potreba rešena pri koreninah. Jezusov cilj ni, da človeka obsodi! Jezus se je obrnil k tej ženi, ki so jo zasačili v grehu. Obrnil se je k njej z največjo prijaznostjo in dobroto kar si jo lahko predstavljamo. Ko so odšli vsi, ki so jo nameravali kamnati, se je lotil jedra njenega problema.

Jezus je prišel na svet, da bi se lotil našega problema, naše stiske pri koreninah. Prišel je, ker je videl globlje v srce te žene. On ni videl le prešuštva, oziroma greh v spolnosti, Jezus je videl, da izza tega leži globlji problem. Jezus je tej ženi želel pomagati, da bo rešila problem pri koreninah. Ko so vsi drugi odšli, je Jezus z enostavnim stavkom spregovoril njenemu srcu: “Pojdi in odslej ne greši več ; iztrgaj korenine iz svojega srca.“

Na žalost danes veliko ljudi misli in pravi takole: Bodite vendar malo prijazni in pustite ljudi z njihovimi grehi; to je njihova osebna stvar. Jezus pa je videl da je ta “njihova stvar”, njihova grešnost, globlje ležeča korenina, ki je uničila njihovo življenje.

Greh  uničuje  naše   življenje. Greh  nas  uničuje. Greh je sladek samo na začetku. Greh uničuje tudi naše odnose. Korenina vsega zla, vseh problemov v odnosih, je greh. Malo razmislimo, kje imamo probleme v medsebojnih odnosih. Mogoče je to zavračanje, jeza, neodpuščanje, pomankanje ponižnosti. Toliko je teh stvari, ki so lahko globoko v našem srcu.

Ta žena je doživela, kako ji je Jezus pomagal v njeni potrebi in stiski. Pomagal ji je tako, da ni odobraval ali akceptiral greha. Toda Jezus ni takoj začel z grehom, ampak je najprej želel pridobiti srce te žene. Jezusova prijaznost, njegova dobrota je rešila stisko in potrebo te žene pri korenini.

Jezusova cerkev ima nalogo, da dnevno prakticira Jezusovo prijaznost in njegovo dobroto. Kristjani bi morali biti najbolj prijazni ljudje na tem svetu! Tu ne mislim tiste površinske prijaznosti. Tu mislim takšno prijaznost in   ljubeznivost,  kot  jo  je  izkazal  Jezus,  naš Gospod.   On je sprejemal ljudi takšne, kot so bili. Jezus je bil sredi grešnikov, pa vendar se ni umazal! Mi kot Jezusova cerkev moramo imeti več te Jezusove ljubezni, da ljudje okrog nas v največji stiski in v najtemnejšem grehu čutijo, da jih Jezus ljubi!

Samo Jezusova prijaznost, Njegova dobrota odpira srca ljudi. Če želimo oznanjati Jezusov evangelij, sporočilo odrešenja, se moramo naučiti, da postanemo najbolj prijazni ljudje tega sveta. Tako se bodo srca ljudi odpirala; videli bomo, kako bo Bog odpiral srca ljudi. In ko ljudje odprejo svoje srce, potem se lahko lotimo njihovega problema pri koreninah; tedaj lahko govorimo z njimi o razlogih njihove stiske.

Jezus je vedno ločeval problem človeka in samega človeka. Človeka je vedno ljubil in ga je srečal v svoji prijaznosti in dobroti.

Kadar ljudje tega niso sprejeli, kot naprimer farizeji, takrat jih je grajal z najbolj ostrimi besedami. Farizeje in pismouke, ki so odklanjali Božjo milost in mu niso verjeli, je ostro obsodil! Grešnike pa, ki so se zatekali k njemu, je ljubil z največjo ljubeznijo.

Dragi brat, draga sestra, dragi obiskovalec bogoslužja: Jezus te danes želi srečati v svoji prijaznosti in dobroti!

Bog ima za vsakogar, ki smo prišli semkaj, popolnoma oseben in direkten namen. On želi, da te sreča tako, kot ti ravnokar potrebuješ! Jezus te želi srečati v tvoji potrebi in v tvoji stiski. Mogoče vidiš samo svojo stisko, toda razmisli, kaj je v ozadju tvoje stiske, kje so korenine te stiske.  Kaj bi ti rekel Jezus, če bi sam stal pred njim?

Tvoja stiska ima korenine in Jezus ti to jutro želi povedati: „Pridi, iztrgaj te korenine.“ Vem, da korenine znajo biti zelo žilave in odporne! Jezus želi rešiti tvojo stisko. Zato se te želi dotakniti pri koreninah. Kolikokrat nas je Gospod že nagovoril zaradi točno določene korenine. Mi pogosto vzamemo škarje in odrežemo tisto, kar štrli iz zemlje, ko Jezusa prosimo: “Odpusti mi Jezus!“

Potem gremo iz cerkve in že naslednji dan delamo isto, kot smo delali do sedaj! Jezus se želi dotakniti korenine. Potrebna  je motika, da bodo korenine odstranjene.

Jezus nam pravi: ” Nič ne pomaga, da me vsako nedeljo prosiš za odpuščanje, dokler ne iztrgaš korenine iz srca.”

Jezus nam govori v vsej prijaznosti in ljubezni, zato mu lahko dopustimo, da se dotakne naših korenin. To pomeni, da moramo nehati gledati na stvari, ki nas vedno znova pripeljejo v isto stisko, kot na nedolžne in nenevarne. Odstraniti korenine pomeni odvrniti se od grešnih stvari in Bogu dovoliti, da nam iz naših src pomaga odstraniti napačna stališča.

Kje leži korenina tvoje stiske? Si pripravljen danes povedati: „Jezus, želim, da mi pomagaš, da s tvojo pomočjo iztrgam to korenino!“ Korenino neodpuščanja, korenino nespravljivosti, korenino obtoževanja, korenino polovičnega krščanskega življenja, korenino neposlušnosti, korenino upiranje Božji besedi in druge stvari. Jezus te želi v tem jutru osebno srečati v tvoji stiski! Danes lahko do živiš Njegovo prijaznost in ljubeznivost do tebe! Pridi v molitvi k Jezusu, ki te sprejema in te želi srečati! Amen.

Go to Top