Hvaležno srce

13 oktobra, 2019

Tema: HVALEŽNOST

Hvaležno srce

Skozi celo Sveto pismo lahko vidimo zelo jasno, da Bog želi skrbeti za nas.

Stara zaveza

Bog jim je dal besedo, navodila, da bi živeli. Zdaj pa, Izrael, poslušaj zakone in odloke, katere vas učim izpolnjevati, da boste živeli in prišli in vzeli v last deželo, ki vam jo daje GOSPOD, Bog vaših očetov!  5 Mz 4,1 SSP

Samo varuj se in zelo pazi, da ne pozabiš reči, ki so jih videle tvoje oči, in da ti ne izginejo iz srca vse dni tvojega življenja! Pripoveduj o njih svojim sinovom in sinovom svojih sinov! 5 Mz 4, 9 SSP

Spoznaj torej danes in si vtisni v srce: GOSPOD je Bog zgoraj v nebesih in spodaj na zemlji, drugega ni! Izpolnjuj njegove zakone in zapovedi, ki ti jih danes zapovedujem, da bo dobro tebi in za teboj tvojim sinovom in da si podaljšaš dneve na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, za vse dni! 5 Mz 4, 39-40 SSP

Bodimo hvaležni našemu Bogu za življenje, ki nam ga daje. Bog nas ne želi omejevati in krasti našo svobodo. Daje nam zapovedi, navodila, da bi živeli. Bog želi, da bi nam bilo dobro in to vsaki generaciji. Da bo dobro tebi in tvojim sinovom. Ponuja nam in želi, da to sprejmemo v našem življenju “vtisni si v srce “.  Velikokrat nočemo imeti nič z Bogom in njegovo ponudbo nobenega opravka in s tem izgubimo vse. Na žalost se ljudje raje upiramo njemu, namesto, da bi mu bili hvaležni.

Nova zaveza

Bog nam je dal besedo in moč, da bi živeli. V Stari zavezi vidimo, da so Izraelci odšli od Božjih navodil. Niso imeli moči, da bi jih izpolnjevali, zato je Bog v Novi zavezi pripravil nekaj boljšega.  Jezus je učence pripravljal, da bo odšel in jim poslal pomoč. Tretjo Božjo osebo, Svetega Duha. In zgodilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog: razlil bom od svojega Duha čez vse meso, in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere in vaši mladeniči bodo gledali videnja in vaši starci bodo sanjali v sanjah. Tudi čez svoje služabnike in čez svoje dekle bom v tistih dneh izlil od svojega Duha in bodo prerokovali. In dal bom čudeže zgoraj na nebu in znamenja spodaj na zemlji, kri in ogenj in dimne oblake. Sonce se bo spremenilo v temo in mesec v kri, preden pride veliki in sijajni Gospodov dan. In zgodilo se bo: vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Apd 2, 17-21 SSP

Bog ponuja še danes moč Svetega Duha in odrešitev vsakemu človeku. Bodimo hvaležni našemu Bogu in živimo po veri vanj, da nam bo pomagal.

Življenje danes

Jezus ni bil super duhoven in bi pozabil na vsakodnevno življenje. Obljubil je, da bo skrbel tudi za to. In za obleko, kaj skrbite? Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo, toda povem vam: Še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni? Ne skrbite torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Mt 6, 28-33 SSP

Bodimo hvaležni, da imamo različne talente in da lahko delamo. Ko živimo po Božjih principih, bo On priskrbel vse, kar potrebujemo. Naš Bog je dober Nebeški Oče, ki pravilno skrbi za nas. Seveda ne bo uslišal vsake naše sebične želje, saj On sam ve, kaj najboljše za nas. Bodimo hvaležni Bogu za vse, kar smo prejeli od Njega in tudi za vsako obljubo, ki jo bomo še prejeli, ko bomo živeli v hvaležnosti našemu Bogu. Hvaležnost Bogu nas varuje, da ne bi odšli od Njega. Hvaležnost priznava našo odvisnost od Boga. Bodimo hvaležni in potrpežljivi, saj Bog ne prehiteva in ne zamuja – za nas je pomembno, da smo v Njegovem času in da upoštevamo Njegovo voljo. Blagoslovi brez hvaležnosti so nevarni, saj brez nje pozabimo na našo odvisnost od Boga. Amen

Go to Top