Enkrat za vselej

16 aprila, 2017
Enkrat za vselej

Velikonočna nedelja nam govori, da je Jezus vstal, s smrtjo se življenje ne konča. Jezus je umrl, enkrat za vselej, odrešitev je popolna.

Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. 2 In glej, nastal je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odvalil kamen ter sédel nanj. 3 Videti je bil kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. 4 Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali in postali kakor mrtvi. 5 Angel pa je nagovoril ženi: »Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. 6 Ni ga tukaj. Obujen je bil, kakor je rekel! Stopíta sèm in poglejta kraj, kamor so ga položili. 7 Hitro pojdita in povejta njegovim učencem: ›Obujen je bil od mrtvih! Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli.‹ Glejta, povedal sem vama.« 8 Hitro sta zapustili grob in s strahom ter velikim veseljem stekli sporočit njegovim učencem. 9 In glej, naproti jima je prišel Jezus in rekel: »Pozdravljeni!« Oni dve sta pristopili, mu objeli noge in se mu poklonili. 10 Tedaj jima je Jezus rekel: »Ne bojta se! Pojdita in sporočita mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me bodo videli.« Mt 28, 1-10 SSP

Za človeško odrešitev je bilo potrebno nadnaravno posredovanje.

Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil po mesu umorjen, a po Duhu je bil oživljen. 1 Pt 3, 18 SSP

Krivičnega lahko opraviči samo pravičen. Na zemlji ni bilo pravičnega človeka, zato je pravični Kristus umrl za krivične ljudi. Danes vlada duhovna zmeda glede odrešitve. Nekateri se za svojo odrešitev zanašajo na dobra dela, drugi na pripadnost cerkvi. Mnogi pa se s tem sploh ne ukvarjajo – nekomu je za veliko noč dovolj že to, da mu nekdo podari šunko. Vprašanje o večnem življenju pa vseeno zanima veliko ljudi; zato imamo toliko različnih religij, verovanj in celo več krščanskih cerkev.

Poglejmo primer bogatega mladeniča v Jezusovem času.

Nekdo je stopil k njemu in rekel: »Učitelj, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje?« 17 Dejal mu je: »Kaj me sprašuješ o dobrem? Samo eden je dober. Če pa hočeš priti v življenje, se dŕži zapovedi!« 18 »Katerih?« mu je rekel. Jezus je dejal: »Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! 19 Spoštuj očeta in mater! in Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe!« 20 Mladenič mu je rekel: »Vse to sem izpolnjeval; kaj mi še manjka?« 21 Jezus mu je rekel: »Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hôdi za menoj!« 22 Ko je mladenič slišal to besedo, je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje. Jezus pa je rekel svojim učencem: »Resnično, povem vam: Bogataš bo težko prišel v nebeško kraljestvo. 24 In spet vam povem: Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.« 25 Ko so učenci to slišali, so zelo strmeli in govorili: »Kdo se torej more rešiti?« 26 Jezus pa se je ozrl vanje in jim rekel: »Pri ljudeh to ni mogoče, pri Bogu pa je vse mogoče.«  Mt 19, 16-25 SSP

Vprašanje bogatega mladeniča je bilo: “ Kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje? ” Jezus mu odgovori naj se drži zapovedi in na začudenje, mladenič odgovori, da vse izpolnjuje. V tem pogovoru Jezus v ospredje prinese dve pomembni resnici. Prva je, kdo je dober in druga, kdo je popol. Jezus jasno nakaže in razodene, da je to samo Bog, oziroma Jezus Kristus. Tudi učenci so se vključi s svojimi vprašanji: “ Kdo se lahko potem reši? “ Jezus je jasno povedal, da je rešitev samo v Bogu in ne v človeku. To je sporočilo velike noči. Jezus je umrl enkrat za vselej. Jezus je umrl za naše grehe in ničesar ne moremo dodati ali odvzeti, vse kar lahko storimo je, da ga sprejmemo za svojege Zveličarja in Odrešenika.

 V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.«  Apd 4, 12 SSP

Vse kar moramo storiti je, da smo poslušni Petrovi pridigi o Jezusu, ki je tretji dan vstal od mrtvih.

Možje Izraelci, poslušajte te besede! Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znamenji, katera je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste, 23 njega so – prav kakor je Bog hotel in predvideval – izročili vam, vi pa ste ga po rokah krivičnežev pribili na križ in umorili. 24 Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih; saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim.  Apd 2, 22-24 SSP

Zagotovo naj torej vé vsa Izraelova hiša: tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija.« 37 Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: »Bratje, kaj naj storimo?« 38 Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.  Apd 2, 36-38 SSP

Potrebno se je spreobrniti, obrniti nazaj k Bogu. Pokesati se svojih grehov in svoje življenje predati Jezusu. Stori to, prav zdaj v svojem srcu in Jezus ti bo odpustil grehe in te sprejel za svojega otroka. Napolnil te bo s močjo Svetega Duha in dal novo življenje. Amen.

Go to Top