Dopolnjujmo svetost

13 avgusta, 2017
Dopolnjujmo svetost

Te obljube torej imamo, predragi. Zato se očistimo vseh madežev mesa in duha in v strahu Božjem dopolnjujmo svetost. 2 Kor 7, 1 SSP

Apostol Pavel nas uči, naj dopolnjujemo svetost. Kaj je svetost, posvečenje? V današnji moderni družbi več ne razumemo besede svetost, svet. Nekateri mislijo, da so to ljudje, ki živijo v popolni odmaknjenosti od realnega sveta. Drugi mislijo, da je to asketski stil življenja, ki je poln prepovedi.

Glavni pomen svetosti je bil in je še vedno Bog sam

Drug drugemu so vzklikali in govorili: »Svet, svet, svet je GOSPOD nad vojskami, vsa zemlja je polna njegovega veličastva!« Iz 6, 3 SSP

Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil po mesu umorjen, a po Duhu je bil oživljen. 1 Pt 3, 18 SSP

Svet, svet je Gospod. Bog je popoln, pravičen, nima nič skupnega z grehom. Bogu pa ni vseeno za človeka, ki je padel v greh in postal krivičen, ločen od Boga, njegove svetosti in popolnosti. Kristus je trpel za naše grehe, pravični za krivične, da bi nas pripeljal nazak k Bogu. Ker smo padli v greh, postali krivični, nam lahko pomaga samo nekdo, ki je pravičen.

Bog je storil vse, da bi mi lahko ponovno bili sveti, pravični v Božjih očeh

On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega Sina. Kol 1, 13 SSP

Kristusova smrt nam omogoča, da pridemo nazaj k  Bogu v kraljestvo njegovega Sina.

»Vstopíte skozi ozka vrata, kajti široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo, in veliko jih je, ki vstopajo po njej. Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.« Mt 7, 13-14 SSP

Jezus pravi, da je vrata skozi katera moramo vstopiti.  Mi moramo prestopili iz kraljestva krivičnosti v kraljestvo pravičnosti, svetosti. Ko prosimo Kristusa za odpuščanje za naše krivično življenje, nam odpusti. Po njem in v njem postanemo sveti. Od zdaj naprej je to naš status, pravica, sprememba. Začnemo živeti življenje po božjem, svetem, pravičnem standardu.

Jezus vabi vsakega na novo pot, ki vodi v življene in posvečenje. Jezus je znova spregovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Jn 10, 7-13 SSP

Jezus je dobri pastil, ki nas vodi v obilno življenje, z njim smo pod zaščiti, on nam daje hrano, ki nas duhovno nahrani. On je dobri pastir, ki nam odpušča grehe in daje novo življenje. Življenje po njegovem standardu je najboljše.

Človeštvo je padlo v greh in izgubilo najvišji standard in noče imeti nič z Jezusom. V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Jn 1, 1-5 SPP

Vse je nastalo po Bogu, v njem je življenje, on je luč – toda tama, svet, ga ni sprejel. Obstaja stil življenja, ki noče imeti nič z Bogom in njegovo svetostjo, pravičnostjo. Zato Jesus govori o široki in oski poti. Brez Boga, široka pot vodi v pogubo, z Jezusom pa v večno življenje.

Pritisk sveta je velik, da ne bi bili sveti in se razvijali v posvečenju.

Človek brez Boga, noče biti svet in nima moči, da bi se posvečeval. Bog ne želi, da začnemo živeti neko čudno asketsko življenje, ampak duhovno zdravo življenje, ki nam daje moč, modrost, rast naše vere. Naša zmaga v posvečenju je, da rastemo v poslušnosti Bogu in spoznavanju njegove volje.

Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj jedobro, njemu všečno in popolno. Rim 12, 1-2 SSP

Ker svet noče božjih standardov, nam ponuja svoje, ki pa nas ne vodijo k Bogu in obilnemu življenju. Zato so tako pomembne besedi, ki smo jih preprali v uvodu. Te obljube torej imamo, predragi. Zato se očistimo vseh madežev mesa in duha in v strahu Božjem dopolnjujmo svetost. Ne klonimo pritiskom, saj je Jezus dobri pastir, ki nam pomaga in nas vodi, da živimo po njegovih standardih. Bodimo luč svetu, da bi še mnogi spregledali in prišli k Jezusu, postali sveti. Amen.

Go to Top