Delovanje Svetega Duha

15 maja, 2016

Tema: SVETI DUH

Delovanje Svetega Duha

Jezus je učence vodil na Oljsko goro in bil od tam “ vznešen ” v nebo. Potem so se z velikim veseljem vrnili v Jeruzalem. Bili so ves čas v templju in slavili Boga (Lk 24, 52-53). Jezus je zapustil učence, a oni so se veselili! Veselje ob izgubi Gospoda ni ravno nekaj, kar bi običajno pričakovali. V tem primeru je izguba vzbudila veselje. Slovo od dragega prijatelja je prineslo žalost v njihova srca, a so jasno vedeli, da je to mala cena v primerjavi z veliko koristjo, ki je sledila.

Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči. In glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega Očeta; vi pa ostanite v mestu, dokler ne boste odeti v moč z višave.« Lk 24, 46-49 (SSP)

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. 4 Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Apd 2, 1-4 (SSP)

Kdo je Sveti Duh, ki je bil poslan?

Jezus je rekel: “ Če ne grem, Tolažnik (Paraklet) ne bo prišel (Jn 16, 17). Ime Paraklet – grško Parakletos – je v Novi zavezi omenjeno petkrat. Prevaja se kot Tolažnik, Svetovalec, Zagovornik, Branilec. Primerjava z ostalim besedilom Svetega pisma nam pomaga razumeti, kako je Jezus uporabljal ta izraz. Parakletos (povezuje se z besedo paraklesis, ki je v Svetem pismu uporabljena 29 krat) nakazuje, da je Sveti Duh naš tolažnik, zagovornik, svetovalec, nekdo, ki je poklican nam v podporo. Jezus je zanj imel poseben opis: “ Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika – Duha resnice ” (Jn 14, 16). Drugega, pomeni nekdo drug poleg Jezusa. Jezus jih je zapustil, toda, drugi je prišel k njim. Kar jim je bilo omogočeno delati, ko je bil Jezus z njimi, bodo delali tudi, ko bo z njimi ta drugi. Jezus je nameraval oditi in jim je zato rekel: “ Ne bom vas zapustil sirot. ” (Jn 14, 18) Sveti Duh ni samo dodatna pomoč, on je čudovito osrčje krščanstva, on je Tretja oseba Boga.

Boga nadaljuje svoje delo po Svetem Duhom

Nenavadna stvar je, da je Jezus rekel, da bodo učenci delali ne samo tisto, kar je počel sam, ampak še večje stvari, ker on odhaja k Očetu. Do takrat še nikoli nihče na fizičen ravni ni opravljal večjih čudežev od Kristusa. S Kristusom se ne more nihče primerjati, vendar pa on obljublja večje stvari. Zgodile pa so se, ko je Sveti Duh prišel na prve učence. Peter oblečen v moč iz višave, je spregovoril in 3000 mož, popolnoma prepričanih o grehu, se je spreobnilo. To je bil začetek Cerkve in silnega delovanja Svetega Duha na zemlji. Tako Bog gradi svoje Cerkev. To je tisto kar bi obdobje Duha moralo biti, dan Parakleta, ki je poslan kot naš vedno prisoten in vsemogoč prijatelj. Njegova moč je dana nam, da jo uporabljamo in gradimo Božje kraljestvo dokler se Jezus ne vrne.

Ko so bili zbrani, so ga vprašali: »Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?« Rekel jim je: »Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.« Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla: »Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.« Apd 1, 6-11 (SSP)

Trenutno živimo v času delovanja Svetega Duha, ki bo trajal tako dolgo, dokler Jezus ne pride po svojo Cerkev.

Delovanje Svetega Duha danes

Na žalost pa je ta zgodnji ogenj Svetega Duha hitro ugasnil. Cerkev se je ohladila in velikokrat je človek prevzel vlogo Svetega Duha in posledice so bile katastrofalne. Skozi večino zgodovine Cerkve Sveti Duh ni bil nič več kot le ime. Stoletje so ljudje mislili o Svetem Duhu kot nekem duhu, kot o nekem religioznem vonju ali ambientu gotske cerkve. Veličastvo Vsemogočnega, Tretje osebe Boga, je, kot je videti, bilo poznano kot le misteriozna atmosfera v katedrali. Kakšno razvrednotenje položaja.

Kje smo danes? Koliko hrepenimo po delovanju Svetega Duha? Se zavedamo, da smo braz njega le duhovni siromaki. “ Ne bom vas zapustil sirot. ” (Jn 14, 18) Čeprav lahko vidimo skozi zgodovino Cerkve tudi svetle trenutke, ko je deloval Sveti Duh, pa je dogodek na samem začetku 20. stoletja prinesel nov ogenj in delovanje Svetega Duha. Vodja biblijske šole, Charles Parham, je zadel bistvo.  Zaradi obveznosti je moral oditi iz šole, zato je dal študentom nalogo, naj v Novi zavezi poiščejo vse navedke, ki kažejo na znak krsta v Duhu. To je bil odločilen trenutek. Kar so našli je bilo pozitivno in jasno. Sveti Duh je svoj prihod naznanil z govorjenjem v jezikih. Prvega januarja 1901 je Agnes Ozman, mlada študnetka v šoli Bethel Bible School v Kansasu, prosila svoje sošolce, naj nanjo položijo roke. Bila je izpolnjena z Duhom in začela govoriti v jezikih. Čez šest let se je v stari metodistični cerkvi zbrala majhna skupina iskajočih, črncev in belcev; razumeli so svetopisemsko obljubo.  Zbrali so se pod vodstvom Williama Seymoura in začelo se je silno izlitje Svetega Duha. Mnogi so v začetku nasprotovali duhovnemu prebujenju, še posebej težko so sprejeli govorjenje v jezikih. V 1960-ih in 1970-ih letih pa se je začelo krščansko odobravanje. V zadnjem času je znanje o Svetem Duhu – iz realnih izkustev – preskočilo vse ovire, povezalo vernike raznih veroizpovedi po vsej zemlji in ustvarilo novo gorečnost za evangelizacijo.

Moj in tvoj trenutek

Sveti Duh dela vedno, da povzdigne Jezusa. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« Jn 16, 14-15 (SSP)

Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Jn 14, 16-18 (SSP)

Juda (ne Iškarijot) mu je rekel: »Gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam, ne pa svetu?« Jezus je odgovoril in mu rekel: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Jn 14, 22-23 (SSP)

Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Jn 14, 26-27 (SSP)

In tisti dan me ne boste ničesar spraševali. Resnično, resnično, povem vam: Če boste kaj prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal. Do zdaj niste ničesar prosili v mojem imenu. Prosíte in boste prejeli, da bo vaše veselje dopolnjeno.« Jn 16, 23-24 (SSP)

Molimo za delovanje Svetega Duha

O Bog, na svoja ušesa smo slišali, naši očetje so nam pripovedovali o delu, ki si ga opravil v njihovih dneh, v dneh starodavnosti. Ps 44, 2 (SSP)

Zbudi se! Zakaj spiš, o Gospod? Prebudi se, ne zavrni nas za vedno! Zakaj skrivaš svoje obličje, pozabljaš našo nesrečo in našo stisko? Zares, v prah se pogreza naša duša, zemlje se drži naše telo. Vzdigni se! Pomagaj nam! Reši nas zaradi svoje dobrote. Ps 44, 24-27 (SSP)

Ne pozabimo, da Sveti Duh prinaša življenje, oživlja pisano Božjo besedo, ki spreminja naša življenja. Tako, kot je povedal Reinhard Bonnke: “Teologija je brez vrednosti, če ne nagovarja človeške potrebe po Božjem dotiku, odrešitvi, blagoslovu, ozdravljenju, Božjem iskanju nas kot častilcev in izpolnitvi naših življenj z Njegovo slavo.” Amen.

Go to Top