Delovanje Boga, ki so ga mnoge Cerkve izgubile

17 septembra, 2017
Delovanje Boga, ki so ga mnoge Cerkve izgubile

Nadnaravno delovanje, čudeži

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu. Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu. Jn 14, 12-13 SSP

Jezus nam želi pomagati, da se nam razodene in se s tem poveliča Bog, ki nas je ustvaril. Jezus je o tem zelo jasno učil svoje učence in to razodeval tudi ljudem, ki so želeli Njegovo pomoč.

Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Jn 15, 7-8 SSP

Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. Jn 15, 16

In tisti dan me ne boste ničesar spraševali. Resnično, resnično, povem vam: Če boste kaj prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal. Do zdaj niste ničesar prosili v mojem imenu. Prosíte in boste prejeli, da bo vaše veselje dopolnjeno.« Jn 16, 23-24 SSP

Komu je Jezus namenil te besede?

Najprej svojim učencem in potem vsem, ki verujejo v Boga. Mnogi ne verjamejo v Boga in ne morejo doživljati njegove moči. Na žalost tudi mnogi kristjani več ne verujejo, da Bog želi tudi danes delovati nadnaravno. Sam Jezus je obljubil, da se bo njegovo delo nadaljevalo.

Kako je deloval on? Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom. Mt 4, 23 SSP

Jezus je oznanjal, učil in potem tudi nadnaravno deloval. Vse vrste, ki smo jih prej preblali nam govorijo, da Bog želi nadnaravno nadaljevati svoje delo. Danes je velik povdarek v krščanstvo samo na učenju, v ospredje smo postavili, kar nam je nekajo sprejemljivo v naših človeških okvirih. V ospredje smo postavili človeka in s tem izgubili nadnaravno delovanje Boga. Dokler ne bomo izpolnili Jezusove zapovedi v Mt 28, 19-20, rabimo nadnaravno delovanje Boga. Bog želi, da se Cerkev vrne k njegovemu nadnaravnemu delovanju katerega je izgubila.

Služenje drugim

Smo družba, ki se veliko pritožuje in kritizira. To prinaša v našo družbo: nezadovljstvo, strah in negotovost. Postali smo zelo sebični. Da lahko pridemo iz vseh teh negativnih vplivov je zdravilo, služinje.

Za služenje pa rabimo moč, ki nam jo lahko da samo Jezus. Priznati moramo svojo nemoč, ponos, da lahko prejmemo moč za služenje. Moramo priznati, se ponižati, da rabimo Boga.

Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil. Približajte se Bogu in se vam bo približal. Umijte si roke, grešniki, in očistite si srca, vi, ki ste v duši razdvojeni. Začutite svojo nesrečo, žalujte in jokajte; vaš smeh naj se spremeni v žalost in veselje v potrtost. Ponižajte se pred Gospodom in povišal vas bo. Jak 4, 7-10 SSP

Včasih je potrebno priznati svojo nemoč, bedo, neuspeh in klicati Boga za pomoč. Na koncu teh vrst stoji čudovita obljuba, da bomo povišani.

Kaj je storil Jezus, preden je zaključil svojo službo na zemlji? Začel je največjo službo ponižnosti in služenja človeštvu, da bi nas odrešil.

Pred praznikom pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta k Očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Med večerjo je hudič Judu Iškarijotu, Simonovemu sinu, že položil v srce namen, da Jezusa izda. Ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se z njim opasal. Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan.  Jn 13, 1-5 SSP

Jezus je opravil nalogo, ki jo je običajno delal služabnik, hlapec v hiši. Umivati noge: med Judi je to veljalo za skrajno ponižujoče opravilo. Celo če je Jud postal suženj, mu njegov judovski gospodar ni smel naložiti tega opravila. Zakaj je Jezus do delal? Ker je ljubil učence, ker ljubi nas. Danes mi raje kritiziramo na mesto, da bi služili. V Janezovem evangeliju od 13. do 17. poglavja, se besedi ljubezen in ljubim, omenjeni 31 krat. Jezus je služil ljudem, odpuščal grehe, zdravil natranje rane in dajal upanje za novo življenje. Moramo se vrniti k služenju, ki ozdravja notranje rane in daje novo upanje.

Vrnimo se kot Cerkev Bogu, da bomo lahko nadnaravno delovali in služimo ljudem, dokler Jezus ponovno ne pride. Iščimo z vsem srcem, to kar je Cerkev izgubila. Amen.

Go to Top