Darovi in talenti, ki nam jih je dal Bog

27 januarja, 2019
Darovi in talenti, ki nam jih je dal Bog

Danes bomo govorili, kako prepoznati svoje darove in talente in kako jih pravilno uporabljati.

Poglejmo nasledji primer o talentih.

»Tako bo namreč kakor s človekom, ki se je odpravljal na potovanje in sklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval. Ta, ki je prejel pet talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je pridobil pet drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridobil dva druga. Oni pa, ki je prejel enega, je šel, skopal jamo in skril denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet drugih in rekel: ›Gospodar, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridobil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹ Nato je pristopil tisti, ki je dobil dva talenta, in rekel: ›Gospodar, dva talenta si mi izročil, glej, dva druga sem pridobil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹ Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel: ›Gospodar, vedel sem, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi razsul. Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹  Gospodar pa mu je odgovoril: ›Malopridni in leni služabnik! Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in zbiram, kjer nisem razsul? Zato bi moral dati moj denar menjalcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima deset; kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo vzelo tudi to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹« Mt 25, 14-30 SSP

Kdo je naš Bog? A je on trd Gospodar? Gospodar je izročil premoženje služabnikom, da z njim trgujejo in gospodarijo, vsak po svojih zmožnostih. Nekateri so dobro gospodarili, nekateri ne. Ker imamo napačno sliko o Bogu, nočemo z Njim imeti nobenega opravka, tako kot v primeru služabnika. Nekateri samo zakopljejo to, kar so dobili.

Talenti, ki smo jih prejeli – kaj bomo storili z njimi? Ali jih bomo uporabljali in dobro gospodarili z njimi, ali pa jih bomo zakopali, da bodo propadli skupaj z nami?

Darovi in talenti, ki nam jih je dal Bog

Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Sicer pa naročam po milosti, ki mi je dana, vsakomur izmed vas: ne imejte visokih misli, saj je to v nasprotju s tem, kar je treba misliti, ampak mislite na to, da boste premišljeni; vsak pač po meri vere, ki mu jo je Bog dal. Kajti kakor imamo v enem telesu mnogo delov, ti deli pa nimajo vsi istega delovanja, tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu, posamezni pa smo si deli med seboj. Imamo različne milostne darove, pač po milosti, ki nam je bila dana. Če ima kdo dar preroštva, naj ga uporablja v skladu z vero. Kdor ima dar služenja, naj ga uporablja za služenje. Kdor ima dar učenja, naj uči. Kdor ima dar spodbujanja, naj spodbuja. Kdor daje, naj daje širokosrčno. Kdor je predstojnik, naj ga odlikuje vestnost. Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z veseljem. Rim 12, 1-8 SSP

Cerkev je Kristusovo telo, mi smo udje. Udje brez telesa, ne morejo delovati, tudi darove in talente ne moreš brez telesa pravilno uporabljati. Mi smo udje, ki so odvisni od Kristusa, ki je glava.

Pavel našteje nekatere darove in talente, ki smo jih prejeli po milosti. Vsak je prejel po meri vere, ki mu jo je dal Bog.

–       dar preroštva

–       dar služenja

–       učenja

–       dar spodbujanja

–       dajanja

–       usmiljenja

Pavel tukaj našteje le nekaj darov, talentov, ki jih imamo. Dani so nam, da služimo Gospodu v cerkvi in zunaj nje.

Da lahko uporabimo talente in darove, do maksimuma, nas mora Bog oblikovati

Bog nas želi oblikovati in uporabiti. Vendar je to proces, kjer moramo umreti našim sebičnim interesom, da lahko služimo drugim.

Ko so ga križali, so si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali. Sedeli so in ga tam stražili. Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi: »Ta je Jezus, judovski kralj.« Takrat sta bila skupaj z njim križana dva razbojnika, eden na desnici in eden na levici. Tisti pa, ki so hodili mimo, so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili: »Ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš, reši samega sebe, če si Božji Sin, in stopi s križa!« Podobno so ga zasmehovali tudi véliki duhovniki s pismouki in starešinami ter govorili: »Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti! Izraelov kralj je, naj stopi zdaj s križa in bomo verovali vanj. Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga hoče, saj je rekel: ›Božji Sin sem.‹« Enako sta ga sramotila tudi razbojnika, ki sta bila z njim križana. Mt 27,35-44 SSP

Najtežje je, ko nekdo poseže v našo osebnost. Iz Jezusa so se norčevali: “ČE SI BOŽJI, SIN, ČE SI BOG, reši sebe, stopi s križa! “ Bil je zasmehovan, zlomljen zaradi nas, vzeli smo mu vsako dostojanstvo, toda prav tu lahko vidimo, veliko svobodo, ki jo je Jezus pokazal na križu: “Oče odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo.”

Kje je naša svoboda? Mi smo tako odvisni od mišljenja drugih ljudi, kaj si bodo mislili o nas, ali nas bodo sprejeli, a jih bomo navdušili? S takšnimi motivi, ne moremo uporabiti naših darov in talentov, zato nas Jezus želi spremeniti, zlomiti in osvoboditi. Nam ni treba biti odvisen od mišljenja drugih. Ni se nam treba boriti, da bi bili sprejeti od ljudi. A razumemo, nekdo nas je že zdavnaj sprejel. To je naš Odrešenik, Jezus. Dovolimo, da nas Bog oblikuje, le tako, so lahko naši talenti uporabljeni na pravi način, ki prinesejo največje razultate.

Pravilna uporaba talentov

Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega.  Drug drugega ljubíte z bratovsko ljubeznijo. Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Ne popuščajte v vnemi, temveč bodite goreči v duhu, služíte Gospodu. Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi, bodite soudeleženi v potrebah svetih, gojite gostoljubje. Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte in ne preklinjajte jih. Veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo. Drug o drugem imejte isto mišljenje, ne razmišljajte o visokih stvareh, marveč se prilagajajte skromnim. Ne imejte se v svojih očeh za pametne. Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. Ne maščujte se na svojo roko, ljubi, ampak dajte prostor Božji jezi, saj je pisano: Moje je maščevanje, jaz bom povrnil, pravi Gospod. Nasprotno: Če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti; če je žejen, mu daj piti; če boš namreč delal tako, boš sipal žarečega oglja na njegovo glavo. Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj húdo z dobrim. Rim 12, 9-21 SSP

Božja beseda nas uči, kako naj uporabljamo naše talente.

Kaj je znak duhovne moči, zdrave uporabe talentov?

Mi, ki smo močni, smo dolžni prenašati slabosti šibkih, ne pa ugajati sebi. Vsak izmed nas naj skuša ugoditi bližnjemu, in sicer v njegovo dobro in njegovo izgraditev. Saj tudi Kristus ni iskal lastnega ugodja, ampak kakor je pisano: Sramotenja tvojih sramotilcev so padla name. Rim 15, 1-3 SSP

Mi, ki smo močni:

–       dolžni prenašati šibke

–       ne pa ugajati sebi

–       naj skušamo ugoditi bližnjim, v njegovo dobro in izgradnjo

Kristus ni iskal lastnega ugodja, sramotenje je padlo nanj, tako odreagira duhovno močna oseba.

Dal nam je darove in talente, ki jih lahko pravilno uporabljamo samo z močjo in oblastjo Jezusa, za Božje kraljestvo

Enajst učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« Mt 28, 16-20 SSP

V darovih in talentih je moč, imajo velik vpliv na ljudi. To lahko vidimo vsak dan v svetu. Mnogi so navdušeni nad oddajo Slovenija ima talent inp. Hvala Bogu, če oddaje dvignejo samozavest in pomagajo ljudem, da najdejo svoje darove in talente.  Na žalost, so velikokrat talenti uporabljeni, samo za zemeljsko zabavo in slavo.

V Božjem kraljestvu talenti prinašajo sadove, razultate, večen blagoslov, ko so uporabljeni, pomaziljeni z močjo, avtoriteto in oblastjo Svetega Duha.

Dajmo svoje življenje, talente Bogu na oltar. Naj nas oblikuje kot je njegova volja in uporabi v sili, moči, avtoriteti Svetega Duha. Služimo z darovi in talenti v: cerkvi, družini, med sosedi, prijatelji, sošolci, sodelavci in tudi med sovražniki. Amen.

Go to Top