Čudežni izhod I Mojzes drugi del

12 septembra, 2021

Series: Mojzes

Tema: UČENSTVO

Bog je poklical Mojzesa, naj reši izraelsko ljudstvo iz suženjstva v Egiptu in ga pripelje v obljubljeno deželo. Ko je Mojzes sprejel ta Božji poziv, se je s svojo družino odpravil v Egipt. A kmalu je naletel na zelo resen izziv, ki nam na prvi pogled ni povsem razumljiv. Namreč, Bog ga je nameraval na tej poti v Egipt ubiti.

Bog je imel z Izraelom sklenjeno zavezo. Zaveza pomeni resen dogovor ali odločno pogodbo. Bog je to zavezo sklenil že z Abrahamom, njegovi potomci pa so jo prenašali iz roda v rod. Ta zaveza je pomenila, da bo Bog silno blagoslovil Abrahamove potomce, ki so postali izraelsko ljudstvo. Dal jim bo obljubljeno deželo. Toda drugi del te zaveze je bil, da se bo Izrael držal vseh pravil, ki jih je bil določil Bog. Bog je želel, da bi bili Izraelci poslušni in služili samo Njemu ter zapustili vse ostale poganske bogove. Kot simbol te zaveze so vse moške obrezali. Bog je želel ubiti Mojzesa, ker njegova družina ni bila zavezana in poslušna. Mojzesov sin se je zato moral dati obrezati in pokazati poslušnost. Bogu je vedno bolj pomembna naša zaveza z njim (naš odnos), kot pa naloga, v katero nas pošilja. Zato je moral Mojzes najprej urediti to, preden je lahko šel v Egipt, v nalogo, v katero ga je bil poklical Gospod.

Go to Top